Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

NADLEŚNICTWO MIĘDZYCHÓD
PRZEDLESIE 12
64-400 MIĘDZYCHÓD

tel./fax. 95 748 20 91,92
IP 1018….
e-mail:
miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl

 

Stanowisko nr biura Osoba kontaktowa       adres email   ...szczecin.lasy.gov.pl

telefon                            nr IP                                tel. komórkowy

DZIAŁ TECHNICZNY

Działem Technicznym kieruje Zastępca Nadleśniczego. Dział prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, łowiectwa, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytkowania ubocznego, ochroną przyrody, stanem posiadania, ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Nadleśniczy

Kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nie pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

1

mgr inż. Piotr Bielanowski

piotr.bielanowski@....

100

505142200

Zastępca Nadleśniczego

Kierownik działu technicznego

Działa w ramach udzielonych przez Nadleśniczego uprawnień, zakresu czynności oraz stosownie do uregulowań zawartych w regulaminie

2

mgr inż. Lech Jankowiak

lech.jankowiak@...

311

505142220

Inżynier Nadzoru

Sprawuje kontrolę w nadleśnictwie w zakresie prawidłowości wykonanych w leśnictwie  czynności związanych z gospodarką leśną oraz udostępnianiem lasu, prowadzi sprawy bhp

16

mgr inż. Krzysztof Matusiak

krzysztof.matusiak@...

219

509953122

Inżynier Nadzoru

Sprawuje kontrolę w nadleśnictwie w zakresie prawidłowości wykonanych w leśnictwie czynności związanych z gospodarką leśną oraz udostępnianiem lasu, prowadzi sprawy gospodarki łowieckiej oraz organizuje i nadzorują pracę osób odbywających  staż w nadleśnictwie.

 

16

mgr inż. Sylwester Morawiak

sylwester.morawiak@...

223

506040575

Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu gospodarowania ekosystemami

19

mgr inż. Monika Filistowicz

monika.filistowicz@...

332

504391205

Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu ochrony ekosystemów

19

mgr inż. Agnieszka Winkler

agnieszka.winkler@...

333

505049711

Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu użytkowania i zbytu

20

mgr inż. Dominik Kowalewski

dominik.kowalewski@...

336

505049752

Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu gospodarki drewnem

20

inż. Jan Siler

jan.siler@...

335

531101851

Specjalista Służby Leśnej

20

mgr inż. Adrianna Ratajska

adrianna.ratajska@...

334

739016378

Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu stanu posiadania i lasów nadzorowanych

 

18

Jan Wołoszyn

jan.woloszyn@...

337

505049751

Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu p.poż, zagospodarowania turystycznego

 

11

Piotr Mleczak

piotr.mleczak@...

339

505142218

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Działem kieruje Główny Księgowy. Dział wykonuje zadania z zakresu rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych, sporządza plany finansowe, analizy i sprawozdania, sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych.

Główny księgowy

Kierownik działu księgowości

Działa w ramach udzielonych przez Nadleśniczego uprawnień, zakresu czynności oraz stosownie do uregulowań zawartych w regulaminie

10

mgr inż. Urszula Kotyńska

urszula.kotynska@...

611

534022336

Starsza Księgowa

6

mgr inż. Katarzyna Stachowiak

katarzyna.stachowiak@...

612

Starsza Księgowa

6

Małgorzata Gurlaga

malgorzata.gurlaga@...

613

Starsza Księgowa

6

mgr Elżbieta Berka

elzbieta.berka@...

600

starsza Księgowa

8

mgr Patrycja Boguła

patrycja.bogula@...

614

517016377

DZIAŁ Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych i usług oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

 

Sekretarz

 17  Dariusz Molik

dariusz Molik@....

671

505142217

 

 

 starszy Referent ds. administracyjno - gospodarczych

17

 inż. Dawid Surosz

dawid.surosz @...

672

505049744

 

starszy Referent ds. administracyjno - gospodarczych

15

Magdalena Bartkowiak

magdalena.bartkowiak @...

673

 

 

Specjalista ds. administracyjnych

15

mgr inż. Marek Drozd

marek.drozd @...

674

503194111

 

Sekretarka

3

Małgorzata Skwarska

malgorzata.skwarska

100, 102

KADRY

 podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.


Starszy Specjalista ds. kadr

 

14

mgr Joanna Jarysz

joanna.jarysz@....

671

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Mokrzec

 


Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu edukacji leśnej

 

20

 mgr inż. Małgorzata Winkler - Jankowiak

malgorzata.jankowiak@....

681

504391229

 

ADMINISTRATOR SILP

Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu gospodarki leśnej i administrowania SILP

5

mgr inż. Hanna Perzanowska

hanna.perzanowska@....

571

517016393

 

STRAŻ LEŚNA

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie nadleśnictwa. 

Posterunkiem SL kieruje i koordynuje wyznaczony przez Nadleśniczego pracownik pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej.


Starszy Strażnik Leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej

 

 

 

 

 

 

 

9

Józef Otter

jozef.otter@....

221

505142219

 


  Strażnik Leśny

9

 mgr inż. Włodzimierz Gajda

wwlodzimierz.gajda @...

222

509826809

 

 

leśnictwo
Siedziba
Leśniczy
Adtes e-mail
…szzecin.lasy.gov.pl
telefon
Podleśniczy
SOWIA GÓRA
Sowia Góra 9
64-400 Międzychód
mgr inż. Paweł Gurlaga
pawel.gurlaga @...
505142201
 inż. Ryszard Piesiak
  ryszardp.piesiak@...

505142216
KRANIEC
Lubiatów 9B
66-530 Drezdenko
Andrzej Boguła
andrzej.bogula @...
505142210
mgr inż. Karol Kędzierski
 karol.kędzierski@...
505142212
LESZCZYNY
 
Wiejce 22
66 - 440 Skwierzyna
Rafał Poraś
rafal.potas@...
505142211
Łukasz Tracz
lukasz.tracz@...
505049748
KAMIEŃ
 Kamień 1
64-400 Międzychód
Andrzej Nowak
andrzej.nowak@...
505142202
inż. Milan Drzewiecki
milan.drzewiecki@...
505049658
MOKRZEC
 
 Mokrzec 1
64-400 Międzychód
mgr inż. Elżbieta Winkler
elżbieta.winkler@...
505142203
inż. Wiesław Sochacki
wieslaw.sochacki@...
505049663
PRZEDLESIE
Przedlesie 24
64-400 Międzychód
mgr inż. Rafał Kaczmarek
rafal.kaczmarek@...
505142204
mgr inż. Marek Nowak
 marek.nowak@... 504391168
ŻMIJOWIEC
 
64-400 Międzychód
Żmijowiec
inż. Karol Mróz
karol.mroz@...
505049697
Maciej Boguła
maciej.bogula@...
502752682
KROBIELEWKO
66-440 Skwierzyna
Krobielewko 27 F
mgr Justyna Nowaczyk
justyna.nowaczyk@...
505049734
Bartosz Kiona
bartosz.kiona@...
505049745
NADZIEJEWKI
 
Nadziejewki 55
66-440 Skwierzyna
mgr inż. Tomasz Fedorowicz
tomasz.fedorowicz@...
505142213
Bartłomiej Kasprzak
bartlomiej.kasprzak@...
505049742
KOLNO
Kolno 39A
64-400 Międzychód
inż. Piotr Okoński
piotr.okonski@...
505142205
mgr inż.
Karol Sulima
karol.sulima@...

505049709

MUCHOCIN
 
Muchocin 20
64-400 Międzychód
mgr inż. Arkadiusz Ciesielski
arkadiusz.ciesielski@...
505142206
Leszek Nowak
leszek.nowak4@...
505049664
GORAJ
 Goraj 13B
66-340 Przytoczna
 inż. Jarosław Szlachetka
jaroslaw.szlachetka@...
505142207
Michał Pospieszny
michal.pospieszny@...
505049670
GORZYŃ
 
 Gorzyń 21
64-400 Międzychód
Krzysztof Tomala
krzysztof.tomala@...
505142208
mgr inż. Leszek Jaskóła
leszek.jaskola@...

502752857

LUBIKOWO
 Goraj 61A
66-340 Przytoczna
mgr inż. Grzegorz Perzanowski
grzegorz.perzanowski@...
505142209
Bartosz Szlachetka
bartosz.szlachetka@...
505049692
SZKÓŁKA LEŚNA
Kaplin 31
64-400 Międzychód
mgr inż. Elżbieta Kowalewska
elżbieta.kowalewska@...
505142215

 
 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Piotr Bielanowski
Data modyfikacji: 2018/01/26 13:52:16
Redaktor zatwierdzający: Hanna Perzanowska
Wprowadzający: Hanna Perzanowska