Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Informacje zawarte na tych stronach dotyczą projektu Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Międzychód na okres obowiązywania od  1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2024r.

 

Plan Urządzenia Lasu to szczegółowy leśny plan gospodarczy, podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla nadleśnictwa. Zgodnie z Ustawą o Lasach tworzony jest co 10 lat według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania (przez Biura Urządzania Lasu). W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem lasów (wystąpowaniem szkód lub klęsk żywiołowych), plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat. Plan ten staje się podstawą do prowadzenia jakichkolwiek zabiegów gospodarczych po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Pliki do pobrania:
      Podsumowanie zgodnie z art.55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, i jego ochronie, dziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U..2013 poz 1235 ze zm.). pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Piotr Bielanowski
Data modyfikacji: 2015/10/19 14:24:23
Redaktor zatwierdzający: Hanna Perzanowska
Wprowadzający: Hanna Perzanowska