Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Skwierzyna

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Skwierzyna >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Skwierzyna został sporządzony na lata

2016–2025 i zatwierdzony przez Ministra Środowiska dnia 17.01.2017 roku.

Plan Urządzenia Lasu jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonegonadleśnictwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarkileśnej. Zgodnie z Ustawą o lasach, w oparciu o Instrukcję Urządzania Lasu, jest on tworzony na 10 latwedług stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania. W wyjątkowych przypadkach,uzasadnionych stanem lasów (występowaniem szkód lub klęsk żywiołowych), plan urządzenia lasumoże być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat. W Planie Urządzenia Lasu zawarte są zasadyi sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach wielofunkcyjnych.Plan ten staje się podstawą do prowadzenia zabiegów gospodarczych w nadleśnictwie po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Witold Koss
Data modyfikacji: 2017/02/10 13:37:11
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Karnacz
Wprowadzający: Kamil Wesołowski