Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania [>>]

   Zgodnie z artykułem 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostepniana na wniosek.
Wniosek musi zawierać co najmniej:
      - określenie o jaką informację chodzi, 
      - określenie formy dostarczenia  w/w 
      - do kogo i gdzie skierować odpowiedź.
Poniżej załaczamy plik z wzorem formularza wniosku.

Informacja publiczna, która może być udostepniona niezwłocznie, jest udostepniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja niejawna

W przypadku wyłączenia inforamacji publicznej w Biuletynie informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę , które dokonały wyłaczenia , a w przypadku , o którym mowa  w art.5 . ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

Pliki do pobrania:
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej, pobierz
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Informacja o opłatach za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kulesza
Data modyfikacji: 2013/03/13 12:20:59
Redaktor zatwierdzający: Marek Grodkowski
Wprowadzający: Marek Grodkowski