Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Lubniewice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Lubniewice >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Przewidziany w Art.18 Ustawy o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami) plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem określającym zasady gospodarki leśnej. Składa się on z następujących części:

  • danych inwentaryzacyjnych
  • analizy gospodarki leśnej w minionym okresie
  • programu ochrony przyrody
  • właściwej planistycznej.

Plan urządzenia lasu sporządza się na 10 lat, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Ługowicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubniewice
Data modyfikacji: 2007/03/23 13:53:32
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Zych
Wprowadzający: Tomasz Zych