Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Wyłączanie z produkcji leśnej.

Wzór wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej oraz wzór oświadczenia o faktycznym wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji

Pliki do pobrania:
       Wniosek o udostępnienie danych pobierz
       Oświadczenie o faktycznym wyłączeniu pobierz
       Wniosek o zezwolenie na wyłączenie pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2013/06/06 10:46:59
Redaktor zatwierdzający: Ilona Szymańska
Wprowadzający: Ilona Szymańska