Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

 

Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Trzebież w 2017r. 

Lp.

Organ kontrolujący

Czas trwania czynności kontrolnych

Zakres kontroli

 

 

Wynik kontroli

początek

zakończenie

1

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

16.01.2017r.

20.01.2017r.

Kontrola punktów przerobu drewna

Protokół

2

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

30.01.2017r.

28.02.2017r.

Ocena zagospodarowania i wykorzystania gruntów rolnych oraz wykorzystanie możliwości uzyskania dopłat bezpośrednich i PROW w wybranych jednostkach RDLP w szczecinie

Protokół

3

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

30.01.2017r.

23.02.2017r.

Sprawdzenie zarzutów zawartych w skardze na prowadzenie gospodarki rolnej przez Koło Łowieckie Sokół na gruntach dzierżawionych w Nadleśnictwie Trzebież

Protokół

4

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

07.03.2017r.

09.03.2017r.

Kontrola użytkowania łąk przez Koło łowieckie Sokół

Protokół

5

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

16.03.2017r.

17.03.2017r.

Kontrola uzupełniająca

Protokół

6

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

27.03.2017r.

06.04.2017r.

Poprawność prowadzonych przez Nadleśnictwo Trzebież rozliczeń prądu w leśniczówce Tatynia i Szkółce Leśnej

Protokół

7

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

22.05.2017r.

14.06.2017r.

Kontrola doraźna dotycząca wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz Kół Łowieckich na terenie RDLP w Szczecinie

Protokół

8

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Policach

23.05.2017r.

23.05.2017r.

Kontrola parkingów leśnych

Protokół

9

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

20.07.2017r.

20.07.2017r.

Kontrola punktów przerobu, oraz stanu magazynowego drewna w leśnictwie, kontrola na gruncie.

Protokół

10

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

13.11.2017r.

16.11.2017r.

Kontrola doraźna dot. skargi

Sprawozdanie

11

Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Policach

01.12.2017r.

08.12.2017r.

Ocena warunków środowiska pracy

 

12

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

04.12.2017r.

 

Kontrola doraźna – sprawdzenie zasadności zarzutów

 

13

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

11.12.2017r.

15.12.2017r.

Kontrola doraźna dot. skargii

Protokół

14

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

11.12.2017r.

13.12.2017r.

Kontrola sprawdzająca – zalecenia pokontrolne

 

 

 

Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Trzebież w 2016r.

Lp.

Organ kontrolujący

Czas trwania czynności kontrolnych

Zakres kontroli

 

 

Wynik kontroli

początek

zakończenie

1

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

01.02.2016r.

01.02.2016r.

Kontrola sprawdzająca

Protokół

2

WIOŚ Szczecin

23.03.2016r.

01.04.2016r.

Kontrola dot. pozyskania i obrotu drewnem na podstawie rozporządzenia 995/2010

Protokół

3

KP PSP Police

20.04.2016r.

21.04.2016r.

Przestrzeganie przepisów p.poż

Protokół

4

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

08.06.2016r.

10.06.2016r.

Kontrola doraźna

Sprawozdanie

5

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

23.06.2016r.

23.06.2016r.

Kontrola doraźna

Sprawozdanie

6

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

15.07.2016r.

15.07.2016r.

Kontrola doraźna

 

7

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

19.07.2016r.

21.07.2016r.

Kontrola doraźna

Protokół

8

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

13.09.2016r.

13.09.2016r.

Kontrola doraźna

 

9

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

14.09.2016r.

27.09.2016r.

Warunki pracy w PAD i na dostrzegalniach

Protokół

 

 
Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Trzebież w 2015r.

Lp.

Organ kontrolujący

Czas trwania czynności kontrolnych

Zakres kontroli

 

 

Wynik kontroli

początek

zakończenie

1

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

21.04.2015r.

30.04.2015r.

Kontrola problemowa z zakresie działalności Nadleśnictw i sprawowanie nadzoru przy realizacji zadań dot. pozyskania drewna.

Protokół

2

Państwowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna w Policach

19.05.2015r.

19.05.2015r.

Kontrola sanitarna parkingów leśnych.

Protokół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Trzebież w 2014r.

Lp.

Organ kontrolujący

Czas trwania czynności kontrolnych

Tematyka kontroli

początek

zakończenie

1

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

20.12.2013r.

07.10.2014r.

Kontrola okresowa

2

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

13.01.14r.

 

Kontrola doraźna

3

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

13.01.14r.

 

Kontrola doraźna

4

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

31.03.2014

01.04.2014

Ochrona przeciw pożarowa lasów

5

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach

21.05.2014r.

21.05.2014r.

Kontrola sanitarna parkingów leśnych

6

Biuro Nasiennictwa Leśnego

21.07.2014r.

23.07.2014r.

Kontrola LMR i dostawcy LMR

7

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

31.07.2014r.

31.07.2014r.

Sprawdzenie realizacji inwestycji (Przebudowa budynku mieszkalnego w Trzebieży ul. WOP 72)

8

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

11.08.2014r.

13.08.2014r.

Kontrola sprawdzająca

9

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

16.09.2014r.

16.09.2014r.

Sprawdzenie stanu technicznego budynku mieszkalnego w Trzebieży ul. Kopernika 6b

10

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

20.11.2014r.

20.11.2014r.

Sprawdzenie inwentaryzacji sadzonek

  

Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Trzebież w 2013r.

Lp.

Organ kontrolujący

Czas trwania czynności kontrolnych

Tematyka kontroli

początek

zakończenie

1

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

17.01.2013r.

17.01.2013r.

Kontrola problemowa stan drewna na gruncie.

2

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

30.01.2013r.

05.02.2013r.

Kontrola problemowa sprzedaż i pozyskanie surowca drzewnego.

3

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

05.03.2013r.

11.03.2013r.

Kontrola doraźna

4

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

11.03.2013r.

11.03.2013r.

Kontrola doraźna (w ramach kontroli prowadzonej przez wydział DK

5

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

11.04.2013r.

11.04.2013r.

Kontrola dokumentacji oraz prac z zakresu THL

6

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

22.04.2013r.

22.04.2013r.

Bieżące prace na szkółce – dokumentacja dotycząca nasiennictwa

7

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

29.04.2013r.

29.04.2013r.

Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej selekcji

8

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

13.06.2013r.

14.06.2013r.

Ochrona przeciw pożarowa lasów

9

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Szczecin

11.10.2013r.

04.11.2013r.

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania składek na ubezpieczenie społeczne, ustalenie uprawnień do świadczeń, wnioski o świadczenie emerytalne i rentowe, oraz wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

10

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

24.10.2013r.

24.10.2013r.

Realizacja pielęgnowanych upraw oraz dokumentów szkółkarskich.

11

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

30.10.2013r.

30.10.2013r.

Sprawy organizacyjno – kadrowe

12

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

05.11.2013r.

05.11.2013r.

Konsultacja w sprawach transportowych

13

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

12.11.2013r.

15.11.2013r.

Przegląd substancji mieszkaniowej

14

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

20.12.2013r.

07.10.2014r.

Kontrola okresowa

   

 

Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Trzebież w 2012r.
Lp.
Organ kontrolujący
Czas trwania czynności kontrolnych
Tematyka kontroli
początek
zakończenie
1
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
11.01.2012r.
11.01.2012r.
Uczestnictwo w odbiorze drogi leśnej na terenie leśnictw: Turznica i Tatynia o długości 5,5 km.
2
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
12.01.2012r.
12.01.2012r.
Kontrola robót budowlanych, udział w odbiorze zadań z Małej Retencji Nizinnej
3
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach
06.03.2012r.
06.03.2012r.
Zakres kontroli zawarty w up. PS-PPII-012-278/12
4
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
27.03.2012r.
28.03.2012r.
Weryfikacja zasobów mieszkaniowych.
5
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
15.03.2012r.
29.03.2012r.
Kontrola działalności LKP
6
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
16.04.2012r.
19.04.2012r.
Zbadanie warunków odnośnie realizacji budowy drogi leśnej w leśnictwach Drogoradz i Mazańczyce
7
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
12.06.2012r.
12.06.2012r.
Kontrola działów EF, płace, zasiłki
8
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
19.07.2012r.
20.07.2012r.
Ochrona przeciwpożarowa lasów.
9
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
23.07.2012r.
23.07.2012r.
Kontrola problemowa z zakresu ochrony tajemnicy służbowych i spraw obronnych na podstawie upoważnienia DK-0944-10-1/2012
10
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Delegatura w Szczecinie
10.10.2012r.
10.10.2012r.
Kontrola zarejestrowanych przedsiębiorców
11
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
11.12.2012r.
11.12.2012r.
Kontrola sprzedaży mieszkań w trybie art. 40a ustawy o lasach oraz umowy dzierżaw.
 
 

Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Trzebież w 2011r. 

Lp.
Organ kontrolujący
Czas trwania czynności kontrolnych
Tematyka kontroli
początek
zakończenie
1
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasion w Koszalinie Delegatura w Szczecinie
25.03.2011r.
28.03.2011r.
Kontrola – szkółki, drzewostanów w Leśnictwach Drogoradz, Pienice, Mazańczyce, Zalesie, Myślibórz, Tatynia.
2
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Policach
02.05.2011r.
02.05.2011r.
Kontrola sanitarne parkingów leśnych należących do Nadleśnictwa Trzebież.
3
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
10,12, 18.
05. 2011r.
10,12, 18.
05. 2011r.
Ochrona przeciwpożarowa lasów.
4
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
30.06.2011r.
30.06.2011r.
Stan zachowania zabytku archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 709.
5
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
07.11.2011r.
10.11.2011r.
Kontrola problemowa z zakresu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki środkami transportowymi.
6
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
24.11.2011r.
24.11.2011r.
Kontrola doraźna.
7
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
25.11.2011r.
25.11.2011r.
Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie Małej Retencji Nizinnej, sprawa inwestycji budowlanych

 

Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Trzebież w 2010r.
Lp.
Organ kontrolujący
Czas trwania czynności kontrolnych
Tematyka kontroli
początek
zakończenie
1
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
22.04.2010r.
22.04.2010r.
Kontrola zabiegów hodowlano – ochronnych w rezerwacie przyrody „Świdwie”
2
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
21.04.2010r.
22.04.2010r.
Rotacja drewna i poprawność wystawiania K.W.
3
KP PSP Police
17.05.2010r.
20.05.2010r.
Ochrona przeciwpożarowa lasów.
4
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
29.06.2010r.
29.06.2010r.
Kontrola problemowa z ochrony przyrody.
5
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
24.08.2010r.
24.08.2010r.
Kontrola problemowa z zakresu turystyki i edukacji.
6
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
02.09.2010r.
03.09.2010r.
Kontrola problemowa ppoż.
7
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
16.11.2010r.
16.11.2010r.
Uruchomienie łączności WAN.
8
Generalna Dyrekcja L.P.
28.10.2010r.
19.11.2010r.
Kontrola zasobów mieszkaniowych.
9
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
02.12.2010r.
02.12.2010r.
Migracja SILP na serwer centralny.

  

Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Trzebież w 2009r.

Lp.
Organ kontrolujący
Czas trwania czynności kontrolnych
Tematyka kontroli
początek
zakończenie
1
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
07.04.2009r.
07.04.2009r.
Kontrola wysłanych referencji z dnia 03.11.2006r.
2
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
16.04.2009r.
21.04.2009r.
Ochrona przeciwpożarowa.
3
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
23.04.2009r.
23.04.2009r.
Kontrola szkółki i odnowień.
4
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
23.04.2009r.
23.04.2009r.
Kontrola dzierżawy gruntu ZHP w Miroszewie i gruntu w Gminie Dobra dz. ew. 511/1.
5
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
29.04.2009r.
29.04.2009r.
Kontrola problemowa – drzewostany zachowawcze.
6
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
02.06.2009r.
02.06.2009r.
Rozpatrywanie skargi.
7
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
24.06.2009r.
24.06.2009r.
Kontrola BNL – kontrola pozycji terenowych
8
Biuro Nasiennictwa Leśnego
22.06.2009r.
26.06.2009r.
Urzędowa kontrola leśnego materiału podstawowego i dostawcy leśnego materiału rozmnożeniowego.
9
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
14.06.2009r.
15.06.2009r.
Kontrola sprzedaży lokali – art. 40a, 38
10
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
07.08.2009r.
07.08.2009r.
Kontrola prac w rezerwacie przyrody „Świdwie”
11
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
10.08.2009r.
10.08.2009r.
Lustracja terenowa na uprawach - ocena prawidłowości klasyfikacji powierzchni do zabiegu
12
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
11.08.2009r.
11.08.2009r.
Tworzenie planu pozyskania na 2010 rok. Przegląd dokumentacji.
13
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
02.10.2009r.
02.10.2009r.
Analiza sieci obserwacyjnej.
14
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
20.10.2009r.
20.10.2009r.
Obowiązki Nadleśnictwa w zakresie udzielania pomocy w zakresie PKZP
15
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
23.10.2009r.
23.10.2009r.
Ocena produkcji szkółkarskiej, ocena upraw.
 
16
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatura Szczecin.
29.10.2009r.
29.10.2009r.
Lustracja szkółki, lasów.

 

  Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Trzebież w 2008r.
Lp.
Organ kontrolujący
Czas trwania czynności kontrolnych
Tematyka kontroli
początek
zakończenie
1
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
04.01.2008r.
04.01.2008r.
Kontrola bazy danych przekazanych przez BUGIL w Gorzowie Wlk dot. IV rewizji ugl do włączenia do bazy SILP - forest.
2
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
28.01.2008r.
28.01.2008r.
Kontrola odbiorcza Leśnej Mapy Numerycznej
3
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
06.02.2008r.
06.02.2008r.
Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, oddział 158, obręb Dębostrów
4
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
04.03.2008r.
04.03.2008r.
Kontrola przygotowania pozycji do narady Zastępców Nadleśniczych.
5
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
27.03.2008r.
27.03.2008r.
Kontrola przekazania danych 2007 do bazy dodatkowej dla potrzeb aktualizacji.
6
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
09.05.2008r.
09.05.2008r.
c.d. - Kontrola przekazania danych 2007 do bazy dodatkowej dla potrzeb aktualizacji.
7
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
10.06.2008r.
10.06.2008r.
Kontrola sprawdzająca
8
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
19.06.2008r.
19.06.2008r.
Procedura i zasadność udostępnienia dróg leśnych dla potrzeb dojazdu do działek prywatnych w leśnictwie Tanowo. 
9
Szczeciński Region Inspekcyjny DGLP.
19.06.2008r.
19.06.2008r.
Kontrola sprzedaży mieszkań w trybie artykułu 40a Ustawy o lasach – dot. miejscowości Trzebież
10
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
28.07.2008r.
28.07.2008r.
Kontrola doraźna.
11
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
05.06.2008r.
09.12.2008r.
16.06.2008r.
Kontrola szacunków brakarskich na rok 2009
12
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach
15.09.2008r.
15.09.2008r.
Wykorzystanie bioolejów w pozyskaniu drewna.
13
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
23.09.2008r.
26.09.2008r.
Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów bhp oraz ochrony informacji niejawnych.
14
Regionalna Dyrekcja L.P.
w Szczecinie.
03.10.2008r.
03.10.2008r.
Weryfikacja oceny udatności upraw.
15
Szczeciński Region Inspekcyjny DGLP.
27.10.2008r.
29.10.2008r.
Poprawność stosowania zasad handlu drewnem w jednostkach L.P. w 2007 i I półrocze 2008

W dniach od 24 do 31 października 2006 r. Szczeciński Region Inspekcyjny Lasów Państwowych przeprowadził w Nadleśnictwie Trzebież kontrolę problemową w zakresie ewidencji przychodu i rozchodu drewna pozyskanego oraz ochrony przed kradzieżami.

 

Pliki do pobrania:
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Informacja o opłatach za udostępnianie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kulesza
Data modyfikacji: 2017/12/22 12:42:57
Redaktor zatwierdzający: Marek Grodkowski
Wprowadzający: Jarosław Grzelak