Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Mieszkowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Mieszkowice >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zamierza wprowadzić zmiany do zarządzeń ustanawiających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń, Dolna Odra oraz Ostoja Drawska. 30 października rozpoczęto konsultacje społeczne w sprawie projektowanych zmian zarządzeń.

Obwieszczenie w plikach do pobrania: "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 30.10.2014 r.".

 

Cennik na drewno obowiązujący od 01.07.2014 r.

Od dnia 01.07.2014 r. w Nadleśnictwie Mieszkowice obowiązuje nowy cennik na drewno wdrożony Decyzją Nr 36/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice z dnia 01.07.2014 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych - cennik w plikach do pobrania: "Ceny detaliczne netto na surowiec drzewny obowiązujące od 01.07.2014 r." 


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia, iż zostały zakończone prace nad ustosunkowaniem się do uwag, które wpłynęły w ramach konsultacji społecznych do projektów planów zadań ochronnych dla 31 obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie w plikach do pobrania: "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie".


Afrykański pomór świń u dzików!

Potwierdzone zostało wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie. Tym samym wirus ASF (ASFV) znalazł się na obszarze Unii Europejskiej (UE). Biorąc pod uwagę fakt, że regulacje prawne UE zakładają, że w przypadku wystąpienia ASF na terenie jakiegokolwiek kraju wspólnoty, zamyka się obrót trzodą chlewna oraz mięsem nie w całym kraju, jak to miało miejsce w przeszłości, a jedynie w okręgach zapowietrzonym i zagrożonym, oraz mając na uwadze fakt, że ASFV może krążyć w populacji litewskich dzików, zagrożenie wprowadzenia ASFV na terytorium innych, szczególnie sąsiadujących z Litwą krajów UE, jest bardzo wysokie.

Fakt, występowania ASFV w populacji dzików stwarza potrzebę włączenia myśliwych oraz leśników w program szkolenia, którego celem jest uświadomienie roli myśliwych i leśniczych w ochronie Polski przed rozprzestrzenieniem się ASF w populacji dzików bytujących w naszych lasach, a tym samym ochronę krajowych stad świń przed wirusem ASF, który w pierwszej kolejności może znaleźć się wśród dzików.

Poniżej zostały przedstawione najczęściej zadawane pytania dotyczące ASF u dzików wraz z odpowiedziami.

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików. W krajach afrykańskich - na południe od Sahary, w których choroba ta pojawiła się około 100 lat temu i występuje sporadycznie do dzisiaj, podobnie jak na półwyspie iberyjskim, gdzie ASF został zwalczony w 1999 r., wirus ASF może być przenoszony również przez kleszcze - gatunek, który w naszej strefie klimatycznej nie odgrywa istotnej roli.

Jaki jest przebieg i objawy kliniczne ASF u dzików?

U dzików europejskich infekcja prowadzi do bardzo ciężkich, ale nieswoistych objawów ogólnych, jak gorączka, osowienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się i problemy w oddychaniu. Wystąpić mogą również krwawienia (z nosa, krwawa biegunka, krwawienia skóry). Chore zwierzęta wykazują między innymi ograniczony odruch ucieczki lub inne objawy, jak niechęć do poruszania się i utrata orientacji. Choroba dotyczy wszystkich grup wiekowych i obu płci dzików w równym stopniu i w większości przypadków prowadzi do padnięć zwierząt w okresie 7 - 10 dni po zakażeniu.
Po przekrojeniu zwłok dzika należy zwrócić uwagę na: przekrwione i powiększone węzły chłonne, powiększoną śledzionę i wybroczyny w narządach wewnętrznych, w skórze lub pod skórą. Płuca i drogi oddechowe są często wypełnione pianą.
Brak wymienionych zmian nie wyklucza, że przyczyną nagłego padnięcia dzika, a częściej większej liczby dzików, może być ASF. Z tego powodu zauważenie zwiększonych padnięć dzików powinno stanowić sygnał do podejrzenia ASF. Sekcja dzików powinna być wykonana wyłącznie przez lekarza weterynarii.

Jak choroba jest przenoszona?

Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, do wprowadzenia wirusa na teren naszego kraju, może wystarczyć porzucona kanapka z wędliną sporządzona z mięsa chorego dzika lub świni. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub świń.

Na co należy zwrócić uwagę?

Wskazane jest zdawanie sobie sprawy z faktu, że aktualnie dziki mogą być ważnym wektorem we wprowadzeniu wirusa ASF do Polski i jego szerzeniu się w populacji dzików, a później świń.
Prosi się zatem myśliwych i leśników o zwrócenie uwagi na zwiększone padnięcia w lesie dzików i poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii (PLW), bezpośrednio, lub za pośrednictwem organów administracji lokalnej. Należy także pobrać próbki do badań laboratoryjnych, które zostaną przesłane do laboratorium przez PLW. Optymalne są próbki krwi i śledziony, ewentualnie węzły chłonne, migdałki, płuca, a w ostateczności, jeśli brak jest wymienionych narządów w tuszy dzika, kość długa lub mostek. Do badań mogą być przesłane nawet tkanki z postępującym procesem gnilnym.
Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiotami zanieczyszczonymi krwią lub, które miały z nią kontakt. Do tych przedmiotów należą sprzęt łowiecki, buty, ubiór, szmaty, naczynia, noże.
Prosi się myśliwych o przestrzeganie zasad higieny po polowaniach (nie pozostawianie patrochów w lesie po zakończeniu polowania; dezynfekcję sprzętu łowieckiego).
Myśliwi powinni unikać wchodzenia do chlewni min. Przez 48 godz. od zakończenia polowania.
Litwa jest atrakcyjnym krajem dla turystów i myśliwych. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że trofea i inne produkty z dzików mogą stanowić źródło wirusa i stwarzać ryzyko przeniesienia wirusa ASF i dalszego szerzenia się choroby. To samo dotyczy ubioru i innych przedmiotów.

Jak choroba jest zwalczana?

Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w zwalczaniu ASF wśród dzików najważniejsze jest zachowanie środków ostrożności i regulacja ich populacji.

Materiały szkoleniowe zawarte są w plikach do pobrania: „Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników”


 

Nowy cennik na sadzonki obowiązujący w 2014 r. 

Dnia 20.02.2014 r. Decyzją Nr 11/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice został wprowadzony cennik na sadzonki obowiązujący w 2014 r. - cennik w plikach do pobrania: "Cennik na sadzonki 2014 r.".


 

Przyjmowanie interesantów  

Nadleśniczy lub upoważniony przez niego pracownik Nadleśnictwa Mieszkowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 1000 - 1600, a jeżeli w danym tygodniu we wtorek przypada dzień wolny od pracy - w najbliższy po nim dzień roboczy.


 

 Kasa Nadleśnictwa Mieszkowice

Kasa Nadleśnictwa Mieszkowice czynna jest codziennie w godzinach od 700 do 1500. 


 

Pliki do pobrania:
      Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 30.10.2014 r. pobierz
      Ceny detaliczne netto na surowiec drzewny obowiązujące od 01.07.2014 r. pobierz
      Cennik na sadzonki 2014 r. pobierz
      Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników pobierz
      Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Iwona Główka-Kamyszek
Data modyfikacji: 2014/11/05 13:24:12
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Zbigniew Majda
Wprowadzający: mgr Joanna Fira