Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Lubniewice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Lubniewice >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

Wykaz istniejących form ochrony przyrody 

w Nadleśnictwie Lubniewice

 

 1. Rezerwat przyrody "Janie im. Włodzimierza Korsaka" utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984r. (MP nr 15, poz. 108). Rezerwat położony jest ok. 3,5 km na północ od miejscowości Lubniewice. Zajmuje 50,52 ha powierzchni (35,36 ha na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo).

2. Grunty Nadleśnictwa Lubniewice wchodzą w zasięg trzech obszarów chronionego krajobrazu: 9-Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie, 10-Dolina Postomii, 5-Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty. Obszary te powstały na mocy rozporządzenia nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 47, poz. 820 z dnia 25.07.2003).

  • OChK "5- Gorzowsko - Krzeszycka Dolina Warty" - obejmuje 228,20  ha powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo;
  • OChK "9- Pojezierze Lubniewicko - Sulęcińskie" - obejmuje 3326,67 ha powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo;
  • OChK "10- Dolina Postomii" - obejmuje 1710,66 ha powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo.

3. Użytek ekologiczny „Olszynowe bagno", który został utworzony w 2013 roku uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach. Jest to śródleśne bagno o powierzchni 3,61 ha, stanowiące zarastający zbiornik wodny wraz z olsem torfowcowym. Użytek położony jest na obszarze gminy Lubniewice. Celem ochrony użytku jest zachowanie ekosystemu bagna śródleśnego, mającego znaczenie dla zwiększenia różnorodności biologicznej otaczających drzewostanów oraz zachowanie stanowisk rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów typowych dla siedlisk bagiennych.

4. Pomniki przyrody wg poniższego zestawienia:

Lp.

Podstawa prawna

Oddz.

Gmina,

leśnictwo

Gatunek

Obwód

[cm]

Wysokość

[m]

1

R.W. Lub. Nr 14 z 28 lutego 2006 r.

55j

Krzeszyce

Rudnica

Dąb szypułkowy

330

22

2

R.W. Lub. Nr 14 z 28 lutego 2006 r.

55j

Krzeszyce

Rudnica

Dąb szypułkowy

651

22

3

R.W. Lub.  Nr 14 z 28 lutego 2006 r.

78a

Krzeszyce

Rudnica

Dąb szypułkowy

552

24

4

Uchwała nr XI\70\2003 Rady Gminy Krzeszyce z dn. 5.12.2003 r.

85k

Krzeszyce

Kołczyn

Dąb szypułkowy

400

18

5

R.W. Lub. Nr 14 z 28 lutego 2006 r.

99j

Krzeszyce

Rudnica

Dąb szypułkowy

429

30

6

R.W. Lub.  Nr 14 z 28 lutego 2006 r.

138m

Krzeszyce

Rogi

Sosna zwyczajna

310

17

7

R.W. Lub.  Nr 14 z 28 lutego 2006 r.

140k

Krzeszyce

Rogi

Dąb szypułkowy

507

24

8

Uchwała nr XIV\122\2004 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dn. 26.05.2004 r.

182l

Lubniewice

Rogi

Jesion wyniosły

260

34

9

Uchwała nr XIV\122\2004 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dn. 26.05.2004 r.

182l

Lubniewice

Rogi

Jesion wyniosły

Jesion wyniosły

265

295

34

28

10

Uchwała nr XIV\122\2004 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dn. 26.05.2004 r.

255b

Lubniewice

Rogi

Buk zwyczajny

370

28

11

R.W. Lub. Nr 14 z 28 lutego 2006 r.

305i

Lubniewice

Lubniewice

Dąb szypułkowy

374

25

12

R.W. Lub. Nr 14 z 28 lutego 2006 r.

306b

Lubniewice

Lubniewice

Buk zwyczajny

390

34

13

Uchwała nr XI\70\2003 Rady Gminy Krzeszyce z dn. 5.12.2003 r.

524i

Krzeszyce

Miechów

Dąb szypułkowy

525

17

14

Uchwała nr XX\161\2004 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dn. 27.09.2004 r.

573g

Sulęcin

Miechów

Brzoza brodawkowata

225

27

15

Uchwała nr XX\161\2004 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dn. 27.09.2004 .

598f

Sulęcin

Miechów

Sosna zwyczajna

326

29

16

Uchwała nr XX\161\2004 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dn. 27.09.2004 r.

602g

Sulęcin

Miechów

Buk zwyczajny

330

31

17

Uchwała nr XX\161\2004 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dn. 27.09.2004 r.

613g

Sulęcin

Miechów

Grab pospolity

525

23

18

R.W. Lub. Nr 14 z 28 lutego 2006 r.

623k

Lubniewice

Lubniewice

Dąb szypułkowy

583

28

19

R.W. Lub. Nr 14 z 28 lutego 2006 r.

623m

Lubniewice

Lubniewice

Dąb szypułkowy

503

28

20

Uchwała nr XIV\122\2004 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dn. 26.05.2004 r.

627d

Lubniewice

Lubniewice

Sosna zwyczajna

315

26

21

Uchwała nr XX\161\2004 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dn. 27.09.2004 r.

667f

Sulęcin

Miechów

Modrzew europejski

316

38

22

Uchwała nr XXXVII/246/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dn. 30.12.2013 r.

572r

Sulęcin

Miechów

Klon jawor

323

26

23

Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 sierpnia 2013 r.

193a

Lubniewice

Rogi

Dąb szypułkowy

440

21

24

Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 sierpnia 2013 r.

311g

Lubniewice

Trzy Dęby

Lipa drobnolistna

408

25

25

Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 sierpnia 2013 r.

311g

Lubniewice

Trzy Dęby

Lipa drobnolistna

283

25

26

Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 października 2013 r.

273a

Krzeszyce

Rudna

Dąb szypułkowy

420

28

27

Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 października 2013 r.

336i

Krzeszyce

Krzeszyce

Lipa drobnolistna

345

24

28

Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 października 2013 r.

598f

Krzeszyce

Miechów

Dąb szypułkowy

360

35

29

Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 października 2013 r.

523b

Krzeszyce

Miechów

Dąb szypułkowy

390

28

 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Lubniewice dostępne są w siedzibie nadleśnictwa lub na wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku.

 

Pliki do pobrania:
      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostepnienie informacji o środowisku pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej / o środowisku pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej / o środowisku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Ługowicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubniewice
Data modyfikacji: 2017/03/07 13:26:58
Redaktor zatwierdzający: Jacek Osiński
Wprowadzający: Jacek Osiński