Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież >> Finanse i majątek >> Publiczne środki zewnętrzne

bip_logo_pl
odstep
Publiczne środki zewnętrzne

W 2006 roku Nadleśnictwo Trzebież uzyskało środki pomocowe w formie dotacji z Budżetu Państwa w ramach "Programu dla Odry 2006". Kwota dotacji wyniosła 279.000,80 zł i została przeznaczona na budowę sieci melioracyjnej znajdującej się w okolicy rezerwatu Świdwie, w Leśnictwie Zalesie. Sieć ta składa się z systemu trzech rowów, przyczółka piętrzącego, trzech przepustów oraz rurociągu PCV.
Ponadto w 2006 r. Nadleśnictwo uzyskało dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  • 40.000 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk śmieci
  • 10.000 zł z przeznaczeniem na edukację leśną społeczeństwa.

W 2007r Nadleśnitwo Trzebież uzyskało dotacje w kwocie 59.499,90 zł z Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk śmieci, porządkowanie terenów leśnych oraz edukację ekologiczną społeczeństwa. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanych środków finansowych wraz z podziałem na zadania zawiera tabela "Informacja na temat pozyskiwanych środków pomocowych w 2007r" (w plikach do pobrania poniżej).


W 2008 roku Nadleśnictwo Trzebież uzyskało dotacje w kwocie 99.2 tys. zł w całości sfinansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część środków z PFOŚiGW została przeznaczona na sfinansowanie likwidacji dzikich wysypisk śmieci (34,4 tys. zł), a część na edukację leśną społeczeństwa (40,0 tys. zł). Z GFOŚiGW kwota 24,8 tys. zł zostala wydatkowana na porządkowanie terenów leśnych i likwidację dzikich wysypisk śmieci. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanych środków finansowych wraz z podziałem na zadania zawiera tabela "Informacja na temat pozyskiwanych środków pomocowych w 2008r."(w plikach do pobrania poniżej)


W 2009 roku Nadleśnictwo Trzebież uzyskało dotacje w kwocie 50,0 tys. zł w całości sfinansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część środków z PFOŚiGW została przeznaczona na sfinansowanie likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz porządkowanie ternów leśnych (30,0 tys. zł), a część na edukację leśną społeczeństwa (20,0 tys. zł). Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanych środków finansowych wraz z podziałem na zadania zawiera tabela "Informacja na temat pozyskiwanych środków pomocowych w 2009r." (w plikach do pobrania poniżej)


W 2010 roku Nadleśnictwo Trzebież uzyskało dotacje w kwocie 50,0 tys. zł w całości sfinansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część środków z PFOŚiGW została przeznaczona na sfinansowanie likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz porządkowanie ternów leśnych (30,0 tys. zł), a część na edukację leśną społeczeństwa (20,0 tys. zł). Dodatkowo Nadleśnictwo Trzebież uzyskało dotację w ramach PROW na: "Przebudowę drogi leśnej w leśnictwach Drogoradz i Mazańczyce" w kwocie 469,2 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanych środków finansowych wraz z podziałem na zadania zawiera tabela "Informacja na temat pozyskiwanych środków pomocowych w 2010r."(w plikach do pobrania poniżej)


W 2011 roku Nadleśnictwo Trzebież uzyskało dotacje w kwocie 98,7 tys. zł sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu szybkiego reagowania (samochód p.poż.) , Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanych środków finansowych wraz z podziałem na zadania zawiera tabela "Informacja na temat pozyskiwanych środków pomocowych w 2011r."(w plikach do pobrania poniżej)


W 2012 i 2013 roku Nadleśnictwo Trzebież nie uzyskało dotacji ze źródeł zewnętrznych.


W 2014 roku Nadleśnictwo Trzebież uzyskało dotację w ramach Małej Retencji Nizinnej w kwocie 293,3 tys. złsfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na budowę zastawek i zbiorników wodnych. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanych środków finansowych wraz z podziałem na zadania zawiera tabela "Informacja na temat pozyskiwanych środków pomocowych w 2014r."(w plikach do pobrania poniżej)


W 2015 roku Nadleśnictwo Trzebież nie uzyskało dotacji ze źródeł zewnętrznych.


W 2016 roku Nadleśnictwo Trzebież nie uzyskało dotacji ze źródeł zewnętrznych.


 

Pliki do pobrania:
      Informacja na temat pozyskiwanych środków pomocowych w 2007r. pobierz
      Informacja na temat pozyskiwanych środków pomocowych w 2008r. pobierz
      Informacja na temat pozyskiwanych środków pomocowych w 2009r. pobierz
      Informacja na temat pozyskiwanych środków pomocowych w 2010r. pobierz
      Informacja na temat pozyskiwanych środków pomocowych w 2011r. pobierz
      Informacja na temat pozyskiwanych środków pomocowych w 2014r. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Antoni Michnowicz
Data modyfikacji: 2017/07/18 07:37:26
Redaktor zatwierdzający: Marek Grodkowski
Wprowadzający: Irena Prokurat