Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku:

1. Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa.

2. Programy ochrony przyrody dla nadleśnictwa stanowiący integralną część planu urządzenia lasu.

3. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko.

4. Podsumowanie zgodnie z art.55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. ( plik „Podsumowanie” do pobrania)

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powyższe informacje udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku.

Pliki do pobrania:
      Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku pobierz
      Wniosek o udostępnienie danych pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz
      „Podsumowanie” pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Piotr Bielanowski
Data modyfikacji: 2015/11/06 07:25:55
Redaktor zatwierdzający: Hanna Perzanowska
Wprowadzający: Hanna Perzanowska