Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

NADLEŚNICTWO MIĘDZYCHÓD
PRZEDLESIE 12
64-400 MIĘDZYCHÓD

tel./fax. 95 748 20 91,92
IP 1018….
e-mail:
miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl

Dział
Stanowisko
Nr
Pok.
Osoba kontaktowa
 
Adres email
...szczecin.lasy.gov.pl
Telefon
Numer IP 1018…
Tel. komórkowy
TECHNICZNY
Działem Technicznym kieruje Zastępca Nadleśniczego. Dział prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, łowiectwa, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytkowania ubocznego, ochroną przyrody, stanem posiadania, ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.
Nadleśniczy
Kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nie pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.
1
mgr inż. Piotr Bielanowski
piotr.bielanowski@....
100
505142200
Zastępca Nadleśniczego
Kierownik działu technicznego
Działa w ramach udzielonych przez Nadleśniczego uprawnień, zakresu czynności oraz stosownie do uregulowań zawartych w regulaminie
2
mgr inż. Lech Jankowiak
lech.jankowiak@...
311
505142220
Inżynier Nadzoru
Sprawuje kontrolę w nadleśnictwie w zakresie prawidłowości wykonanych w leśnictwie czynności związanych z gospodarką leśną oraz udostępnianiem lasu, prowadzi sprawy bhp
16
mgr inż. Krzysztof Matusiak
krzysztof.matusiak@...
219
509953122
Inżynier Nadzoru
Sprawuje kontrolę w nadleśnictwie w zakresie prawidłowości wykonanych w leśnictwie czynności związanych z gospodarką leśną oraz udostępnianiem lasu, prowadzi sprawy gospodarki łowieckiej oraz organizuje i nadzorują pracę osób odbywających  staż w nadleśnictwie.
 
16
mgr inż. Sylwester Morawiak
sylwester.morawiak@...
223
506040575
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu gospodarowania ekosystemami
19
mgr inż. Monika Filistowicz
monika.filistowicz@...
332
504391205
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu ochrony ekosystemów
19
mgr inż. Agnieszka Winkler
agnieszka.winkler@...
333
505049711
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy użytkowania i zbytu
20
mgr inż. Dominik Kowalewski
dominik.kowalewski@...
335
505049752
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy marketingu
20
inż. Jan Siler
jan.siler@...
334
531101851
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu stanu posiadania i lasów nadzorowanych
 
18
Jan Wołoszyn
jan.woloszyn@...
337
505049751
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu p.poż, zagospodarowania turystycznego
 
11
Piotr Mleczak
piotr.mleczak@...
221
505142218
FINANSOWO - KSIĘGOWY
Działem kieruje Główny Księgowy. Dział wykonuje zadania z zakresu rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych, sporządza plany finansowe, analizy i sprawozdania, sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych.
Główny księgowy
Kierownik działu księgowości
Działa w ramach udzielonych przez Nadleśniczego uprawnień, zakresu czynności oraz stosownie do uregulowań zawartych w regulaminie
10
mgr inż. Urszula Kotyńska
urszula.kotynska@...
611
534022336
Starsza Księgowa
6
mgr inż. Katarzyna Stachowiak
katarzyna.stachowiak@...
612
Starsza Księgowa
6
Małgorzata Gurlaga
malgorzata.gurlaga@...
613
Starsza Księgowa
6
mgr Elżbieta Berka
elzbieta.berka@...
600
Starsza Księgowa
8
mgr Patrycja Boguła
patrycja.bogula@...
614
517016377

Administracyjno
Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych i usług oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

 
Sekretarz
17
Dariusz Molik
dariusz.molik @...
671
505142217
 
Starszy referent ds.administracyjno-gospodarczych
17
inż. Dawid Surosz
dawid.surosz@...

672
505049744

 
Starszy referent ds.administracyjno-gospodarczych
15
Magdalena Bartkowiak
magdalena.bartkowiak @...
673
 
Specjalista ds.
 administracyjno-gospodarczych
15
mgr inż. Marek Drozd
marek.drozd @...
674
503194111
 
Sekretarka
3
Małgorzata Skwarska
malgorzata.skwarska
100, 102
KADRY
 podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Starszy Specjalista ds. pracowniczych
 
14
mgr Joanna Jarysz
joanna.jarysz@....

671
505049661

 

Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu edukacji leśnej
 
20
 mgr inż. Małgorzata Winkler - Jankowiak
malgorzata.winkler@....
681
504391229
 
Administrator SILP
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu gospodarki leśnej i administrowania SILP
5
mgr inż. Hanna Perzanowska
hanna.perzanowska@....

 

571

517016393
 
STRAŻ LEŚNA
Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie nadleśnictwa. 
Posterunkiem SL kieruje i koordynuje wyznaczony przez Nadleśniczego pracownik pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej.

Starszy Strażnik Leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
 
 
 
 
 
 
 
9
Józef Otter
jozef.otter@....
222
505142219
 


Strażnik Leśny
9
 
mgr inż. Włodzimierz Gajda
wlodzimierz.gajda @...
672
509826809

 

leśnictwo
Siedziba
Leśniczy
Adtes e-mail
…szzecin.lasy.gov.pl
telefon
Podleśniczy
SOWIA GÓRA
Sowia Góra 9
64-400 Międzychód
mgr inż. Paweł Gurlaga
pawel.gurlaga @...
505142201
 inż. Ryszard Piesiak
  ryszardp.piesiak@...

505142216
KRANIEC
Lubiatów 9B
66-530 Drezdenko
Andrzej Boguła
andrzej.bogula @...
505142210
mgr inż. Karol Kędzierski
 karol.kędzierski@...
505142212
LESZCZYNY
 
Wiejce 22
66 - 440 Skwierzyna
Rafał Poraś
rafal.potas@...
505142211
Łukasz Tracz
lukasz.tracz@...
505049748
KAMIEŃ
 Kamień 1
64-400 Międzychód
Andrzej Nowak
andrzej.nowak@...
505142202
inż. Milan Drzewiecki
milan.drzewiecki@...
505049658
MOKRZEC
 
 Mokrzec 1
64-400 Międzychód
mgr inż. Elżbieta Winkler
elżbieta.winkler@...
505142203
inż. Wiesław Sochacki
wieslaw.sochacki@...
505049663
PRZEDLESIE
Przedlesie 24
64-400 Międzychód
mgr inż. Rafał Kaczmarek
rafal.kaczmarek@...
505142204
mgr inż. Marek Nowak
 marek.nowak@... 504391168
ŻMIJOWIEC
 
64-400 Międzychód
Żmijowiec
inż. Karol Mróz
karol.mroz@...
505049697
Maciej Boguła
maciej.bogula@...
502752682
KROBIELEWKO
66-440 Skwierzyna
Krobielewko 27 F
mgr Justyna Nowaczyk
justyna.nowaczyk@...
505049734
Bartosz Kiona
bartosz.kiona@...
505049745
NADZIEJEWKI
 
Nadziejewki 55
66-440 Skwierzyna
mgr inż. Tomasz Fedorowicz
tomasz.fedorowicz@...
505142213
Bartłomiej Kasprzak
bartlomiej.kasprzak@...
505049742
KOLNO
Kolno 39A
64-400 Międzychód
inż. Piotr Okoński
piotr.okonski@...
505142205
mgr inż. Leszek Jaskóła
leszek.jaskola@...
502752857
MUCHOCIN
 
Muchocin 20
64-400 Międzychód
mgr inż. Arkadiusz Ciesielski
arkadiusz.ciesielski@...
505142206
Leszek Nowak
leszek.nowak4@...
505049664
GORAJ
 Goraj 13B
66-340 Przytoczna
 inż. Jarosław Szlachetka
jaroslaw.szlachetka@...
505142207
Michał Pospieszny
michal.pospieszny@...
505049670
GORZYŃ
 
 Gorzyń 21
64-400 Międzychód
Krzysztof Tomala
krzysztof.tomala@...
505142208
mgr inż. Karol Sulima
karol.sulima@...
505049709
LUBIKOWO
 Goraj 61A
66-340 Przytoczna
mgr inż. Grzegorz Perzanowski
grzegorz.perzanowski@...
505142209
Bartosz Szlachetka
bartosz.szlachetka@...
505049692
SZKÓŁKA LEŚNA
Kaplin 31
64-400 Międzychód
mgr inż. Elżbieta Kowalewska
elżbieta.kowalewska@...
505142215

 
 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Piotr Bielanowski
Data modyfikacji: 2017/09/01 12:08:30
Redaktor zatwierdzający: Hanna Perzanowska
Wprowadzający: Hanna Perzanowska