Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież >> Archiwa

bip_logo_pl
odstep
Archiwa i rejestry urzędowe

W zakładkach tego modułu przewiduje się zamieszczenie następujących dokumentów wymienionych w załączniku do Zarządzenia Nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z 27 stycznia 2010 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych:

  • wykaz zbiorów archiwalnych, z ogólnym wskazaniem archiwów tych wykazów oraz sposobu korzystania z nich.

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Trzebież udostępniana jest na wniosek.

Pliki do pobrania:
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      informacja o opłatach za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kulesza
Data modyfikacji: 2014/03/10 10:20:49
Redaktor zatwierdzający: Marek Grodkowski
Wprowadzający: Marek Grodkowski