Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Mieszkowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Mieszkowice >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku:

  1. Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa;
  2. Programy ochrony przyrody dla nadleśnictwa stanowiący integralną część planu urządzenia lasu;
  3. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko;

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powyższe informacje udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Jan Grzyś
Data modyfikacji: 2015/01/27 11:29:12
Redaktor zatwierdzający: Zbigniew Majda
Wprowadzający: Joanna Fira