Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2018 roku

Zarządzenie nr 1/2018, z dnia 10.01.2018 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych i zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 2/2018, z dnia 16.01.2018 r., w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 3, z dnia 16.01.2018 r., w sprawie zasad i organizacji sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Trzebież.

 

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2017 roku

Zarządzenie nr 1/2017, z dnia 11.01.2017 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych i zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież na rok 2017.

Zarządzenie nr 2/2017, z dnia 11.01.2017 r., w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień o wartości do 30 000 Euro na potrzeby projektu realizowanego ze środków POIiŚ w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 3, z dnia 12.01.2017 r., w sprawie wprowadzenia do pracy w leśnictwach dwóch rejestratorów leśniczego.

Zarządzenie nr 4/2017, z dnia 16.01.2017 r., w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 5/2017, z dnia 20.01.2017 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 6/2017, z dnia 26.01.2017 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 7/2017, z dnia 06.02.2017 r., w sprawie sporządzania szacunków brakarskich.

Zarządzenie nr 8/2017, z dnia 09.02.2017 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 9/2017, z dnia 14.02.2017 r., w sprawie ewidencji pozostałości powywozowych.

Zarządzenie nr 10/2017, z dnia 23.02.2017 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.

Zarządzenie nr 11/2017, z dnia 23.02.2017 r., w sprawie ustalenia cen nasion, owoców, szyszek drzew i krzewów leśnych.

Zarządzenie nr 12/2017, z dnia 10.03.2017 r., zmieniajace Zarządzenie nr 5 z dnia 23.02.2015 r., w sprawie ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Trzebież.

Zarządzenie nr 13/2017, z dnia 24.03.2017 r., zmieniające Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 19.08.2016 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych i samochodów służbowych do celów służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 14/2017, z dnia 14.04.2017 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Trzebież

Zarządzenie nr 15/2017, z dnia 18.04.2017 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 16, z dnia 04.05.2017 r., zmieniajace Zarządzenie nr 5 z dnia 19.02.2013 r., w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji przez Nadleśnictwo Trzebież w ramach Biuletynu Infromacji Publicznej.

Zarządzenie nr 17, z dnia 15.05.2017 r., w sprawie cennika na materiały odzyskane z likwidacji grodzeń upraw leśnych.

Zarządzenie nr 18, z dnia 15.05.2017 r., w sprawie organizacji imprezy pracowniczej.

Zarządzenie nr 19/2017, z dnia 15.05.2017 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 20, z dnia 15.05.2017 r., w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2017 r.

Zarządzenie nr 21, z dnia 17.05.2017 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 22, z dnia 19.05.2017 r., zmieniajace Zarządzenie nr 17 z dnia 20.06.2016 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 23, z dnia 05.06.2017 r., zmieniające Zarządzenie nr 12/08 z dnia 10.09.2008 r., w sprawie gospodarowania nieruchomościami gruntowymi Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież i ich udostępnianiem.

Zarządzenie nr 24, z dnia 12.06.2017 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 25/2017, z dnia 19.06.2017 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 26/2017, z dnia 26.06.2017 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie nr 27/2017, z dnia 30.06.2017 r., w sprawie powołania Komisji ds. Sprzedaży Drewna w celu przeprowadzenia przetargów oraz negocjacji umów sprzedaży drewna zawartych w wyniku oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu Leśno - Drzewnego i aplikacji e-drewno.

Zarządzenie nr 28/17, z dnia 07.09.2017 r., w sprawie przeprowadzania egzaminów dla absolwentów średnich i wyższych szkół odbywających staż w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 29/2017, z dnia 21.09.2017 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 30, z dnia 22.09.2017 r., w sprawie ewidencji i kontroli druków i artykułów ścisłego zarachowania w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 31, z dnia 01.10.2017 r., w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie nr 32/2017, z dnia 16.10.2017 r., zmieniające Zarządzenie nr 10 z dnia 26.03.2013 r., w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa Trzebież.

Zarządzenie nr 33/2017, z dnia 23.10.2017 r., zmieniające Zarządzenie nr 30/16 z dnia 19.08.2016 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych i samochodów służbowych do celów służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 34/2017, z dnia 23.10.2017 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Zarządzenie nr 35, z dnia 23.10.2017 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Trzebież w roku 2018.

Zarządzenie nr 36, z dnia 26.10.2017 r., w sprawie wprowadzenia Prowizorium Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2018 r.

Zarządzenie nr 37, z dnia 09.11.2017 r., zmieniające Zarządzenie nr 10 z dnia 26.03.2013 r., w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa Trzebież.

Zarządzenie nr 38/2017, z dnia 23.11.2017 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majatkowych.

Zarządzenie nr 39/2017, z dnia 29.11.2017 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 40/2017, z dnia 29.11.2017 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 41/2017, z dnia 5.12.2017 r., w sprawie pozyskania i sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych.

Zarządzenie nr 42/2017, z dnia 11.12.2017 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 43/2017, z dnia 11.12.2017 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 44/2017, z dnia 12.12.2017 r., w sprawie czasu pracy w 2018 roku.

Zarządzenie nr 45/2017, z dnia 28.12.2017 r., w sprawie określenia kwoty, do której nie nalicza się odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności pieniężnych przysługujących Nadleśnictwu.

 

 Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2017 roku

Decyzja nr 1, z dnia 16.02.2017 r., w sprawie ustalenia cen proponowanych, górnych i odmowy.

Decyzja nr 2, z dnia 16.02.2017 r., w sprawie ustalenia cen otwarcia na sortyment reprezentatywny określonej grupu handlowo-gatunkowej w aplikacji e-drewno.

Decyzja nr 3, z dnia 21.11.2017 r., w sprawie ustalenia cen proponowanych, górnych i odmowy na 2018 rok w procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na rynku podstawowym oraz rynku dla rozwoju.

Decyzja nr 4/2017, z dnia 5.12.2017 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych oraz stroiszu w Nadleśnictwie Trzebież.

Decyzja nr 5/2017, z dnia 15.12.2017 r., w sprawie ustalenia cen sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych na własne potrzeby w Nadleśnictwie Trzebież.

 

 Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2016 roku

Zarządzenie nr 1/16, z dnia 07.01.2016 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych i zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież na rok 2016.

Zarządzenie nr 2, z dnia 11.01.2016 r. w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie 3/16, z dnia 18.01.2016 r., w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 4/2016, z dnia 18.01.2016 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 5/2016, z dnia 18.01.2016 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 6/16, z dnia 25.01.2016 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych i zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież na rok 2016.

Zarządzenie nr 7/2016, z dnia 25.01.2016 r., w sprawie ustalenia cen nasion, owoców, szyszek drzew i krzewów leśnych.

 Zarządzenie nr 8/2016, z dnia 29.01.2016 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.

Zarządzenie nr 9/16, z dnia 11.02.2016 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 10/16, z dnia 12.02.2016 r., w sprawie sporządzania szacunków brakarskich.

Zarządzenie nr 11/2016, z dnia 22.02.2016 r., zmieniające Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 18.01.2016 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 12/2016, z dnia 29.02.2016 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych i samochodów służbowych do celów służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 13/2016, z dnia 16.03.2016 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.

Zarządzenie nr 14, z dnia 13.05.2016 r., w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2016r.

Zarządzenie nr 15, z dnia 10.06.2016 r., w sprawie zasad grodzenia upraw w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 16/16, z dnia 10.06.2016 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie nr 17, z dnia 20.06.2016 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 18/16, z dnia 22.06.2016 r., zmieniajace Zarządzenie nr 16/16 z dnia 10.06.2016 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majatkowych.

Zarządzenie nr 19/2016, z dnia 23.06.2016 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 20/2016, z dnia 23.06.2016 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 21, z dnia 06.07.2016 r., w sprawie strategii zabezpieczania upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny płowej w lesie w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 22, z dnia 20.07.2016 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 23/16, z dnia 28.07.2016 r., zmieniające Zarządzenie nr 1/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież w sprawie ustalenia cen detalicznych i zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież na rok 2016.

Zarządzenie nr 24/16, z dnia 28.07.2016 r., zmieniające Zarządzenie nr 3/15 z dnia 02.02.2015 r., w sprawie przydziału, prania i naprawy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Trzebież

Zarządzenie nr 25/2016, z dnia 28.07.2016 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 26, z dnia 3.08.2016 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 27/16, z dnia 10.08.2016 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 28/16, z dnia 18.08.2016 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 29/16, z dnia 19.08.2016 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 30/2016, z dnia 19.08.2016 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych i samochodów służbowych do celów służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 31, z dnia 25.08.2016 r., w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych na dzień zmiany materialnie odpowiedzialnego.

Zarządzenie nr 32/2016, z dnia 30.08.2016 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 33/2016, z dnia 30.08.2016r ., w sprawie powołania zespołu do przyjmowania na stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Zarządzenie nr 34, z dnia 30.08.2016 r., w sprawie zasad i organizacji sprzedaży detalicznej produktów i innych użytków ubocznych w punktach sprzedaży w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 35, z dnia 12.09.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Policach na działce ewidencyjnej nr 89/12 obręb Police-9, miasto Police, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

Zarządzenie nr 36, z dnia 12.09.2016 r., w sprawie powołania komisji, celem sporządzenia i przekazania protokołu i spisu dokumentacji niearchiwalnej akt kat. "B" znajdujących się w składnicy akt Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 37, z dnia 12.09.2016 r., w sprawie tworzenia "Programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie na lata 2017 - 2026".

Zarządzenie nr 38/2016, z dnia 21.09.2016 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 39/2016, z dnia 21.09.2016 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 40/2016, z dnia 21.09.2016 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 41/2016, z dnia 26.10.2016 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 42, z dnia 03.11.2016 r., w sprawie wprowadzenia Prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2017r.

Zarządzenie nr 43/2016, z dnia 15.11.2016 r., zmieniające Zarządzenie nr 30/16 z dnia 19.08.2016 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych i samochodów służbowych do celów służbowych w Nadleśnictwie Trzebież..

Zarządzenie nr 44/2016, z dnia 05.12.2016 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych oraz stroiszu w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 45/2016, z dnia 05.12.2016 r., w sprawie pozyskania i sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych.

Zarządzenie nr 46, z dnia 05.12.2016 r., w sprawie powołania komisji, celem przeprowadzenia lustracji gruntów zgłoszonych w trybie art. 37b ustawy o lasach i przedłożenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Trzebież notatki służbowej z tych lustracji.

Zarządzenie nr 47/2016, z dnia 14.12.2016 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

zarządzenie nr 48/2016, z dnia 30.12.2016 r., w sprawie czasu pracy w 2017r.

 

Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2016 roku

Decyzja ne 1, z dnia 1.02.2016 r., w sprawie wycofania aukcji internetowej w aplikacji e-drewno.

Decyzja nr 2, z dnia 30.08.2016 r., w sprawie powołania Zespołu doradczego do opiniowania wniosków o wsparcie finansowe ze środków w dyspozycji z podziału wyniku finansowego.

Decyzja nr 3, z dnia 21.11.2016 r., w sprawie ustalenia cen proponowanych, górnych i odmowy.

 

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2015 roku

Zarządzenie nr 1, z dnia 02.01.2015 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 2/15, z dnia 14.01.2015 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 3/15, z dnia 02.02.2015 r., w sprawie przydziału, prania i naprawy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Trzebież.

Zarządzenie nr 4/2015, z dnia 04.02.2015 r., w sprawie ustalenia cen nasion, owoców, szyszek drzew i krzewów leśnych.

Zarządzenie nr 5, z dnia 23.02.2015 r., w sprawie ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Trzebież.

Zarządzenie nr 6/2015, z dnia 24.02.2015 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.

Zarządzenie nr 7/15, z dnia 05.03.2015 r., w sprawie zasad zlecania i odbioru usług leśnych w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 8, z dnia 06.03.2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w działce ewidencyjnej nr 302/6 obręb Myślibórz Wielki, gmina Nowe Warpno, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów  i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

Zarządzenie nr 9/2015, z dnia 06.03.2015 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych i samochodów służbowych do celów służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 10, z dnia 11.03.2015 r., w sprawie sporządzania szacunków brakarskich.

Zarządzenie nr 11, z dnia 24.03.2015 r.,zmieniające Zarządzenie nr 1 z dnia 08.01.2014 r., w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie nr 12/15, z dnia 25.03.2015 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 13/15, z dnia 22.04.2015 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 14, z dnia 22.04.2015 r., w sprawie powołania zespołu do przyjmowania na stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Zarządzenie nr 15, z dnia 08.05.2015 r., w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2015r.

Zarządzenie nr 16/15, z dnia 13.05.2015 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie nr 17/15, z dnia 14.05.2015 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 18, z dnia 15.05.2015 r., w sprawie zasad korzystania z urządzeń infrastruktury leśnej.

Zarządzenie nr 19, z dnia 25.05.2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w działce ewidencyjnej nr 302/6 obręb Myślibórz Wielki, gmina Nowe Warpno, pozostajacej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

Zarządzenie nr 20, z dnia 05.06.2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (lokal mieszkalny - pustostan) połozonej w Zalesiu 5 m. 5 na działce ewidencyjnej nr 534/1 obręb Zalesie, gmina Police, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

Zarządzenie nr 21/15, z dnia 15.06.2015 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 22, z dnia 15.06.2015 r., w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie nr 23/15, z dnia 29.06.2015 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 24/15, z dnia 03.07.2015 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 25/15, z dnia 04.08.2015 r., zmieniające Zarządzenie nr 3/15 z dnia 02.02.2015 r., dotyczące przydziału, prania i naprawy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Trzebież.

Zarządzenie nr 26, z dnia 08.08.2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (lokal mieszkalny - pustostan) położonej w Zalesiu 5 m 5 na działce ewidencyjnej nr 534/1 obręb Zalesie, gmina Police, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

Zarządzenie nr 27/15, z dnia 10.08.2015 r., w sprawie powołania Komisji przetargowej. 
Zarządzenie nr 28, z dnia 28.08.2015r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (lokal mieszkalny – pustostan) położonej w Zalesiu 5 m. 4 na działce ewidencyjnej nr 534/1 obręb Zalesie, gmina Police, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

Zarządzenie nr 29/15, z dnia 23.09.2015 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 30, z dnia 19.10.2015 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny produkcji szkółkarskiej.

Zarządzenie nr 31, z dnia 19.10.2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem dokonania wyboru ofert w przetargach ograniczonych na nabycie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi - pustostanów, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przepisów art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, wyszczególnionych w wykazach zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Zarządzenie nr 32, z dnia 27.10.2015 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 33/15 z dnia 29.10.2015 r., zmieniające Zarządzenie nr 16/15 z dnia 13.05.2015 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie nr 34, z dnia 02.11.2015 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie zakupu usług leśnych na 2016 r. realizowanych ze środków własnych Nadleśnictwa Trzebież.

Zarządzenie nr 35, z dnia 03.11.2015 r., w sprawie wprowadzenia Prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2016r.

Zarządzenie nr 36, z dnia 05.11.2015 r., w sprawie powołania komisji, celem sporządzenia i przekazania protokołu i spisu dokumentacji niearchiwalnej akt kat. "B" znajdujących się w składnicy akt w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 37/15, z dnia 01.12.2015 r., w sprawie pozyskania i sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych.

Zarządzenie nr 38/15, z dnia 01.12.2015 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych oraz stroiszu w Nadleśnictwie Trzebież..

Zarządzenie nr 39, z dnia 08.12.2015 r., w sprawie powołania komisji celem przekazania Gminie Police nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębostrów 8, na działce ewidencyjnej nr 561/23, obręb Dębostrów, gmina Police.

Zarządzenie nr 40/15, z dnia 10.12.2015 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 41/15, z dnia 11.12.2015 r., w sprawie czasu pracy na 2016 r.

 

 Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2015 roku

Decyzja nr 1/15, z dnia 13.01.2015 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.

Decyzja nr 2, z dnia 09.03.2015 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia sprzedaży drewna w systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno".

 

Aneksy do Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2015 roku

Aneks nr 1, z dnia 27.03.2015 r., do Zarządzenia nr 4/15, w sprawie ustalenia cen nasion, owoców, szyszek drzew i krzewów leśnych.

Aneks nr 1, z dnia 06.07.2015 r.,do Decyzji nr 1/15, w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.

Aneks nr 2, z dnia 29.09.2015 r., do Zarządzenia nr 4/15, w sprawie ustalenia cen nasion, owoców, szyszek drzew i krzewów leśnych.

Aneks nr 2, z dnia 01.10.2015 r., do Decyzji nr 1/15, w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.

Aneks nr 1, z dnia 21.10.2015 r., do Zarządzenia nr 6/2015 w sprawie ustalenia cen na sadzonki.

 

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2014 roku

Zarządzenie nr 1, z dnia 08.01.2014 r., w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.
Zarządzenie nr 2, z dnia 20.01.2014 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w działce ewidencyjnej nr 776/5 obręb Pilchowo, gmina Police, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
Zarządzenie nr 3/14, z dnia 27.01.2014 r., w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 4/2014, z dnia 21.02.2014 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 5, z dnia 02.04.2014 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 6, z dnia 16.04.2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 7/14, z dnia 25.04.2014 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 8/14, z dnia 25.04.2014 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo - terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych w celach służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 9/14 z dnia 13.05.2014 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 10, z dnia 13.05.2014 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 11/14, z dnia 13.05.2014 r., w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2014 r.

Zarządzenie nr 12, z dnia 14.05.2014 r., w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19 z dnia 28.06.2013 r.

Zarządzenie nr 13/14, z dnia 06.06.2014 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 14/14, z dnia 06.06.2014 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 15/14, z dnia 18.06.2014 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie nr 16/14, z dnia 23.06.2014 r., w sprawie zmiany załącznika nr 1 (Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro) do zarządzenia nr 6 z dnia 16.04.2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy komisji przetargowe.

Zarządzenie nr 17/14, w sprawie zasad wyliczania stawek bazowych oraz obliczania czynszów w Nadleśnictwie Trzebież.

Zarządzenie nr 18/14, z dnia 02.07.2014 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w działce ewidencyjnej nr 732/9 obrębu Nr 9 Police, gmina Police, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. 

Zarządzenie nr 19/14, z dnia 16.07.2014 r.,  w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 20/14, z dnia 30.07.2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 21/14, z dnia 12.08.2014 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 22/14, z dnia 20.08.2014 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 23, z dnia 25.08.2014 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 24/14, z dnia 19.09.2014 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 24a/14, z dnia 26.09.2014 r., w sprawie zasad ustalenia wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych Nadleśnictwa Trzebież.

Zarządzenie nr 25/14, z dnia 20.10.2014 r., w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Trzebież.

Zarządzenie nr 26/14, z dnia 22.10.2014 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

Zarządzenie nr 27/14, z dnia 27.10.2014 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie zakupu usług leśnych na 2015 r. realizowanych ze środków własnych Nadleśnictwa Trzebież.

Zarządzenie nr 28, z dnia 30.10.2014 r., w sprawie wprowadzenia Prowizorium Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2015 r.

Zarządzenie nr 29, z dnia 19.11.2014 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.

Zarządzenie nr 30, z dnia 28.11.2014 r., zmieniające Zarządzenie nr 1 z dnia 08.01.2014 r., w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie nr 31/14, z dnia 02.12.2014 r., w sprawie czasu pracy w 2015 r.

Zarządzenie nr 32, z dnia 30.12.2014 r., w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Nadleśnictwa Trzebież w zakresie administrowania systemem informatycznym LP podczas tymczasowej nieobecności administratora SILP.

Zarządzenie nr 33/14, z dnia 31.12.2014 r., w sprawie przeglądów terenów leśnych (drzewostanów) przyległych do dróg publicznych, szlaków turystycznych, miejsc postoju pojazdów oraz przyległych do infrastruktury osób trzecich.

 

Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2014 roku
 

Decyzja nr 1/14, z dnia 10.01.2014 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.

Decyzja nr 1A/14, z dnia 27.01.2014 r., w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do przeprowadzania negocjacji umów sprzedaży drewna, zawartych na rok 2014 w wyniku rokowań w Portalu Leśno-Drzewnym, systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno".

Decyzja nr 02/2014, z dnia 10.02.2014 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.

Decyzja nr 3/14, z dnia 28.11.2014 r., w sprawie pozyskania i sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych.

Decyzja nr 4/14, z dnia 28.11.2014 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych oraz stroiszu w Nadleśnictwie Trzebież.

Decyzja nr 5, z dnia 03.12.2014 r., w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do przeprowadzania negocjacji umów sprzedaży drewna, zawartych na rok 2015 w wyniku rokowań w Portalu Leśno-Drzewnym, systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno".

 
Aneksy do Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2014 roku
 

Aneks nr 1, z dnia 07.01.2014 r., do Zarządzenia nr 3, z dnia 04.02.2013 r., w sprawie zasad i organizacji sprzedaży detalicznej produktów i innych użytków ubocznych w punktach sprzedaży w Nadleśnictwie Trzebież.

Aneks nr 2, z dnia 18.03.2014 r., do zarządzenia nr 10, z dnia 26.03.2013 r., w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa Trzebież.

Aneks nr 1, z dnia 04.07.2014 r., do Decyzji nr 1/14, z dnia 10.01.2014 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.

Aneks nr 1, z dnia 11.09.2014 r., do Zarządzenia nr 24/13, z dnia 11.09.2013 r., w sprawie przeprowadzania egzaminów dla absolwentów średnich i wyższych szkół odbywających staż w Nadleśnictwie Trzebież.

Aneks nr 1, z dnia 23.10.2014 r., do Decyzji nr 02/2014, z dnia 10.02.2014 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.

 
Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2013 roku
 
Zarządzenie nr 1/13, z dnia 18.01.2013 r., w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego.
Zarządzenie nr 2, z dnia 23.01.2013 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 3, z dnia 04.02.2013 r., w sprawie zasad i organizacji sprzedaży detalicznej produktów i innych użytków ubocznych w punktach sprzedaży w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 4, z dnia 12.02.2013 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 5, z dn. 19.02.2013 r., w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji przez Nadleśnictwo Trzebież w ramach Biuletynu Informacji Publicznej.
Zarządzenie nr 6/2013, z dnia 01.03.2013 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo - terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych w celach służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 7, z dnia 01.03.2013 r., w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 8, z dnia 01.03.2013 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 9, z dnia 22.03.2013 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 10, z dnia 26.03.2013 r., w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa Trzebież.
Zarządzenie nr 11, z dnia 03.04.2013 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 12, z dnia 11.04.2013 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 13, z dnia 08.05.2013 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 14, z dnia 15.05.2013 r., w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2013 r.
Zarządzenie nr 15, z dnia 12.06.2013 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 16, z dnia 14.06.2013 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.
Zarządzenie nr 17, z dnia 24.06.2013 r., w sprawie wprowadzenia do pracy w leśnictwach dwóch rejestratorów leśniczego.
Zarządzenie nr 18, z dnia 25.06.2013 r., w sprawie zasad ewidencji grodzeń upraw w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 19, z dnia 28.06.2013 r., w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zarządzenie nr 20/2013, z dnia 29.07.2013 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy.
Zarządzenie nr 21/2013, z dnia 29.07. 2013 r., w sprawie zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Służby Leśnej w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 22, z dnia 05.08.2013 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 23/13, z dnia 20.08.2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
Zarządzenie nr 24/13, z dnia 11.09.2013 r., w sprawie przeprowadzania egzaminów dla absolwentów średnich i wyższych szkół odbywających staż w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 25, z dnia 06.10.2013 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 26, z dnia 15.10.2013 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 27/2013, z dnia 18.10.2013 r., w sprawie powołania Komisji do odbioru robót inwestycyjnych w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 28, z dnia 05.11.2013 r., w sprawie wprowadzenia Prowizorium Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2014 r.
Zarządzenie nr 29, z dnia 15.11.2013r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 30/2013, z dnia 15.11.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie zakupu usług leśnych na 2014 r., realizowanych ze środków własnych Nadleśnictwa Trzebież.
Zarządzenie nr 31/13, z dnia 16.12.2013 r., w sprawie czasu pracy w 2014 roku.
 
Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2013 roku
 
Decyzja nr 1, z dnia 05.02.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia sprzedaży drewna w systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno".
Decyzja nr 02/2013, z dnia 19.02.2013 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.
Decyzja nr 3, z dnia 19.02.2013 r., w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do przeprowadzenia negocjacji umów sprzedaży drewna, zawartych na rok 2013 w wyniku rokowań w Portalu Leśno-Drzewnym, systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno".
Decyzja nr 4/13, z dnia 25.02.2013 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Decyzja nr 5, z dnia 30.07.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia sprzedaży drewna w systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno".
Decyzja nr 6, z dnia 31.10.2013 r., w sprawie zasad wyliczania stawek bazowych oraz obliczania czynszów w Nadleśnictwie Trzebież.
Decyzja nr 7/13, z dnia 03.12.2013 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych oraz stroiszu w Nadleśnictwie Trzebież.
Decyzja nr 8/13, z dnia 03.12.2013 r., w sprawie pozyskania i sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych.
 
Aneksy do Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2013 roku
 
Aneks nr 2, z dnia 11.02.2013 r., do Zarządzenia nr 16, z dnia 28.11.2011 r., w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.
Aneks nr 1, z dnia 15.03.2013 r., do Decyzji nr 4/13, z dnia 25.02.2013 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 2, z dnia 10.04.2013 r., do Zarządzenia nr 10, z dnia 21.06.2010 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej oraz ewidencji produkcji kompostu.
Aneks nr 3, z dnia 28.05.2013 r., do Zarządzenia nr 16 z dnia 28. 11. 2011 r., w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.
Aneks nr 2, z dnia 10.07.2013 r., do Decyzji nr 4/13 z dnia 25.02.2013 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 1, z dnia 17.07.2013 r., do Zarządzenia nr 12/08 z dnia 10.09.2008 r., w sprawie gospodarowania nieruchomościami gruntowymi Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież i ich udostępnianiem.
Aneks nr 4, z dnia 25.07.2013 r., do Zarządzenia nr 16, z dnia 28.11.2011 r., w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.
Aneks nr 1, z dnia 31.07.2013 r., do Zarządzenia nr 10, z dnia 26.03.2013 r., w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa Trzebież.
Aneks nr 3, z dnia 10.10.2013 r., do Decyzji nr 4/13 z dnia 25.02.2013 r., w sprawie ustalania zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 1, z dnia 18.10.2013 r., do Decyzji nr 02/2013, z dnia 19.02.2013 r., w sprawie ustalenia can na sadzonki.
Aneks nr 5, z dnia 25.11.2013 r., do Zarządzenia nr 16 , z dnia 28.11.2011 r., w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.
 
Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2012 roku
 
Zarządzenie nr 1, z dnia 02.01.2012 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 
Zarządzenie nr 2/12, z dnia 20.01.2012 r., w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego.
Zarządzenie nr 3, z dnia 24.01.2012 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Trzebież.
Zarządzenie nr 4/2012, z dnia 15.02.2012 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 5, z dn. 27.03.2012 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej oraz protokolarnego przekazania działu: LKP Puszcze Szczecińskie w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 6, z dn. 05.04.2012 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 7, z dn. 06.04.2012 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem dokonania wyboru ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w działce ewidencyjnej nr 520/8 obrębu Drogoradz, gmina Police, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
Zarządzenie nr 8/2012, z dnia 30.04.2012 r., w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2012 r.
Zarządzenie nr 9, z dnia 18.06.2012 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.
Zarządzenie nr 10, z dnia 17.08.2012 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 11, z dnia 25.10.2012 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w działkach ewidencyjnych nr 721/23 i nr 721/24 obręb Tanowo, gmina Police, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonych do sprzedaży na podstawie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
Zarządzenie nr 12, z dnia 31.10.2012 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 12A, z dnia 02.11.2012 r., w sprawie wprowadzenia Prowizorium planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2013 r.
Zarządzenie nr 13/2012, z dnia 07.11.2012 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie zakupu usług leśnych na 2013 r., realizowanych ze środków własnych Nadleśnictwa Trzebież.
Zarządzenie nr 14, z dnia 14.11.2012 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 15, z dnia 19.11.2012 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 16, z dnia 28.11.2012 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 17, z dnia 11.12.2012 r., w sprawie uznawania, oceny i ewidencjonowania odnowień naturalnych w Nadleśnictwie Trzebież.
 
Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2012 roku
 
Decyzja nr 1/12, z dnia 10.01.2012 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Decyzja nr 02/2012, z dnia 15.02.2012 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki. 
Decyzja nr 3, z dnia 09.10.2012 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia sprzedaży drewna w aplikacji e-drewno.
Decyzja nr 4/12, z dnia 06.12.2012 r., w sprawie pozyskania i sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych.
Decyzja nr 5/12, z dnia 06.12.2012 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych oraz stroiszu w Nadleśnictwie Trzebież.
 
Aneksy do Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2012 roku
 
Aneks nr 1 z dnia 24.02.2012 r., do Decyzji nr 1/12 z dnia 10.01.2012 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 3, z dnia 29.02.2012 r., do Zarządzenia nr 3/2011 z dnia 28.03.2011 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo - terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 2, z dnia 06.04.2012 r., do Decyzji nr 1/12 z dnia 10.01.2012 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 3, z dnia 09.07.2012r., do Decyzji nr 1/12 z dnia 10.01.2012r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna.
Aneks nr 1, z dnia 27.07.2012 r., do Zarządzenia nr 16 z dnia 28.11.2011 r.,w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.
Aneks nr 4, z dnia 09.10.2012 r., do Decyzji nr 1/12, z dnia 10.01.2012 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 1, z dnia 25.10.2012 r., do Zarządzenia nr 9, z dnia 18.06.2012 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.
Aneks nr 1, z dnia 30.10.2012 r., do Decyzji nr 02/2012, z dnia 15.02.2012 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.
Aneks nr 3, z dnia 27.12.2012 r., do Zarządzenia nr 15, z dnia 01.10.2010 r., w sprawie czasu pracy w 2013 roku.
 
Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2011 roku
 
Zarządzenie nr 1, z dnia 10.02.2011 r., w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego. 
Zarządzenie nr 2/2011, z dnia 07.03.2011 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 3/2011, z dnia 28.03.2011 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych w celach służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 4, z dnia 18.04.2011 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 5, z dnia 19.04.2011 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 6, z dnia 20.04.2011 r., w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2011 rok.
Zarządzenie nr 7, z dnia 26.04.2011 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 8, z dnia 30.05.2011 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.
Zarządzenie nr 9, z dnia 30.05.2011 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 10, z dnia 01.08.2011 r., w sprawie zasad polityki rachunkowości dla Nadleśnictwa Trzebież przy realizacji projektu "Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".
Zarządzenie nr 12, z dnia 02.09.2011 r., w sprawie powołania Komisji w zakresie zakupu robót budowlanych do realizacji zadań Małej Retencji Nizinnej w Nadleśnictwie Trzebież w 2011 r. realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu "Zwiększenie możliwości retencyjnych i przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych".
Zarządzenie nr 13/2011, z dnia 28.10.2011 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 14/2011, z dnia 03.11.2011 r., w sprawie wprowadzenia prowizorium Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2012 r.
Zarządzenie nr 15/2011, z dnia 03.11.2011 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie zakupu usług leśnych na 2012 r. realizowanych ze środków własnych Nadleśnictwa Trzebież.
Zarządzenie nr 16, z dnia 28.11.2011 r., w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.
Zarządzenie nr 17, z dnia 29.11.2011 r., w sprawie powołania komisji do dokonywania lustracji terenowej wnioskowanych do transakcji i oceny zbywanych i nabywanych nieruchomości.
Zarządzenie nr 18, z dnia 19.12.2011 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 19, z dnia 20.12.2011 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem dokonania wyboru ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w działkach ewidencyjnych numer 891/1, 891/2, 891/3, 889/7 obrębu Wąwelnica, gmina Dobra, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 
 Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2011 roku
 
Decyzja nr 1/2011, z dnia 10.01.2011 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Decyzja nr 02/2011, z dnia 10.02.2011 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.
Decyzja nr 3/11, z dnia 13.05.2011 r., w sprawie obsługi konta pocztowego nadleśnictwa trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl
Decyzja nr 4, z dnia 19.05.2011 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Decyzja nr 5, z dnia 16.08.2011 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia sprzedaży drewna w aplikacji e-drewno.
Decyzja nr 6, z dnia 21.11.2011 r., w sprawie powołania zespołu roboczego do opiniowania wniosków o nabycie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przepisów art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, wyszczególnionych w wykazach zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Decyzja nr 7/11, z dnia 28.11.2011 r., w sprawie pozyskania i sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych.
Decyzja nr 8/11, z dnia 28.11.2011 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych w Nadleśnictwie Trzebież.
                                                                  .
Aneksy do Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2011 roku
 
Aneks nr 1, z dnia 03.03.2011 r., do Zarządzenia nr 10 z dnia 21.06.2010 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej oraz ewidencji produkcji kompostu.
Aneks nr 1, z dnia 28.03.2011 r., do Decyzji nr 02/2011 z dnia 10.02.2011 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.
Aneks nr 2/2011, z dnia 25.03.2011 r., do Decyzji nr 7 z dnia 01.11.2004 r., w sprawie powołania Komisji do dokonania norm zakładowych zużycia paliwa na samochody i sprzęt będący własnością Nadleśnictwa.
Aneks nr 1, z dnia 08.04.2011 r., do Decyzji nr 1/11 z dnia 10.01.2011 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież. 
Aneks nr 2 z dnia 08.07.2011 r., do Decyzji nr 1/11 z dnia 10.01.2011 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież. 
Aneks nr 2, z dnia 12.09.2011 r., do Zarządzenia nr 14/09 z dnia 12.10.2009 r., w sprawie przeprowadzenia egzaminów dla absolwentów średnich i wyższych szkół odbywających staż w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 1, z dnia 01.09.2011 r., do Zarządzenia nr 3/2011 z dnia 28.03.2011 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo - terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych w celach służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 3, z dnia 07.10.2011 r., do Decyzji nr 1/11 z dnia 10.01.2011 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 1, z dnia 03.10.2011 r., do Zarządzenia nr 9 z dnia 08.06.2010 r.,w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Aneks nr 4, z dnia 29.11.2011 r., do Decyzji nr 1/11 z dnia 10.01.2011 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 2, z dnia 09.12.2011 r., do Decyzji nr 02/2011 z dnia 10.02.2011 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.
Aneks nr 1, z dnia 13.12.2011 r., do Decyzji nr 24 z dnia 30.12.2010 r., w sprawie zasad sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy użyciu kas rejestrujących zainstalowanych w punktach sprzedaży w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 2, z dnia 27.12.2011 r. do Regulaminu Pracy, w sprawie czasu pracy w 2012 roku.
Aneks nr 2, z dnia 16.12.2011 r., do Zarządzenia nr 3/2011 z dnia 28.03.2011 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych w celach służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.
 
Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2010 roku 
 
Zarządzenie nr 1, z dnia 11.01.2010 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 2/2010, z dnia 20.01.2010 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż zbędnych środków trwałych.
Zarządzenie nr 3 / 10, z dnia 28.01.2010 r., w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego.
Zarządzenie nr 4 , z dnia 10.05.2010 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 5, z dnia 14.05.2010 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 6, z dnia 17.05.2010 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 8, z dnia 08.06.2010 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 9, z dnia 08.06.2010 r., w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zarządzenie nr 10, z dnia 21.06.2010 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej oraz ewidencji produkcji kompostu.
Zarządzenie nr 11, z dnia 25.06.2010 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.
Zarządzenie Nr 13, z dnia 19.07.2010 r , w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji przez Nadleśnictwo Trzebież w ramach Biuletynu Informacji Publicznej
Zarządzenie nr 14, z dnia 01.10.2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Trzebież.
Zarządzenie nr 15, z dnia 01.10.2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy.
Zarządzenie nr 16, z dnia 14.10.2010 r., w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej dokumentów składnicy akt nie posiadających wartości archiwalnej.
Zarządzenie nr 17, z dnia 22.10.2010 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 18, z dnia 25.10.2010 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
Zarządzenie nr 18A, z dnia 02.11.2010 r., w sprawie wprowadzenia Prowizorium Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2011 r.
Zarządzenie nr 19, z dnia 05.11.2010 r., w sprawie powołania zespołu do dokonania oceny produkcji szkółkarskiej.
Zarządzenie nr 20,  z dnia19.11.2010 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych. 
Zarządzenie nr 21/2010, z dnia 19.11.2010 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie zakupu usług leśnych na 2011 r., realizowanych ze środków własnych Nadleśnictwa Trzebież..
Zarządzenie nr 22/2010, z dnia 24.11.2010 r., w sprawie protokólarnego przekazania - przejęcia agend stanowiska ds. ochrony lasu.
Zarządzenie nr 23, z dnia 01.12.2010 r., w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępnienia informacji przez Nadleśnictwo Trzebież w ramach Biuletynu Informacji Publicznej.
Zarządzenie nr 24, z dnia 30.12.2010 r., w sprawie zasad sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy użyciu kas rejestrujących zainstalowanych w punktach sprzedaży w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 25, z dnia 31.12.2010 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.
 
Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2010 roku
 
Decyzja nr 1/2010, z dnia 07.01.2010 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Decyzja nr 02/2010, z dnia 15.02.2010 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.
Decyzja nr 3, z dnia 19.07.2010 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu nagradzania i premiowania pracowników Nadleśnictwa Trzebież.
Decyzja nr 4/2010,  z dnia 01.09.2010 r., w sprawie ustalenia cen zbioru nasion, owoców i szyszek drzew i krzewów leśnych (cennik na owoce i nasiona).
Decyzja nr 5/10, z dnia 09.12.2010 r., w sprawie pozyskania i sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych.
Decyzja nr 6/10, z dnia 09.12.2010 r., w sprawie ustalenia cen detalicznych sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych w Nadleśnictwie Trzebież.
 
Aneksy do Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2010 roku
 
Aneks nr 1, z dnia 12.04.2010 r., do Decyzji nr 1/10 z dnia 07.01.2010 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna.
Aneks nr 4, z dnia 29.06.2010 r., do Zarządzenia nr 15A z dnia 30.12.2004 r., w sprawie zasad kontroli wewnętrznej.
Aneks nr 2, z dnia 15.07.2010 r., do Decyzji nr 1/10 z dnia 07.01.2010 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna.
Aneks nr 1/2010, z dnia 25.08.2010 r., do Zarządzenia nr 14/09 z dnia 12.10.2009 r., w sprawie przeprowadzenia egzaminów dla absolwentów średnich i wyższych szkół odbywających staż w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 1/2010, z dnia 25.08.2010 r., do Zarządzenia nr 3/09, z dnia 04.02.2009 r., w zakresie udzielania pierwszej pomocy wykonywania czynności ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
Aneks nr 4, z dnia 26.10.2010 r., do Decyzji nr 1/10 z dnia 07.01.2010 r., w sprawie ustalenia zasad i cen detalicznych sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 2, z dnia 01.11.2010 r., do Zarządzenia nr 10/08 z dnia 29.08.2008 r., w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
Aneks nr 1, z dnia 09.12.2010 r., do Decyzji nr 02/2010 z dnia 15.02.2010 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.
 
Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2009 roku
  
Zarządzenie nr 1/09, z dnia 02.02.2009 r., w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego. 
Zarządzenie nr 2/09, z dnia 03.02.2009 r., w sprawie wprowadzenia mundurów leśnika, przedmiotów uzupełniających do mundurów i oznak oraz zasad i norm użytkowania przez pracowników Służby Leśnej.
Zarządzenie nr 3, z dnia 04.02.2009 r., w sprawie wyznaczenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.    
Zarządzenie nr 4, z dnia 30.04.2009 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem dokonania wyboru ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w działce ewidencyjnej nr 586/13, obręb Dębostrów, gmina Police, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Zarządzenie nr 5, z dnia 13.05.2009 r., w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2009 r.  
Zarządzenie nr 6, z dnia 19.06.2009 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.
Zarządzenie nr 7, z dnia 24.06.2009 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych. 
Zarządzenie nr 8, z dnia 06.08.2009 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty w działkach ewidencyjnych nr 842/1 i 842/2 obrębu Siedlice, gmina Police, wydzielone pod drogi publicznena na podstawie art. 96, 97, 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).    
Zarządzenie nr 9, z dnia 18.08.2009 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.  
Zarządzenie nr 10, z dnia 24.08.2009 r., w sprawie powołania komisji przetargowej celem dokonania wyboru ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w działce ewidencyjnej nr 731/5 obrębu Police-9, gmina Police, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży w trybie art. 38 ustawy z dnia 28.09.1991 r o lasach.  
Zarządzenie nr 11/09, z dnia 25. 09. 2009 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.   
Zarządzenie nr 12, z dnia 07.10.2009 r., w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych, dostaw i usług.   
Zarządzenie nr 13, z dnia 12.10.2009 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji cenowej, celem dokonania wyboru nabywcy na kupno nieruchomości gruntowej położonej w działce ewidencyjnej nr 191/7 obrębu Police-1, gmina Police, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 
Zarządzenie nr 14/2009, z dnia 12.10.2009 r., w sprawie przeprowadzania egzaminów dla absolwentów średnich i wyższych szkół odbywających staż w Nadleśnictwie Trzebież. 
Zarządzenie nr 15, z dnia 04.12.2009 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 16, z dnia 07.12.2009 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych. 
Zarządzenie nr 17, z dnia 14.12.2009 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie zakupu usług leśnych na 2010 r. realizowanych ze środków własnych Nadleśnictwa Trzebież.
Zarządzenie nr 18, z dnia 15.12.2009 r., w sprawie inwentaryzacji na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej. 
Zarządzenie nr 18A, z dnia 28.12.2009 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych.
Zarządzenie nr 18B, z dnia 28.12.2009 r., w sprawie inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych. 
Zarządzenie nr 19/2009, z dnia 30.12.2009 r., w sprawie wprowadzenia do stosowania aplikacji "NOTATNIK".                            
 
Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2009 roku
 
Decyzja nr 1/09,  z dnia 05.01.2009 r., w sprawie ustalenia zasad i ceny detalicznej sprzedaży drewna. 
Decyzja nr 2/2009, z dnia 06.03.2009 r., w sprawie ustalenia cen na sadzonki.
Decyzja nr 3/09, z dnia 13.05.2009 r., w sprawie sporządzania szacunków brakarskich.
Decyzja nr 4/2009, z dnia 25.05.2009 r., w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji handlowych w 2009 roku.
Decyzja nr 5/2009, z dnia 05.08.2009 r., w sprawie ustalenia cen zbioru nasion, owoców i szyszek drzew i krzewów leśnych.
Decyzja nr 6/2009, z dnia 01.09.2009 r., w sprawie znakowania drzew.
Decyzja nr 7/09, z dnia 14.12.2009 r., w sprawie pozyskania i sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych.
 
Aneksy do Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2009 roku
 
Aneks  nr 1 do Zarządzenie nr 4B / 2004 r., z dnia 04.02.2009 r., w sprawie Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Trzebież.
Aneks nr 1 do Decyzji nr 1/09, z dnia 09.03.2009 r., w sprawie ustalenia zasad i ceny detalicznej sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 2 do Decyzji nr 1/09, z dnia 07.04.2009 r., w sprawie ustalenia zasad i ceny detalicznej sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 3 do Decyzji nr 1/09, z dnia 20.04.2009 r., w sprawie ustalenia zasad i ceny detalicznej sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 4 do Decyzji nr 1/09, z dnia 06.07.2009 r., w sprawie ustalenia zasad i ceny detalicznej sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież. 
Aneks do Zarządzenia nr 8, z dnia 20.08.2009 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty w działkach ewidencyjnych nr 842/1 i 842/2 obrębu Siedlice, gmina Police, wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 96, 97, 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).
Aneks nr 5  do  Decyzji  nr  1/09,  z  dnia 07. 10. 2009 r., w sprawie ustalenia zasad i ceny detalicznej sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 9/2008, z dnia 22.10.2009 r., w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych w celach służbowych w Nadleśnictwie Trzebież. 
Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 6, z dnia 30.10.2009 r., w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.
Aneks nr 4/2009 do Regulaminu Pracy z dnia 10.12.2009 r., w sprawie czasu pracy w 2010 roku.
 
Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2008 roku
 
Zarządzenie nr 1, z dnia 10.03.08 r., w sprawie: powołania Komisji przetargowej celem dokonania wyboru ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w działce ewid. nr 721/18, obręb Tanowo, gmina Police.
Zarządzenie nr 2, z dnia 03.04.2008 r., w sprawie zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok.
Zarządzenie nr 3/08, z dnia 28.04.2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji cenowej, celem dokonania wyboru nabywcy na kupno nieruchomości gruntowej położonej w działce ewidencyjnej nr 732/11 obrębu Police - 9, gmina Police, pozostającej w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Zarządzenie nr 4, z dnia 20.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież.
Zarządzenie nr 5, z dnia 02.06.2008 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.
Zarządzenie nr 6/2008, z dnia 04.06.2008 r. w sprawie pełnienia dyżurów w domu poza normalnymi godzinami pracy.
Zarządzenie nr 7/2008, z dnia 30.06.2008 r. w sprawie przekazania składników majątkowych oraz dokumentacji Leśnictwa Dobra.
Zarządzenie nr 8a/08, z dnia 31.07.2008 r. w sprawie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.
Zarządzenie nr 8, z dnia 06.08.2008 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej celem dokonania wyboru ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej (pustostanu) położonej w Trzebieży przy ul. Polnej nr 38/2, na działce ewidencyjnej nr 215/2 obrębu Trzebież-2, gmina Police, stanowiącej udział w gruncie i częściach wspólnych budynku 476/1878, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Zarządzenie nr 9/2008, z dnia 08.08.2008 r. w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 10/08, z dnia 29.08.2008 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
Zarządzenie nr 11/08, z dnia 29.08.2008 r. w sprawie obrotu, prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania i numerowania surowca drzewnego w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 12/08, z dnia 10.09.2008 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gruntowymi Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież i ich udostępnianiem.
Zarządzenie nr 13/2008, z dnia 14.10.2008 r. w sprawie przekazania składników majątkowych oraz dokumentacji Leśnictwa Dobra.
Zarządzenie nr 14, z dnia 01.12.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem dokonania wyboru ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w działce ewidencyjnej nr 58 obrębu Trzebież-2, gmina Police, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Zarządzenie nr 15, z dnia 01.12.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem dokonania wyboru ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w działce ewidencyjnej nr 191/7 obrębu Police-1 gmina Police, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Zarządzenie nr 16/2008,  z dnia 02.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie zakupu usług leśnych na 2009 r. realizowanych ze środków własnych Nadleśnictwa Trzebież.
Zarządzenie nr 17/08, z dnia 03.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw gospodarowania nieruchomościami gruntowymi Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież.
 
Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2008 roku
 
Decyzja nr 1, z dnia 02.01.08   r., w  sprawie: ustalenia  zasad  i  ceny  detalicznej  sprzedaży  drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Decyzja nr 2, z dnia 10.03.08 r., w sprawie: ustalenia cen na sadzonki.
Decyzja nr 3/08, z dnia 30.04.2008 r., w sprawie środków higieny osobistej oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Decyzja nr 4, z dnia 16.05.2008 r., w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji umów sprzedaży drewna, zawartych na rok 2008 w wyniku rokowań internetowych.
Decyzja nr 5, z dnia 02.06.2008r., w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia sprzedaży drewna.
Decyzja nr 6, z dnia 30.07.2008 r., w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia renegocjacji umów sprzedaży drewna, zawartych na rok 2008 w wyniku rokowań internetowych.
 
Aneksy do Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2008 roku
 
Aneks nr 1/2008 do Zarządzenia nr 10/08, z dnia 01.09.2008 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. 
Aneks nr 1/2008 do Zarządzenia nr 11/07, z dnia 18.09.2008 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla absolwentów wyższych i średnich szkół odbywających staż w Nadleśnictwie Trzebież.
Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 5/08, z dnia 27.10.2008 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.
 
Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2007 roku
 
Zarządzenie nr 1, z dnia 22.01.07 r., w sprawie: powołania Komisji Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 2, z dnia 23.01.07 r., w sprawie:   usuwania szkód   pohuraganowych.
Zarządzenie nr 3, z dnia 19.02.07 r. w sprawie: powołania Komisji zdawczo - odbiorczej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na polu spisowym: Leśnictwo Dobra.
Zarządzenie nr 5, z dnia 14.04.07 r., w sprawie: postępowania przy dzierżawach nieruchomości rolnych do użytkowania rolniczego w trybie przetargu nieograniczonego w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 6, z dnia 23.04.07 r., w sprawie: ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
Zarządzenie nr 7, z dnia 30.04.07 r., w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zarządzenie nr 7 „A”, z dnia 30.05.07 r., w sprawie: wprowadzenia Planu Finansowo – Gospodarczego Nadleśnictwa Trzebież na 2007 r.
Zarządzenie nr 8, z dnia 31.05.07 r.,w sprawie: wprowadzenia i funkcjonowania stałych dyżurów na czas zagrożenia wewnętrznego bezpieczeństwa państwa i wojny.
Zarządzenie nr 9, z dnia 11.06.07 r., w sprawie: rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.
Zarządzenie nr 10, z dnia 12.06.07 r., w sprawie: zasad realizacji zamówień na  usługi, dostawy i roboty budowlane   o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro.
Zarządzenie nr 11, z dnia 07.08.07 r., w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla absolwentów wyższych i średnich szkół odbywających staż w Nadleśnictwie Trzebież.
Zarządzenie nr 12, z dnia 08.08.07 r.,w sprawie: powołania komisji przetargowej celem dokonania wyboru ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w działce ewidencyjnej nr 732/11 obrębu Police – 9 , gmina Police, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Trzebież, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przepisów art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Zarządzenie nr 13, z dnia 10.09.07 r.,w sprawie: powołania Zespołu Operacyjnego do przeprowadzenia zabiegu ratowniczego przeciwko poprochowi cetyniakowi.
Zarządzenie nr 14, z dnia 04.10.07 r.,w sprawie: zasad realizacji zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro.
Zarządzenie nr 15, z dnia 07.11.07 r.,w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w zakresie zakupu usług leśnych na 2008r. realizowanych ze środków własnych Nadleśnictwa Trzebież.
 
Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2007 roku
 
Decyzja nr 1, z dnia 02.01.07 r.,w sprawie: zasad i ceny detalicznej sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież.
Decyzja nr 1 a, z dnia 02.01.07 r., w sprawie: wprowadzania regulaminu nagradzania i premiowania pracowników Nadleśnictwa Trzebież.
Decyzja nr 2, z dnia 31.01.07 r., w sprawie: stanu siły wyższej o lokalnym znaczeniu, związanej ze szkodami w drzewostanie, jakie wystąpiły w następstwie silnych wiatrów  w dniach 18-19.01.2007 r.
Decyzja nr 3, z dnia 15.02.07 r.,w sprawie: ustalenia cen na sadzonki.
Decyzja nr 4, z dnia 31.07.07 r.,w sprawie: ustalenia cen zbioru nasion, owoców i szyszek drzew i krzewów leśnych ( cennik na  owoce i nasiona ).
Decyzja nr 5, z dnia 16.08.07 r., w sprawie: powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia renegocjacji umów sprzedaży drewna, zawartych na rok 2007 w wyniku rokowań internetowych dla odbiorców posiadających umowę kupna – sprzedaży podpisaną na szczeblu Nadleśnictwa.
Decyzja nr 6, z dnia 17.08.07 r., w sprawie: zasad realizacji zadania polegającego na zbiórce odpadów i likwidacji dzikich wysypisk w lasach na terenie Powiatu Polickiego o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro.
Decyzja nr 7, z dnia 30.11.07 r., w sprawie: ustalenia cen zbytu choinek świerkowych i sosnowych.
Decyzja nr 8, z dnia 30.11.07 r., w sprawie: pozyskania i sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych.
 
Aneksy do Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z 2007 roku
 
Aneks nr 3 do Zarządzenia nr 8/2006r., z dnia 08.01.07 r., w sprawie: rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.
Aneks nr 1do Zarządzenia nr 15A/2004r., z dnia 19.07.07 r., w sprawie: wykaz  osób  upoważnionych do zatwierdzania dowodów obcych oraz wewnętrznych.
Aneks nr 2 do regulaminu pracy, z dnia 10.12.07 r., w sprawie: obowiązującego  w  Nadleśnictwie  Trzebież czasu pracy w 2008 roku.
Aneks nr 1 do Decyzji nr 1/2007 z dnia 02.01.2007, z dnia 01.10.07 r., w sprawie: ustalenia zasad i ceny detalicznej sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Trzebież
 

Pliki do pobrania:
      wniosek o udostepnienie informacji publicznej pobierz
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Informacja o odpłatności za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Antoni Michnowicz
Data modyfikacji: 2018/01/18 07:39:45
Redaktor zatwierdzający: Marek Grodkowski
Wprowadzający: Jarosław Grzelak