Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Mieszkowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Mieszkowice >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania [>>]

 

Zgodnie z art.10 Ustawy o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Mieszkowice jest udostepniana na wniosek.

 

Wniosek musi zawierać co najmniej określenie o jaką informację chodzi, określenie formy dostarczenia w/w oraz do kogo i gdzie ma zostać skierowana odpowiedź.

 

Poniżej zamieszczony został plik z formularzem wniosku.

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Jan Grzyś
Data modyfikacji: 2017/07/20 12:48:49
Redaktor zatwierdzający: Zbigniew Majda
Wprowadzający: Joanna Fira