Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Lubniewice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Lubniewice >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Informacje dotyczące kontroli:
- zewnętrznych, prowadzonych przez uprawnione podmioty,
- wewnętrznych, prowadzonych przez jednostki nadrzędne,
zestawiono na podstawie wpisów w "Książce kontroli" i zamieszczono w załączniku.

 

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Lubniewice, wyniki kontroli i wnioski pokontrolne dostępne są na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Lubniewice w roku 2017
Lp. Kontrolujący Czas trwania
czynności kontrolnych
Temat Kontroli
1 RDLP Szczzecin 11.04.2017 Bieżące prace na szkółce oraz zaawansowanie odnowień
2 KM PSP Gorzów Wlkp. 12.04.2017 Ochrona p.poż. terenu nadleśnictwa
3 KPPSP Sulęcin 18.04.2017 Ochrona p.poż. obiektów leśnuch w granicach powiatu sulęcińskiego
4 WIORiN Gorzów Wlkp. 16.05.2017 Kontrola zdrowotności i pobór próbek - szkółka Rogi
5 RDLP Szczecin 27.07.2017 Konsultacie wykorzystania samochodów administracji i wyjazdów specjalistów służby leśnej
6 WIORiN Gorzówe Wlkp. 03.08.2017 Kontrola zarejestrowanego przedsiębiorcy
7 o/ZUS Gorzów Wlkp. 08.08.2017 Zakres kontroli zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli.

Pliki do pobrania:
      Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Lubniewice w roku 2016. pobierz
      Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Lubniewice w roku 2015. pobierz
      Protokół z kontroli ARiMR z dnia 18.03.2015 r. pobierz
      Protokół z kontroli PIRiON z dnia 11.12.2015 r. pobierz
      Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Lubniewice w roku 2014. pobierz
      Protokół z kontroli PPIS w Sulęcinie z dnia 17.03.2014 r. pobierz
      Protokół z kontroli WIORiN w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.05.2014 r. pobierz
      Protokół z kontroli WIORiN w Gorzowie Wlkp. z dnia 25.09.2014 r. pobierz
      Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Lubniewice w roku 2013. pobierz
      Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Lubniewice w latach 2002 - 2012. pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej / o środowisku. pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej / o środowisku. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Ługowicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubniewice
Data modyfikacji: 2018/02/16 07:49:04
Redaktor zatwierdzający: Jacek Osiński
Wprowadzający: Jacek Osiński