Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania [>>]

Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Międzychód dostępna jest na wniosek. Realizacja wniosku następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego wpływu. W przypadku wystąpienia opóźnienia jego realizacji, wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach i terminie udostępnienia informacji. Za przygotowanie dokumentów stanowiących informację publiczną, Nadleśnictwo może pobrać opłatę (w wysokości kosztów poniesionych na przetworzenie informacji), o czym wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji pobierz
      opłaty za udostępnienie informacji pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Piotr Bielanowski
Data modyfikacji: 2014/12/16 09:45:35
Redaktor zatwierdzający: Hanna Perzanowska
Wprowadzający: Hanna Perzanowska