Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

DECYZJE 2017 ROK

 

Decyzja nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  S.2110.1.2017) z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustanowienia na rok 2017 ryczałtu na utrzymanie kancelarii w leśnictwie.

Decyzja nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  NK.100.1.2017) z dnia 16.01.2017 r. w sprawie ustalenia trybu podziału nagród kwartalnych w 2017 roku

Decyzja nr 3 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  S.130.1.2017) z dnia 19.01.2017 r. w sprawie ceny środków ochrony indywidualnej lub odzieży roboczej i obuwia roboczego.

Decyzja nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  S.2217.1.1.2017) z dnia 18.01.2017 r. w sprawie stawki dzierżawy za bezpłatne korzystanie z gruntów rolnych przez pracowników i emerytów Nadleśnictwa w roku 2017.

Traci moc Decyzja Nr 3/2016 z dnia 27.01.2016 r.

Decyzja nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.805.5.2017) z dnia 20.01.2017 r. w sprawie obniżenia ceny detalicznej na drewno opałowe iglaste pozyskane kosztem skarbu dla Leśnictwa Lubikowo.

Decyzja nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.805.1.2017) z dnia 01.02.2017 r. w sprawie ustalenia cen na sadzonki wykorzystywane w gospodarce leśnej.

Decyzja nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.805.2.2017) z dnia 01.02.2017 r. w sprawie ustalenia cen na nasiona.

Traci moc Decyzja Nr 6/2016 z dnia 09.02.2016 r.

Aneks Nr 1 z dnia 01.02.2017 r.

Decyzja nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.805.3.2017) z dnia 01.02.2017 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na sadzonki.

Tracą moc: Decyzja Nr 5/2016 z dnia 08.02.2016 r. i Decyzja Nr 38/2016 z dnia 21.11.2016 r.

Aneks Nr 1 z dnia 06.03.2017 r.

Aneks Nr 2 z dnia 04.04.2017 r.

Decyzja nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.530.3.2017) z dnia 14.02.2017 r. w sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno.

Decyzja nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  NK.166.7.2017) z dnia 17.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej pod nazwą "Wyjazd integracyjny"

Decyzja nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.805.4.2017) z dnia 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia cen hurtowych na sadzonki.

Aneks Nr 1 z dnia 06.03.2017 r.

Decyzja nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  N.800.2.2017) z dnia 27.02.2017 r. w sprawie ustalenia cen proponowanych, odmowy i górnych dla GHG nie ujętych w Decyzji nr 37/2016.

Decyzja nr 13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.530.4.2017) z dnia 27.02.2017 r. w sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno.

Traci moc Decyzja Nr 9/2017 z dnia 27.02.2017 r.

Decyzja nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.530.5.2017) z dnia 01.03.2017 r. w sprawie ustalenia cen otwarcia na surowiec M2E na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno.

Decyzja nr 15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG-715.6.2.2017) z dnia 06.03.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wędkowanie

Decyzja nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.805.9.2017) z dnia 06.03.2017 r. w sprawie obniżenia ceny detalicznej na drewno opałowe liściaste (Kl, Jw, Tp, Os, Ol, Lp) pozyskane kosztem skarbu.

Decyzja nr 17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  S.2110.8.2017) z dnia 15.03.2017 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali i budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w Nadleśnictwie Międzychód.

Decyzja nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  NN.7300.1.5.2017) z dnia 15.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego dla obwodu łowieckiego nr 140 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "PANTERA" Poznań na rok łowiecki 2017/2018.

Decyzja nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  NN.7300.1.7.2017) z dnia 17.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego dla obwodu łowieckiego nr 42 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "SOKÓŁ-419" Gorzów Wlkp. na rok łowiecki 2017/2018.

Decyzja nr 20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  NN.7300.1.4.2017) z dnia 20.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego dla obwodu łowieckiego nr 54 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "ŻURAW" Przytoczna na rok łowiecki 2017/2018.

Decyzja nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  NN.7300.1.2.2017) z dnia 21.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego dla obwodu łowieckiego nr 145 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "PONOWA" Poznań na rok łowiecki 2017/2018.

Decyzja nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  NN.7300.1.1.2017) z dnia 21.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego dla obwodu łowieckiego nr 144 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "LIS Nr 97" Międzychód na rok łowiecki 2017/2018.

Decyzja nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  NN.7300.1.6.2017) z dnia 23.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego dla obwodu łowieckiego nr 41 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "JELEŃ" Krobielewko na rok łowiecki 2017/2018.

Decyzja nr 25 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  NN.7300.1.3.2017) z dnia 24.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego dla obwodu łowieckiego nr 52 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "CELULOZA" Kostrzyn nad Odrą na rok łowiecki 2017/2018.

Decyzja nr 25 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  S.400.2.2017) z dnia 07.04.2017 r. w sprawie zasad monitorowania samochodu Straży Leśnej w Nadleśnictwie Międzychód.

Decyzja nr 26 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  N.800.3.2017) z dnia 07.04.2017 r. w sprawie ustalenia cen proponowanych, odmowy i górnych dla GHG nie ujętych w Decyzji nr 37/2016 oraz Decyzji Nr 12/2017.

Decyzja nr 27 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.530.8.2017) z dnia 07.04.2017 r. w sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno.

Decyzja nr 28 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  N.800.4.2017) z dnia 05.05.2017 r. w sprawie ustalenia cen proponowanych, odmowy i górnych dla GHG nie ujętych w Decyzji nr 37/2016; Decyzji Nr 12/2017 oraz Decyzji Nr 26/2017.

Decyzja nr 29 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.530.9.2017) z dnia 05.05.2017 r. w sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno.

Traci moc Decyzja Nr 27/2017 z dnia 07.04.2017 r.

Decyzja nr 30 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  NK.166.14.2017) z dnia 08.05.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizacje imprezy pracowniczej pod nazwą "Spotkanie z emerytami i rencistami".

Decyzja nr 31 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  NK.166.13.2017) z dnia 05.05.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizacje imprezy pracowniczej pod nazwą "Dzień Leśnika".

Decyzja nr 32 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.1401.2.2017) z dnia 15.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników Nadleśnictwa Międzychód w 2017 roku.

Decyzja nr 33 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  ZG.715.4.2.2017) z dnia 02.06.2017 r. w sprawie ustalenia stawek brutto za pobyt na miejscach biwakowania Nadleśnictwa Międzychód w 2017 r.

Decyzja nr 34 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy  NK.166.21.2017) z dnia 10.07.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizacje imprezy pracowniczej pod nazwą "Wyjazd szkoleniowo - integracyjny".

 

 

ZARZĄDZENIA 2017 ROK

 

 

Zarządzenie nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy S.400.1.2017) z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustanowienia wysokości ryczałtu za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych.

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 06.02.2016 r.

Aneks Nr 1 z dnia 01.02.2017 r.

Aneks Nr 2 z dnia 01.02.2017 r.

Zarządzenie nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.0210.1.2016) z dnia 02.01.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w nadleśnictwie Międzychód w 2017 roku.

Zarządzenie nr 3 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy NA.0410.1.2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie stosowania w leśnictwie dwóch rejestratorów leśniczego.

Traci moc Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 11.04.2013 r.

Zarządzenie nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy ZG.805.4.2017) z dnia 10.01.2017 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na surowiec drzewny.

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 04.01.2016 r.

Aneks Nr 1 z dnia 06.02.2017 r.

Zarządzenie nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy ZG.270.01.2017) z dnia 16.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetrgowej.

Zarządzenie nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.0210.2.2017) z dnia 25.01.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Międzychód w 2017 roku.

Zarządzenie nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy ZG.530.2.2017) z dnia 25.01.2017 r. w sprawie zasad ewidencji pozostałości powywozowych.

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 20.01.2004 r.

Zarządzenie nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.0210.3.2017) z dnia 16.02.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Międzychód w 2017 roku.

Zarządzenie nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.0210.4.2017) z dnia 30.03.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Międzychód w 2017 roku.

Zarządzenie nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.0210.5.2017) z dnia 03.04.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Międzychód w 2017 roku.

Zarządzenie nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.0210.6.2017) z dnia 26.04.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Międzychód w 2017 roku.

Zarządzenie nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy ZG.7100.14.2017) z dnia 26.04.2017 r. w sprawie powołania zespołu operacyjnego odpowiedzialnego za właściwą organizację działań ratowniczych ograniczających liczebność szkodliwych owadów w 2017 r.

Zarządzenie nr 13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.210.7.2017) z dnia 25.05.2017 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Międzychód na 2017 rok

Zarządzenie nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.0210.7.2017) z dnia 25.05.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Międzychód w 2017 roku.

Zarządzenie nr 15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy S.2217.21.1.2017) z dnia 29.05.2017 r. w sprawie ustalenia sposobu naliczania czynszu za dzierżawę gruntów leśnych przeznaczonych pod ustawienie tablic reklamowych.

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2003 z dnia 21.02.2003 r.

Zarządzenie nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.0210.8.2017) z dnia 30.06.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Międzychód w 2017 roku.

Zarządzenie nr 17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.210.9.2017) z dnia 30.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty na udzielenie zamówienia w trybie wyboru ofert dotyczącego postępowania pn. "Badania sprawozdania finansowego za 2017 rok".

Zarządzenie nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.0210.10.2017) z dnia 04.08.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Międzychód w 2017 roku.

Zarządzenie nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.0210.11.2017) z dnia 04.08.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Międzychód w 2017 roku.

Zarządzenie nr 20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.0210.12.2017) z dnia 08.09.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Międzychód w 2017 roku.
Zarządzenie nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy S.252.15.1.2017) z dnia 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Nadleśnictwa przeglądów drzewostanów graniczących z drogami publicznymi i posesjami osób trzecich w celu uniknięcia ewentualnych szkód i zdarzeń zagrażających życiu i mieniu.
Traci moc Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 05.11.2014 r.
Zarządzenie nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód (znak sprawy K.0210.13.2017) z dnia 27.09.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Międzychód w 2017 roku.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenia i decyzje wydane w 2007 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje wydane w 2008 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje wydane w 2009 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje wydane w 2010 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje wydane w 2011 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje wydane w 2012 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje wydane w 2013 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje wydane w 2014 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje wydane w 2015 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje wydane w 2016 roku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Piotr Bielanowski
Data modyfikacji: 2017/10/02 08:19:10
Redaktor zatwierdzający: Hanna Perzanowska
Wprowadzający: Hanna Perzanowska