Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Łobez

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Łobez >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

ZARZĄDZENIA 2017 rok

 

Zarządzenie nr 1/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 02 stycznia 2017r w sprawie używania telefonów stacjonarnych i numeracji centrex.

(N.0210.1.2017)

 

Zarządzenie nr 2/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 16 stycznia 2017r w sprawie limitów kilometrów dla samochodów prywatnych używanych do celów służbowych.

(N.0210.2.2017)

 

Zarządzenie nr 3/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 16 stycznia 2017r w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Nadleśnictwie Łobez.

(N.0210.3.2017)

 

Zarządzenie nr 4/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 24 stycznia 2017r w sprawie wprowadzenia cennika cen netto sortów mundurowych dla Służby Leśnej obowiązujący w Nadleśnictwie Łobez.

(N.0210.4.2017)

 

Zarządzenie nr 5/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 24 stycznia 2017r w sprawie wprowadzenia cennika cen netto sortów BHP obowiązujący w Nadleśnictwie Łobez.

(N.0210.5.2017)

 

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 32 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.

(N.0210.6.2017)

 

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 22 września 2016r w sprawie zasad przeprowadzania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Łobez do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych..

(N.0210.7.2017)

 

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 32 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.

(N.0210.8.2017)

 

Zarządzenie nr 6/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 09 lutego 2017r w sprawie Sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

(N.0210.9.2017)

 

Zarządzenie nr 7/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 24 lutego 2017r w sprawie ochrony obszarów leśnych przed pożarami.

(N.0210.10.2017)

 

Zarządzenie nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 16 marca 2017r w sprawie zasad gospodarowania gruntami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Nadleśnictwa Łobez, w zakresie ich udostępniania, kontroli oraz stawek czynszowych.

(N.0210.11.2017)

 

Zarządzenie nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 21 marca 2017r w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze w Nadleśnictwie Łobez.

(N.0210.12.2017)

 

Zarządzenie Nr 10 N.N. Łobez z dnia 27.03.2017 r. w spr. wprowadzenia do pracy nowego rejestratora leśniczego

 (N.0210.13.2017)

 

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 32 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.

(N.0210.14.2017)

 

Zarządzenie Nr 11 N.N. Łobez z dnia 29.marca 2017 r. w spr. ograniczeń zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w roku 2017

(N.0210.15.2017)

 

Zarządzenie nr 12/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 29 marca 2017r w sprawie surowca drzewnego na pniu do zabezpieczenia rozbudowy inżynieryjnej dla sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych.

(NS.2604.1.2017)

 

Zarządzenie Nr 13 N.N. Łobez z dnia 03.04.2017 r. w spr. powołania Komisji do odbioru robót budowlanych.

(N.0210.17.2017)

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 16.01.2017 r w sprawie limitu kilometrów dla samochodów prywatnych używanych do celów służbowych.

(N.0210.19.2017)

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 13/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 22.09.2016 r w sprawie zasad przeprowadzania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Łobez.

(N.0210.20.2017)

Zarządzenie Nr 15 Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez z dnia 15.05.2017 r. w spr. Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Łobez na 2017 rok .

(N.0210.21.2017)

Zarządzenie Nr 16 Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez z dnia 15.05.2017 r. w spr. powołania komisji do przeglądów obiektów turystycznych.

(N.0210.22.2017) 

Zarządzenie Nr 17 Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez z dnia 30.05.2017 r. w spr. gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Nadleśnictwa.

(N.0210.23.2017)

Zarządzenie Nr 18 Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez z dnia 05.06.2017 r. w spr. wdrożenia postępowania zmierzającego do uznania nabycia uprawnień przez pracowników Nadleśnictwa Łobez do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych protokołem dodatkowym nr 26 do PUZP dla pracowników PGL LP z dnia 01.04.2017 r. (z dnia 05.06.2017 r).

(N.0210.24.2017)

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 08.06.2014 r w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dla absolwentów średnich i wyższych szkół odbywających staż w Nadleśnictwie Łobez.

(N.0210.25.2017)


Zarządzenie Nr 19 Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez z dnia 26.06.2017 r. w spr. zasad zlecania i odbierania usług leśnych w Nadlesnictwie Łobez.

(N.0210.26.2017)

 

Zarządzenie Nr 20 Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez z dnia 30.06.2017 r. w spr.oceny produkcji szkółkarskiej.

(N.0210.27.2017)

 

Aneks nr 1 z dnia 30.06.2017r do Zarządzenia nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez  w sprawie zasad zlecania i odbioru usług leśnych w Nadleśnictwie Łobez.

(N.0210.28.2017)

Aneks nr 2 z dnia 27.07.2017r do Zarządzenia nr 13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez  w sprawie zasad przeprowadzania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Łobez.

(N.0210.29.2017)

Aneks nr 2  do Zarządzenia nr 2/2017 z dnia 16.01.2017 r  Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez  w sprawie limitu kilometrów dla samochodów prywatnych używanych do celów służbowych.

 (N.0210.30.2017)

Zarządzenie Nr 21 Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez z dnia 14.09.2017 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej  magazynu głównego  Nadlesnictwa Łobez.

(N.0210.31.2017)

Zarządzenie Nr 22 Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez  w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w  Nadlesnictwie Łobez w 2017r.

(N.0210.32.2017)

Aneks nr 2  z dnia 26.09.2017 r. do Zarządzenia nr 16/2014 z dnia 08.09.2014 r  Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez  w sprawie przeprowadzenia egzaminów dla absolwentów średnich i wyższych szkół odbywających staż w Nadleśnictwie Łobez. (26.09.2017r).

 (N.0210.33.2017)

Aneks nr 1  z dnia 20.10.2017 r. do Zarządzenia nr 8/2016 z dnia 30.06.2016 r  Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez  w sprawie regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Łobez.

 (N.0210.34.2017)

Zarządzenie Nr 23 z dnia 25.10.2017 r  Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez  w spr. zasad przeprowadzania zamówień publicznych na dostawy usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Łobez.

 (N.0210.35.2017)

Zarządzenie Nr 24 z dnia 16.11.2017 r  Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez  w spr. regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Łobez.

 (N.0210.36.2017)

Zarządzenie Nr 25 z dnia 15.11.2017 r  Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez  w spr. utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Nadleśnictwie Łobez.

 (N.0210.37.2017)

 

Zarządzenie Nr 26 z dnia 24.11.2017 r  Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez  w spr. sprzedaży choinek  w Nadleśnictwie Łobez.

 (N.0210.38.2017)

Zarządzenie Nr 27 z dnia 24.11.2017 r  Nadleśniczego Nadlesnictwa Łobez  w spr. czasu pracy w 2018 r.

 (N.0210.39.2017)

 

DECYZJE 2017 rok

 

Decyzja nr 1/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 09 stycznia 2017r w sprawie odwołania złożonego przez firmę Mondi Świecie od wyników procedur w PLD na rok 2017.

(N.0210.1.2017)

 

Decyzja nr 2/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 10 stycznia 2017r w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna na rynku detalicznym.

 

(N.0210.2.2017)

załącznik nr 2 do decyzji

 

Decyzja nr 3/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 10 stycznia 2017r w sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Spotkanie biesiadne pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin”.

(N.0210.3.2017)

 

Decyzja nr 4/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 08 lutego 2017r w sprawie cen sadzonek obowiązujących w 2017r.

 

(N.0210.4.2017)

 

Decyzja nr 5/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 14 lutego 2017r w sprawie uznania sukcesji w kierunku Lz na gruntach rolnych.

(N.0210.5.2017)

 

Decyzja nr 6/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 14 lutego 2017r w sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Wyjazd Kulturalno-Oświatowy do Berlina”.

(N.0210.6.2017)

 

Decyzja nr 7/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 07 marca 2017r w sprawie ustalenia cen proponowanych, cen górnych, cen odmowy na potrzeby procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na 2017 rok.

(N.0210.7.2017)

 

Decyzja nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 08 marca 2017r w sprawie ustalenia postępowania przy ustaleniu cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji „e-drewno”.

(N.0210.8.2017)

 

Decyzja nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 17 marca 2017r w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania sprawozdania LPIR-8 „Plan/Wykonanie cięć w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” generowanego w modułach Planowanie SILP oraz webSILP.

(N.0210.9.2017)

 

Decyzja nr 10/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 27 marca 2017r w sprawie przekazania agend na stanowisku specjalisty ds. użytkowania lasu i zamówień publicznych.

(N.0210.10.2017)

 

Decyzja Nr 11 N.N. Łobez z dnia 29 marca 2017 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na rynku uzupełnień w ramach systemowego wykorzystania aplikacji " e-drewno"

(N.0210.11.2017)

Decyzja Nr 12/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 04.05.2017 r. w spr. opracowania wniosków gospodarczych na 2018 r.

(N.0210.12.2017)

Decyzja Nr 13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 05.05.2017 r. w spr. powołania Zespołu ds. opiniowania i rozwiązywania problemów dot. nieterminowego wykonywania zadań gospodarczych przez ZUL

(N.0210.13.2017)

Decyzja Nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 28.06.2017 r. w spr. przekazania obowiązków w dziale księgowości.

(N.0210.14.2017)

Decyzja Nr 15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 04.07.2017 r. w spr. powołania komisji rekrutacyjnej oraz przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisku referenta ds. administracyjnych w Nadleśnictwie Łobez.

(N.0210.15.2017)

Decyzja Nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 27.07.2017 r. w spr. przekazania agendy stanowiska ds. pracowniczych.

(N.0210.16.2017)

Decyzja Nr 17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 27.07.2017 r. w spr. przekazania stanowiska w dziale administracyjno-gospodarczym.

(N.0210.17.2017)

Decyzja Nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 31.07.2017 r. w spr. powołania zespołu do odbioru prac wykonanych przez firmę PPHU "EURO & BIO JUSTYNA CIEŚLAK".

(N.0210.18.2017)

Decyzja Nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 18.08.2017 r. w spr. imprezy pracowniczej pn." Wyjazd turystyczny na XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę Leśników na Jasną Górę"

(N.0210.19.2017)

Decyzja Nr 20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 18.08.2017 r. w spr. organizacji imprezy pracowniczej "pożegnanie emeryta - spec. ds. pracowniczych)

(N.0210.20.2017)

Decyzja Nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 22.09.2017 r. w spr. cen organizacji imprezy pracowniczej "pożegnanie emeryta - starszy księgowy)

(N.0210.21.2017)

Decyzja Nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 22.09.2017 r. w spr. cen sadzonek obowiązujących w 2017r

(N.0210.23.2017)

Decyzja Nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 26.09.2017 r. w spr. odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu, zakończenia PAD, punktach obserwacyjnych  oraz dyżurów pracowników Nadleśnictwa.

(N.0210.24.2017)

Decyzja Nr 25 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 26.10.2017 r. w spr. w związku z przejściem na emeryture 30.10.2017 r. Barbary Kowalczyk i przekazania obowiązków Halinie Szymańskiej.

(N.0210.25.2017)

Decyzja Nr 26 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 03.11.2017 r. w spr. przekazania obowiązków kasjera p. Sandrze Słonina-Szumny.

(N.0210.26.2017)

Decyzja Nr 27 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 03.11.2017 r. w spr. ustalenia cen detalicznych choinek świerkowych i sosnowych za 1 szt obowiązujących do dnia 28.02.2018 .

(N.0210.27.2017)

Decyzja Nr 28 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 21.11.2017 r. w spr. ustalenia cen proponowanych, cen górnych , cen odmowy na potrzeby procedury oznaczania surowca drzewnego.

(N.0210.28.2017)

Decyzja Nr 29 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 21.11.2017 r. w spr. akcji promocyjnej w 2017 i 2018 roku.

(N.0210.29.2017)

Decyzja Nr 30 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 29.12.2017 r. w spr. aktualizacji opisu taksacyjnego za 2017 rok.

(N.0210.30.2017)

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenia i Decyzje 2006r pobierz
      Zarządzenia i Decyzje 2007r pobierz
      Zarządzenia i Decyzje 2008r pobierz
      Zarządzenia i Decyzje 2009r pobierz
      Zarządzenia i Decyzje 2010r pobierz
      Zarządzenia i Decyzje 2011r pobierz
      Zarządzenia i Decyzje 2012r pobierz
      Zarządzenia i Decyzje 2013r pobierz
      Zarządzenia i Decyzje 2014r pobierz
      Zarządzenia i Decyzje 2015r pobierz
      Zarządzenia i Decyzje 2016r pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Wiesław Rymszewicz
Data modyfikacji: 2018/01/18 09:33:41
Redaktor zatwierdzający: Paweł Puziarski
Wprowadzający: Paweł Puziarski