Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

 

Wykaz form ochrony przyrody istniejących na terenie Nadleśnictwa Trzebież 


1. Rezerwaty przyrody

Rezerwat Przyrody „Jezioro Świdwie” o powierzchni 904,04 ha, w tym 253,81 ha na gruntach Nadleśnictwa, położony w okolicy miejscowości Węgornik, ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14.01.1963 r. ( M.P. Nr 14 poz. 82) oraz Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17.11.1988 r. (M.P. Nr 32 poz. 292).

 

2. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dębina” o powierzchni 780,39 ha w tym na gruntach Nadleśnictwa Trzebież 447,29 ha, położony w Szczecinie, ustanowiony Rozporządzeniem Nr 14/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09.07.2002 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru położonego w mieście Szczecinie oraz Rozporządzenie Nr 22/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.12.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru położonego w mieście Szczecinie.

 

3. Pomniki przyrody

 

Lp

Gatunek

Wiek

Obwód

Wys.

Lokalizacja

Podstawa prawna

(~lata)

(cm)

(m)

(leśnictwo, pododz.)

1

Dąb bezszypułkowy

250

380

30

Pienice
123d

Zarządzenie Nr 46/89 Wojewody Szczecińskiego z dnia 18 sierpnia 1989 r. utrzymane w mocy poprzez Rozporządzenie Nr 2/99 Woj. Zachodniopomorskiego z  dnia 30 marca 1999r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 7 z dnia 31 marca 1999 r. poz. 71).

2

Buk pospolity

170

260

32

Drogoradz 464f

Uchwała Nr XXX/228/05. Rady  Miejskiej w Policach z dnia 30  marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 44 poz. 1044 z 31.05.2005 r.)

Sosna zwyczajna

130

32

3

Buk pospolity

190

400

29

Zalesie
632c

Uchwała Nr XXX/228/05. Rady  Miejskiej w Policach z dnia 30  marca 2005 r.  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 44 poz. 1044 z 31.05.2005 r.)

4

Dąb szypułkowy

150

220

26

Tanowo
811c

Uchwała Nr XXX/228/05. Rady  Miejskiej w Policach z dnia 30  marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 44 poz. 1044 z 31.05.2005 r.)

5

Dąb szypułkowy

250

405

27

Tatynia
651s

Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r.poz 455 z 25.01.2016 r.)

6

Buk pospolity

250

420

25

Tatynia
631g

Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r.poz 455 z 25.01.2016 r.)

7

Dąb bezszypułkowy

218

420

32

Mazańczyce 228a

Uchwała Nr IX/053/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r.poz 4173 z 30.10.2015 r.)

8

Sosna zwyczajna

123

335

28

 Myślibórz
215i

Uchwała Nr IX/053/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r.poz 4173 z 30.10.2015 r.)

 

4. Obszary Natura 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Trzebież znajdują się:

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO):

- Dolna Odra PLH320037;

- Jezioro Stolsko PLH320063;

- Police  kanały PLH320015 (poza zarządem Nadleśnictwa);

- Ujście Odry i Zalew Szczeciński  PLH320018 (poza zarządem Nadleśnictwa).

Obszary specjalne ochrony ptaków (OSO):

- Dolina Dolnej Odry PLB320003;

- Jezioro Świdwie PLB320006;

- Zalew Szczeciński PLB320009;

- Ostoja Wkrzańska PLB320014.

 

5. Ochrona gatunkowa

Na terenie nadleśnictwa zinwentaryzowano:

- 5 gatunków grzybów chronionych, zagrożonych i rzadkich;

- 2 gatunki porostów chronionych, zagrożonych i rzadkich;

- 59 gatunków roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich;

- 269 gatunków zwierząt chronionych, zagrożonych i rzadkich.

W celu ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową utworzono w na terenie nadleśnictwa 26 strefy ochrony ostoi ptaków dla:    

  • bielika (Haliaeetus albicilia) - 15
  • sokoła wędrownego (Falco peregrinus) - 1
  • orlika krzykliwego (Aquila pomarina) - 3
  • rybołowa (Pandion haliaetus) - 2
  • kani rudej (Milvus milvus) - 4
  • kani czarnej (Milvus migrans) - 1

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kulesza
Data modyfikacji: 2018/01/15 11:31:11
Redaktor zatwierdzający: Marek Grodkowski
Wprowadzający: Katarzyna Książczyk