Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Lubniewice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Lubniewice >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 
OFERTY KANDYDATÓW DO PRACY

Nadleśnictwo Lubniewice, jako administrator danych osobowych, informuje, że na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zmianami) gromadzi dane z zapewnieniem prawidłowości i celowości ich gromadzenia oraz przetwarzania.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Oferty wysyłane pocztą tradycyjną powinny być kopiami dokumentów oryginalnych, natomiast list motywacyjny powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. W odniesieniu do dokumentów składanych pocztą elektroniczną, wymagany jest podpis kwalifikowany.

Nadleśnictwo Lubniewice kontaktuje się z wnioskodawcą tylko w przypadku pozytywnie rozpatrzonej ofert zatrudnienia. Negatywnie rozpatrzone lub nieprawidłowo podpisane dokumenty podlegają niszczeniu.

 


  •  Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015 r. Podstawowa sprzedaż drewna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (związaną z przerobem drewna) odbywa się poprzez Portal Leśno-Drzewny oraz serwis e-drewno. Nadleśnictwo organizuje również bieżące przetargi na drewno w serwisie e-drewno, w których mogą brać udział zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Dla klientów detalicznych Nadleśnictwo posiada w sprzedaży drewno wg cennika (plik do pobrania).    

  • Biuro Nadleśnictwa czynne jest w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 15:00.

  •  Nadleśniczy w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów  w każdy poniedziałek  w godzinach od 14:00 do 15:30. 

 

 

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż wycofanego z eksploatacji aparatu telefonii komórkowej - Samsung model Galaxy S3 pobierz
      Zarządzenie nr 5/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie detalicznej sprzedaży drewna w 2017 r. pobierz
      Ogłoszenie o przetargu pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Ługowicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubniewice
Data modyfikacji: 2017/10/31 13:12:56
Redaktor zatwierdzający: Jacek Osiński
Wprowadzający: Jacek Osiński