Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2018 roku

Zarządzenie nr 1/2018, z dnia 10.01.2018 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych i zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 2/2018, z dnia 16.01.2018 r., w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 3, z dnia 16.01.2018 r., w sprawie zasad i organizacji sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 4/2018, z dnia 18.01.2018 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 5/2018, z dnia 18.01.2018 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 6/2018, z dnia 01.02.2018 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 7/2018, z dnia 5.02.2018 r., w sprawie sporządzania szacunków brakarskich.

Zarządzenie nr 8/2018, z dnia 14.02.2018 r., w sprawie ustalenia cen nasion, owoców, szyszek drzew i krzewów leśnych.

Zarządzenie nr 9/2018, z dnia 19.02.2018 r., w sprawie ustalenia zasad używania pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Zarządzenie nr 10/2018, z dnia 21.02.2018 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.

Zarządzenie nr 11/2018, z dnia 21.02.2018 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo - terenowych w Nadlesnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 12/2018, z dnia 27.02.2018 r., w sprawie zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Nadleśnictwa Trzebież.

Zarzadzenie nr 13/2018, z dnia 07.03.2018 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż zbędnego majatku ruchomego pozostającego w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonego do sprzedaży na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.12.1994 r., w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994, Nr 134, poz. 692).

Zarządzenie nr 14/18, z dnia 07.03.2018 r., w sprawie organizacji imprezy pracowniczej.

Zarządzenie nr 15/2018, z dnia 12.03.2018 r., w sprawie zwrotu pracownikom Nadleśnictwa Trzebież poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Zarządzenie nr 16/18, z dnia 16.03.2018 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 17/18, z dnia 19.03.2018 r., w sprawie odpłatności za dyżury domowe pełnione przez Służbę Leśną w okresie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.

Zarządzenie nr 18/18, z dnia 26.03.2018 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 19/18, z dnia 28.03.2018 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagradzania i premiowania pracowników zatrudnionych w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 20/18, z dnia 04.04.2018 r., w sprawie organizacji, przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

Zarządzenie nr 21/18, z dnia 16.04.2018 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

 

Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2018 roku

Decyzja nr 1/2018, z dnia 19.02.2018 r., w sprawie limitów kilometrów na jazdy samochodami prywatnymi do celów służbowych w roku 2018.

Decyzja nr 2/18, z dnia 12.03.2018 r., w sprawie ustalenia cen proponowanych, górnych i odmowy na 2018 rok w procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na rynku podstawowym oraz rynku dla rozwoju.

Decyzja nr 3/18, z dnia 12.03.2018 r., w sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowej na rynku uzupełnień w aplikacji "e-drewno".

 

Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież za lata 2007 - 2017 do pobrania u dołu strony

 

 

Pliki do pobrania:
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież za lata 2007 - 2017 pobierz
      wniosek o udostepnienie informacji publicznej pobierz
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Informacja o odpłatności za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kulesza
Data modyfikacji: 2018/04/17 13:14:00
Redaktor zatwierdzający: Marek Grodkowski
Wprowadzający: Jarosław Grzelak