Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 Certyfikat ważny od 14/11/2017 do 13/11/2020 oraz pozostaje ważny z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników auditów nadzoru.

Numer dla nadleśnictwa Międzychód do certyfikatu PEFC-17/0618, przyznanego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie:

17/0618-20

Informujemy, że został wznowiony dla RDLP Szczecin Certyfikat FSC z terminem ważności do 15 kwietnia 2019 roku
 W związku z powyższym drewno pozyskane w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Międzychód posiada Certyfikat: SGS – FM/COC - 000243
 

                                


 Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 900 - 1200

 


 

   Ogłoszenie

Sprzedaż drewna prowadzona jest na zasadach określonych Zarządzeniem nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, w związku z znowelizowanymi zasadami handlu drewnem.

Sprzedaż prowadzona jest na zasadach obowiązujących w Lasach Państwowych poprzez utworzony portal leśno - drzewny www.zilp.pl/drewno 

Sprzedaż detaliczną drewna prowadzą leśniczowie - kontakt podany w zakładce „Dane teleadresowe” oraz stronie internetowej Nadleśnictwa pod adresem: www.miedzychod.szczecin.lasy.gov.pl/lesnictwa

Informacje o sprzedaży detalicznej drewna wraz z obowiązującymi cenami umieszczone są na tablicach informacyjnych w leśnictwach oraz pliku "cennik detaliczny na surowiec drzewny" zał. nr 1.


Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w roku 2017 (plik do pobrania nr 2)


Wzór upoważnienia do odbioru surowca drzewnego z terenu Nadleśnictwa (plik do pobrania zał. nr 3)


 Nadleśnictwo Miedzychód prowadzi sprzedaż sadzonek w szkółce leśnej w Kaplinie   (plik do pobrania  zał. nr 4, 4.1, 4.2).


 „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”  (pobierz plik zał. nr 5)


 Certyfikat rzetelności - (plik do pobrania). Autentyczność i aktualność certyfikatu można sprawdzić na stronie www.rzetelnafirma.pl pod numerem 9856 3016 2097 4051 


Ekosystemy reprezentatywne-konsultacje społeczne

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) – konsultacje społeczne

Ekosystemy reprezentatywne-wstrzymanie konsultacji społecznych

Ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne


 AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIN


Ogłoszenie o  nieograniczonym przetargu pisemnym na najem nieruchomości na cele niekomercyjnego wypoczynku oraz rekreacji (pobierz plik nr 6)


Protokół z drugiego nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż wycofanego z eksploatacji sprzętu komputerowego (pobierz plik zał. nr 7)


Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż urządzeń: telefon komórkowy Samsung w ilości  51 szt. i router Axesstel w ilości 2 sztuk (pobierz plik zał. nr 8)

 

Pliki do pobrania:
      Cennik detaliczny na surowiec drzewny - zał. nr 1 pobierz
      Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w roku 2017 zał. nr 2 pobierz
      Wzór upoważnienia do odbioru surowca drzewnego z terenu Nadleśnictwa - zał. nr 3 pobierz
      Cennik detaliczny na sadzonki w 2018 r. - zał. nr 4 pobierz
      Cennik hurtowy na sadzonki w 2018 r. - zał. nr 4.1 pobierz
      Cennik na sadzonki wykorzystywane w gospodarce leśnej - zał nr 4.2 pobierz
      Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP - zał. nr 5 pobierz
      Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym na najem nieruchomości na cele niekomercyjnego wypoczynku oraz rekreacj - zał.nr 6 pobierz
      Protokół z drugiego nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż wycofanego z eksploatacji sprzętu komputerowego - zał.nr 7 pobierz
      Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż urządzeń: telefon komórkowy Samsung w ilości 51 szt. i router Axesstel w ilości 2 sztuk - zał. nr 8 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Piotr Bielanowski
Data modyfikacji: 2018/04/09 21:24:56
Redaktor zatwierdzający: Hanna Perzanowska
Wprowadzający: Hanna Perzanowska