Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Lubniewice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Lubniewice >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 Treść uregulowań wewnętrznych dostępna jest na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

************************** 

 


Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice wydane w 2018r.

Zarządzenie nr 11/18 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia cen otwarcia dla S2A OS i S2A TP do aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na rynku uzupełnień.
Zarządzenie nr 10/18
z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian do Zakładowej tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego.
Zarządzenie nr 9/18
z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia cennika na materiał sadzeniowy wyprodukowany na szkółce leśnej Rogi obowiązujący w 2018 r.Zarządzenie nr 9/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia cennika na materiał sadzeniowy wyprodukowany na szkółce leśnej Rogi obowiązujący w 2018 r.
Zarządzenie nr 8/18
z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenie nr 7/18
z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej pn. „Noworoczna impreza integracyjna”
Zarządzenie nr 6/18
z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu pracy Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenie nr 5/18
z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 
Zarządzenie nr 4/18
z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie detalicznej sprzedaży drewna w 2018 r.
Zarządzenie nr 3/18
z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenie nr 2/18
z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenie nr 1/18
z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przypadków odstąpienia od dochodzenie odsetek za nieterminową zapłatę należności.

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice wydane w 2017r.

Zarządzenie nr 56/17
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stawki ryczałtu za utrzymanie kancelarii leśniczego.
Zarządzenie nr 55/17
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 28/2018 dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Nadleśnictwa Lubniewice w 2017 roku
Zarządzenie nr 54/17
z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizacację imprezy pracowniczej pt. "Spotkanie wigilijne pracowników połączone z naradą gospodarczą"
Zarządzenie nr 53/17
z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych
Zarządzenie nr 52/17
z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2018 roku w Nadleśnictwie Lubniewice.
Zarządzenie nr 51/17
z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie utraty ważności Zarządzenia Nr 13/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zarządzenie nr 50/17
z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu do przyjmowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
Zarządzenie nr 49/17 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ceny proponowanej, odmowy i górnej dla poszcególnych grup handlowo-gatunkowych na potrzeby procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na rynku podstawowym oraz rynku dla rozwoj w 2018r.
Zarządzenie nr 48/17 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Lubniewice.
Zarządzenie nr 47/17
z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenia nr 46/17
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Lubniewice na 2018 rok
Zarządzenie nr 45/17
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia dozoru wizyjnego na terenie Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenie nr 44/17
z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca zarządzenie nr 7/17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian cennika na materiał sadzeniowy wyprodukowany na szkółce leśnej Rogi obowiązujący w 2017 r.
Zarządzenie nr 43/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Zarządzenie nr 42/17
z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Leśnictwie Trzy Dęby.
Zarządzenie nr 41/17
z dnia 16 października 2017 r. w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu.
Zarządzenie nr 40/17
z dnia 2 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 8/16 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenie nr 39/17
z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenie nr 38/17
z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia
Zarządzenie nr 37/17
z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Instrukcji obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej”.
Zarządzenie nr 36/17
z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pn. „Dzień Leśnika i Dzień Dziecka”.
Zarządzenie nr 35/17
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w kasie Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenie nr 34/17
z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pn. „Coroczna Pielgrzymka Leśników ma Jasną Górę połączona z wycieczką wypoczynkową”.
Zarządzenie nr 33/17
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania stałej Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej.
Zarządzenie nr 32/17
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Leśnictwie Trzy Dęby.
Zarządzenie nr 31/17
z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Zarządzenie nr 30/17
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stawki ryczałtu za utrzymanie kancelarii leśniczego.
Zarządzenie nr 29/17
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej.
Zarządzenie nr 28/17
z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Nadleśnictwa Lubniewice w 2017 r.
Zarządzenie nr 27/17
z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie zmiany Regulaminu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenie nr 26/17
z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Lubniewice.
Zarządzenie nr 25/17
z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Leśnictwie Trzy Dęby.
Zarządzenie nr 24/17
z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pn.
Zarządzenie nr 23/17
z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie detalicznej sprzedaży drewna w 2017 r.
Zarządzenie nr 22/17
z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Lubniewice na 2017 r.
Zarządzenie nr 21/17
z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo pracowników Nadleśnictwa Lubniewice w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pn. „XXIX Ogólnopolski Rajd Leśników” organizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
Zarządzenie nr 20/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej drewna w Leśnictwie Trzy Dęby.
Zarządzenie nr 19/17
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pn. Piknik pracowniczy „Zielonym do góry”.
Zarządzenie nr 18/17
z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej drewna w Leśnictwie Krzeszyce.
Zarządzenie nr 17/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży siatki oraz słupków grodzeniowych pochodzących z rozgrodzenia drzewostanów na koszt nabywcy.
Zarządzenie nr 16/17
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i budynki gospodarcze będące w zasobie Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenie nr 15/17
z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenie cen otwarcia do aukcji internetowej w aplikacji e-drewno na rynku uzupełnień.  
Zarządzenie nr 14/17
z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenie cen: proponowanej, odmowy i górnej dla grup handlowo-gatunkowych W_STANDARD AK i W_STANDARD MD na potrzeby procedury sprzedaży drewna w 2017 r.
Zarządzenie nr 13/17
z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 12/17 w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa Lubniewice.  
Zarządzenie nr 12/17
z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa Lubniewice.  
Zarządzenie nr 11/17
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej.  
Zarządzenie nr 10/17
z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Leśnictwie Trzy Dęby. 
Zarządzenie nr 9/17
z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie stawki ryczałtu za utrzymanie kancelarii leśniczego.
Zarządzenie nr 8/17|
z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zasad zlecania i odbierania usług leśnych w Nadleśnictwie Lubniewice
Zarządzenie nr 7/17
z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia cennika na materiał sadzeniowy wyprodukowany na szkółce leśnej Rogi obowiązujący w 2017 r.
Zarządzenie nr 6/17 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 8/16 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenie nr 5/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie detalicznej sprzedaży drewna w 2017 r.
Zarządzenie nr 4/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Lubniewice.
Zarządzenie nr 3/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej pod nazwą: „Noworoczna impreza integracyjna”.
Zarządzenie nr 2/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wykorzystania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Nadleśnictwa Lubniewice.
Zarządzenie nr 1/17 z dnia 02 stycznia 2017 r. zmieniające Regulamin pracy Nadleśnictwa Lubniewice wprowadzony Zarządzeniem nr 10/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r.


Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice wydane w 2017r.

Pliki do pobrania:
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2016 r. pobierz
      Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2016 r. pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2015 r. pobierz
      Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2015 r. pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2014 r. pobierz
      Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2014 r. pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2013 r. pobierz
      Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2013 r. pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2012 r. pobierz
      Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2012 r. pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2011 r. pobierz
      Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2011 r. pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2010 r. pobierz
      Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2010 r. pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2009 r. pobierz
      Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2009 r. pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2008 r. pobierz
      Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2008 r. pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2007 r. pobierz
      Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice z 2007 r. pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej / o środowisku pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej / o środowisku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Ługowicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubniewice
Data modyfikacji: 2018/02/22 20:03:02
Redaktor zatwierdzający: Jacek Osiński
Wprowadzający: Jacek Osiński