Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Łobez

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Łobez >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku:

1. Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa.
2. Programy ochrony przyrody dla nadleśnictwa stanowiący integralną część planu urządzenia lasu.
3. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko.
 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powyższe informacje udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie danych pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Wiesław Rymszewicz
Data modyfikacji: 2014/12/16 07:21:29
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: