Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Trzebież >> Zamówienia publiczne >> Plany zamówień publicznych

bip_logo_pl
odstep

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDYWANYCH

DO PORZEPROWADZENIA
W 2017 ROKU W NADLEŚNICTWIE TRZEBIEŻ

 

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi lub dostawy)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(bez podatku od towarów i usług)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież na rok 2017

 

Zamówienie jest usługą

Przetarg nieograniczony

    327 600,00 zł.

Czerwiec 2017r.

2

Usługi leśne na rok 2018

 

Zamówienie jest usługą

Przetarg nieograniczony

 

8 000 000,00 zł.

IV kwartał 2017 r.

Postawa prawna: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kulesza
Data modyfikacji: 2017/05/23 07:39:40
Redaktor zatwierdzający: Marek Grodkowski
Wprowadzający: Krzysztof Gumowski