Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież >> Finanse i majątek >> Rejestr nieruchomości leśnych

bip_logo_pl
odstep
Rejestr nieruchomości leśnych

  

 

STAN POSIADANIA

 

Zestawienie powierzchni gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież - bez współwłasności wg stanu w dniu 31.12.2016 r. – wg gmin, przedstawia tabela nr 1

 Tabela nr 1

Gmina

Powierzchnia gruntów ogółem

Lasy

Pozostałe grunty (nieleśne)

Razem

z tego

Razem

w tym przezn. do zales.

Grunty zalesione

grunty niezalesione

Grunty związ. z gosp. leśną

r-m

w tym do odn.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dobra (wieś)

2726,90

2398,06

2289,82

28,64

1,59

79,60

328,84

0,00

Nowe Warpno (miasto)

619,21

588,53

561,23

7,06

2,39

20,24

30,68

0,00

Nowe Warpno (wieś)

7447,38

7106,65

6822,51

79,32

55,58

204,82

340,73

0,00

Police (miasto)

43,96

40,20

37,62

0,00

0,00

2,58

3,76

0,00

Police (wieś)

13235,21

12320,53

11765,61

131,60

82,30

423,32

914,68

0,00

Miasto Szczecin

814,98

643,15

624,08

6,64

0,00

12,43

171,83

0,00

R-m Nadleśnictwo

24887,64

23097,12

22100,87

253,26

141,86

742,99

1790,52

0,00

 

Zestawienie powierzchni gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież - wyłącznie współwłasności (nie zredukowane) wg stanu w dniu 31.12.2016 r. – wg gmin, przedstawia tabela nr 2

 Tabela nr 2

Gmina

Powierzchnia gruntów ogółem

Lasy

Pozostałe grunty (nieleśne)

Razem

z tego

Razem

w tym przezn. do zales.

Grunty zalesione

grunty niezalesione

Grunty związ. z gosp. leśną

r-m

w tym do odn.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dobra (wieś)

-

-

-

-

-

-

-

-

Nowe Warpno (miasto)

-

-

-

-

-

-

-

-

Nowe Warpno (wieś)

-

-

-

-

-

-

-

-

Police (miasto)

-

-

-

-

-

-

-

-

Police (wieś)

-

-

-

-

-

-

-

-

Miasto Szczecin

-

-

-

-

-

-

-

-

R-m Nadleśnictwo

-

-

-

-

-

-

-

-

 

W ogólnej powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo Trzebież lasy (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach) stanowią 93%.

Udział gruntów zalesionych w powierzchni stanowiącej lasy wynosi 96%, a gruntów związanych z gospodarką leśną 3%.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kulesza
Data modyfikacji: 2017/07/12 10:40:16
Redaktor zatwierdzający: Marek Grodkowski
Wprowadzający: Bożena Szwebel