Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem określającym zasady gospodarki leśnej. Sporządza się go na okres 10 lat, wg stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu. Plan Urządzenia Lasu składa się z następujących części:
1/ Dane inwentaryzacji lasu,
2/ Analiza gospodarki przeszłej,
3/ Program ochrony przyrody,
4/ Część planistyczna.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Antoni Michnowicz
Data modyfikacji: 2014/12/16 14:21:35
Redaktor zatwierdzający: Marek Grodkowski
Wprowadzający: