Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzyrzecz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzyrzecz >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

PLAN URZĄDZANIA LASU

Zawarty  w Art.18 Ustawy o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami) plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem określającym zasady gospodarki leśnej. Składa się on z następujących części:

v  danych inwentaryzacyjnych

v  analizy gospodarki leśnej w minionym okresie

v  programu ochrony przyrody

v  właściwej planistycznej.

Plan urządzenia lasu sporządza się na 10 lat, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu.

Pliki do pobrania:
      Podsumowanie zgodnie z art.55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, i jego ochronie, dziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U..2013 poz 1235 ze zm.) pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzecz mgr inż. Jerzy Pawliszak
Data modyfikacji: 2015/11/24 12:14:22
Redaktor zatwierdzający: Rafał Gasper
Wprowadzający: Rafał Kwiatkowski