Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Łobez

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Łobez >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łobez lub osoba przez Niego wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 w siedzibie Nadleśnictwa.

Zakresy spraw, właściwe dla poszczególnych wydziałów, znajdują się na wykazie kontaktów do biura nadleśnictwa w zakładce "Dane teleadresowe". Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Miejscem sprzedaży drewna jest kancelaria leśnictwa. Sprzedaż prowadzona  jest w każdą środę (z wyłączeniem środy przypadającej pierwszego dnia miesiąca) w leśnictwach Łobżany, Karwowo, Unimie, Strzmiele, Orle, Zwierzynek, Zagórzyce, Bonin, Rogówko, Węgorzyno, Ginawa, Ińsko, Storkowo, Winniki w godzinach od 8:00 do 10:00 i od 14.00 do 16.00. Zakupione drewno będącego przedmiotem sprzedaży detalicznej wydawane jest w porozumieniu z właściwym terytorialnie  leśniczym.

W Nadleśnictwie Łobez funkcjonuje składnica akt w oparciu o Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.11.2014 r. Dokumenty z archiwum udostępniane są na wniosek (do pobrania poniżej) z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów. Do najczęściej udostepnianych dokumentów należą: świadectwa pracy, świadectwa pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7. Informacji tych udziela Specjalista ds. Kadr Pani Lucyna Tymoszczuk.

W Nadleśnictwie Łobez możliwe jest uzyskanie informacji na temat dzierżaw gruntów, sprzedaży gruntów, udostępniania gruntów do celów projektowych i stawek za dzierżawę. Informacji udziela Starszy Specjalista SL ds. posiadania Pani Anna Barczewska.

Bieżących informacji dotyczących stanu zdrowotnego lasu (szkody od owadów, zwierzyny łownej, czynników atmosferycznych) oraz informacji dotyczących łowiectwa, między innymi kwestie postępowania ze znalezioną zwierzyną ranną, martwą udzielają Specjalista ds. Ochrony Lasu i Przyrody Pan Jakub Krakiewicz i Specjalista ds. Ochrony Ppoż i Użytkowania lasu Pan Andrzej Czesnowski.

Działalność edukacyjna polegająca między innymi na: spotkaniach z leśnikami w salach szkolnych; zajęciach terenowych; prelekcjach, pogadankach, wykładach; konkursach; akcjach i imprezach okolicznościowych prowadzona jest przez Specjalistę SL ds. administrowania SILP i Edukacji leśnej Pan Paweł Puziarski. Edukacja w nadleśnictwie prowadzona jest po wcześniejszym ustaleniu (telefonicznym, pisemnym) terminów.

Pliki do pobrania:
      Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku pobierz
      Wniosek o udostępnienie danych pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Wiesław Rymszewicz
Data modyfikacji: 2017/03/01 11:25:17
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: