Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Treść poszczególnych aktów dostępna jest na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dostępny poniżej w "Plikach do pobrania".

 

 DECYZJE DYREKTORA RDLP W SZCZECINIE WYDANE W 2017 ROKU

 

Decyzja nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej pn.: „Wycieczka pracowników biura RDLP w Szczecinie do Hiszpanii w 2017 r.” (znak sprawy: DO.166.1.2017)

Decyzja nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 02.01.2017 r. w sprawie uniformu służbowego na wybranych stanowiskach pracy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (znak sprawy: EA.241.1.2017)

 Decyzja nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 04.01.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pn.: "Regionalny Turniej Bowlingowy o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie" (znak sprawy: OR.166.1.2017)

 Decyzja nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 04.01.2017 r. w sprawie ustalenia wskaźnika ceny średnioważonej, obowiązującego przy ustalaniu ceny sprzedaży drewna na rynku detalicznym (znak sprawy: EM.805.1.2017)

 Decyzja nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 09.01.2017 r. w sprawie powołania Konisji przetargowej do przeprowadzenia submisyjnej sprzedaży cennego surowca drzewnego, uzyskanego w ramach planowego pozyskania w nadleśnictwach RDLP w Szczecinie (znak sprawy: EM.802.4.1.2017)

 Decyzja nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 10.01.2017 r. w sprawie ustalenia cen rozliczeniowych stosowanych między nadleśnictwami i Zakładami Lasów Państwowych przy sprzedaży surowca drzewnego w 2017 roku (znak sprawy: EM.805.2.2017)

Decyzja nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 11.01.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pn.: "Spotkanie pracowników Biura RDLP w Szczecinie podsumuwujące 2016 rok" (znak sprawy: DO.166.2.2017)


Decyzja nr 8 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowychw Szczecinie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu (znak spr. ZO.2620.02.2017)

Decyzja nr 9 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Regionalnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (Regionalny PAD) w RDLP, przeciwpożarowych dyżurów (w tym domowych) pracowników biura RDLP oraz wprowadzenia Regulaminu organizacji i pracy sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w 2017 roku (znak spr. ZO.2620.03.2017)


Decyzja nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w sprawie wysokości wskaźnika krotności opłaty eksploatacyjnej Wsk dla wybranego rodzaju kopaliny (wg klasyfikacji kopalin określonej w załączniku do ustawy Prawo geologiczne i górnicze), dla potrzeb obliczania minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów dla potrzeb eksploatacji kopalin. (Znak sprawy RDLP: ZS.2217.1.58.2017).Decyzja nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia  20  lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do Decyzji nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych jednostek  organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za 2016 rok (Zn. Spr.:EK.0210.2.2016).

 
Decyzja nr 12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia  23  lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej pn.:"Spotkanie integracyjne z elementami kulturalno-oświatowymi pracowników biura RDLP w Szczecinie" (Zn. Spr.:DO.166.3.2017).

Decyzja nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów  Państwowych w Szczecinie z dnia 6 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację monofunkcyjnej imprezy pracowniczej pn.: " Spotkanie pracowników biura RDLP w Szczecinie z okazji Dnia Kobiet" (Zn. Spr. DO.166.4.2017).

Decyzja nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 08.03.2017 r. w sprawie wyrażania zgody na zmianę grup handlowo- gatunkowych w umowach kupna- sprzedaży drewna (znak sprawy: EM.800.1.2017)

Decyzja nr 15 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 17.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wewnątrzinstytucjonalnego badania wyniku finansowego nadleśnictw za rok 2016. (znak sprawy: EP.3501.1.2016)

Decyzja nr 16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za 2017 rok (Zn. Spr.: EK.0210.2.2017).

Decyzja nr 17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Wielofunkcyjna impreza pracownicza towarzysząca szkoleniu dla głównych księgowych". (Zn. Spr.: OR.166.7.2017).

Decyzja nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie". (Zn. Spr.: OR.166.8.2017).

Decyzja  nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację monofunkcyjnej imprezy integracyjnej pod nazwą własną " Spotkanie integracyjne emerytowanych pracowników biura RDLP w szczecinie (Zn. Spr.: DO.166.5.2017)

Decyzj nr 20  Dyrektora RDLP w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniającą Decyzję nr 17 Dyrektora RDLP w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną  „Wielofunkcyjna impreza pracownicza towarzysząca szkoleniu dla głównych księgowych”.(Zn. Spr.: DO.166.7.1.2017)

Decyzja  nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającą Decyzję nr 18 z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie”.(Znak spr.: OR.166.8.1.2017)

Decyzja nr 21 a Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Biura  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (znak sprawy: EP.0300.7.1.2017)

Decyzję nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Wielofunkcyjna impreza pracownicza towarzysząca szkoleniu dla Koordynatorów ds. Planowania RDLP w Szczecinie”.(Znak spr.: OR.166.10.2017).

Decyzja nr 22/1-35 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (znak sprawy: EP.0300.7.2.2017)

Decyzja nr 23 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Zespołu Składnic LP w Stargardzie (znak sprawy: EP.0300.7.3.2017)

Decyzja nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. ( EP.0300.7.4.2017)

Decyzja nr 25 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021 Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie  ( EP.0300.7.5.2017)

Decyzja nr 26/1-35 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021 Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie  (znak sprawy: EP.0300.7.6.2017).

Decyzja nr 27 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021 Zespołu Składnic LP w Stargardzie (znak sprawy: EP.0300.7.7.2017).

Decyzja nr 28 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021 Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp.   (znak sprawy: EP.0300.7.8.2017).

Decyzja nr 29 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego Dyrektora RDLP w Szczecinie do opiniowania wniosków o wsparcie finansowe ze środków będących w dyspozycji z podziału wyniku finansowego ( Znak sprawy: DO.003.2.2017).

Decyzja nr 30 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 02 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji ds. uznania nabycia przez pracowników uprawnień do nagrody jubileuszowej

Decyzja nr 31 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca decyzję nr  61/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 7 lipca 2016 r., znak sprawy: ZO.7301.4.2016 w sprawie utworzenia łowieckich rejonów hodowlanych (znak sprawy ZO.7301.15.2017)

Decyzja nr 32 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Barlinek

Decyzja nr 33 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Bierzwnik

Decyzja nr 34 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Bogdaniec

Decyzja nr 35 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Bolewice

Decyzja nr 36 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Chojna

Decyzja nr 37 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwo Dębno

Decyzja nr 38 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Dobrzany

Decyzja nr 39 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Drawno

Decyzja nr 40 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Głusko

Decyzja nr 41 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Goleniów

Decyzja nr 42 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Gryfice

Decyzja nr 43 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Gryfino

Decyzja nr 44 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Karwin

Decyzja nr 45 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Kliniska

Decyzja nr 46 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Kłodawa

Decyzja nr 47 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Łobez

Decyzja nr 48 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Mieszkowice

Decyzja nr 49 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Międzychód

Decyzja nr 50 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Międzyrzecz

Decyzja nr 51 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Międzyzdroje

Decyzja nr 52 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Myślibórz

Decyzja nr 53 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Nowogard

Decyzja nr 54 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie

Decyzja nr 55 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Resko

Decyzja nr 56 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Rokita

Decyzja nr 57 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Rzepin

Decyzja nr 58 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Skwierzyna

Decyzja nr 59 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Smolarz

Decyzja nr 60 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Trzciel

Decyzja nr 61 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Trzebież

Decyzja nr 62 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Choszczno

Decyzja nr 63 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Lubniewice

Decyzja nr 64 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Sulęcin

Decyzja nr 65 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Różańsko

Decyzja nr 66 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie

Decyzja nr 67 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

Decyzja nr 68 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp.

Decyzja nr 69 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania Jury Konkursu Fotograficznego „Las w fotografii” (Znak spr. OW.0610.1.2017)

Decyzja nr 70  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia drużyny strzeleckiej Straży Leśnej RDLP w Szczecinie

 (Znak spr.: DS.021.3.2.2017)

Decyzja nr 71 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 30 sierpnie 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy wielofunkcyjnej pn.: " Plenerowa impreza integracyjna pracowników biura RDLP w Szczecinie - spotkanie przy wędce i na grzybach"  (Znak sprawy  DO.166.6.2017)

Decyzja nr 72  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy wielofunkcyjnej pn.: " XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę dla pracowników Biura RDLP w Szczecinie  ( Znak sprawy DO.166.7.2017)

Decyzja nr 73 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 19 września 2017 roku w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu, zakończenia działalności Regionalnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego
oraz dyżurów pracowników biura RDLP w Szczecinie (znak sprawy ZO.2620.15.2017)

Decyzja Nr 74 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 6 października 2017 r w sprawie powołania zespołów roboczych ds. testowania  nowych technologii z zakresu lotnictwa bezzałogowego na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia Operatorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa
(zn. spr. OP.270.1.1.2017)

Decyzja nr 75 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (znak sprawy: EP.0300.13.1.2017)

Decyzja nr 76/1-35 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictw RDLP w  Szczecinie (znak sprawy: EP.0300.13.2.2017)

Decyzja nr 77 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Zespołu Składnic LP w Stargardzie (znak sprawy: EP.0300.13.3.2017)

Decyzja nr 78 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim (znak sprawy: EP.0300.13.4.2017)

Decyzja nr 79 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2019-2022 Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (znak sprawy: EP.0300.13.5.2017)

Decyzja nr 80/1-35 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2019-2022 Nadleśnictw RDLP w Szczecinie (znak sprawy: EP.0300.13.6.2017)

Decyzja nr 81 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2019-2022 Zespołu Składnic LP w Stargardzie (znak sprawy: EP.0300.13.7.2017)

Decyzja nr 82 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2019-2022 Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim (znak sprawy: EP.0300.13.8.2017)

Decyzja Nr 83 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do organizacji na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie Regionalnych Zawodów Drwali w ramach imprezy promocyjno-edukacyjnej pn. „Dary polskich lasów”. (Znak: EU. 7603.11.2017)

Decyzja Nr 84 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację integracyjnej imprezy pracowniczej pn.:"Spotkanie pracowników Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie podsumowujące 2017 rok". ( Znak: DO.166.8.2017)

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA RDLP W SZCZECINIE WYDANE W 2017 ROKU

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 10.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (znak sprawy: EA.270.1.2017)

 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie struktury organizacyjnej i funkcjonowania instruktorów regionalnych SILP w RDLP w Szczecinie (znak sprawy: EI.0210.1.2017)

Zarządzenia nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 55 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2016r w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (Zn. Spr.: EK.0210.1.2017). 

Zarządzenia nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na 2016r. wprowadzonego zarządzeniem nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2016r.(Zn. Spr.: EP.0300.1.2016).

Zarządzenia nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Zn. Spr.: EA.270.1.2017).

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na 2017 rok (znak sprawy: EP.0300.6.2017)

 

 

Zarządzenie nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (znak sprawy: DS.2601.5.2017)

 

Zarządzenie nr 8 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Barlinek

 

 

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Bierzwnik

 

Zarządzenie nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Bogdaniec

Zarządzenie nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Bolewice

Zarządzenie nr 12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Chojna

Zarządzenie nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwo Dębno

Zarządzenie nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Dobrzany

Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Drawno

Zarządzenie nr 16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Głusko

Zarządzenie nr 17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Goleniów

Zarządzenie nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Gryfice

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Gryfino

Zarządzenie nr 20 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Karwin

Zarządzenie nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Kliniska

Zarządzenie nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Kłodawa

Zarządzenie nr 23 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Łobez

Zarządzenie nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Mieszkowice

Zarządzenie nr 25 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Międzychód

Zarządzenie nr 26 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Międzyrzecz

Zarządzenie nr 27 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Międzyzdroje

Zarządzenie nr 28 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Myślibórz

Zarządzenie nr 29 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Nowogard

Zarządzenie nr 30 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Ośno Lubuskie

Zarządzenie nr 31 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Resko

Zarządzenie nr 32 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Rokita

Zarządzenie nr 33 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Rzepin

Zarządzenie nr 34 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Skwierzyna

Zarządzenie nr 35 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Smolarz

Zarządzenie nr 36 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Trzciel

Zarządzenie nr 37 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Trzebież

Zarządzenie nr 38 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Choszczno

Zarządzenie nr 39 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Lubniewice

Zarządzenie nr 40 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Sulęcin

Zarządzenie nr 41 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Różańsko

Zarządzenie nr 42 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie

Zarządzenie nr 43 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

Zarządzenie nr 44 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za 2016 rok. (znak sprawy: EK.0210.3.2017) - dotyczy Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp.

Zarządzenie nr 45 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia Grupy Interwencyjnej Straży Leśnej (znak sprawy: DS.021.3.1.2017)

 Zarządzenie nr 46 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy: OP.270.1.2017)

 

 

Zarządzenie nr 47 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 6 października 2017 r.  w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy: EA.270.2.2.2017)

 

Zarządzenie nr 48 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26 października 2017 w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na  2018 rok (znak sprawy: EP.0300.13.2017)

Aneks Nr 1 z dnia 11 września 2017r. (zn.spr. OR.064.18.2017) do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w sprawie uruchomienia, obsługi i funkcjonowania profilu (fanpag a) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na portalu społecznościowym Facebook (zn. spr. OS.064.4.2016 z dnia 23 listopada 2016r.)

Aneks Nr 2 z dnia 24 października 2017r. (zn.spr. OR.064.18.1.2017) do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w sprawie uruchomienia, obsługi i funkcjonowania profilu (fanpag a) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na portalu społecznościowym Facebook (zn. spr. OS.064.4.2016 z dnia 23 listopada 2016r.)

Zarządzenie nr 49 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz inwentaryzacji składników majątkowych (znak sprawy: EK.0210.4.2017).

 

Pliki do pobrania:
      Aneks do Zarządzenia nr 59 z dnia 23 listopada 2016r. pobierz
      Decyzja nr 101 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w sprawie określenie kryteriów kwalifikacyjnych odbiorców surowca drzewnego do obsługi na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na 2016 rok pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Szczecinie z 2014 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Szczecinie z 2013 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Szczecinie z lat 2007 - 2012 pobierz
      Decyzja nr 35/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w sprawie określenie kryteriów kwalifikacyjnych odbiorców surowca drzewnego do obsługi na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na 2015 rok pobierz
      Decyzja nr 32/2014 Dyrektora RDLP w Szczecinie w przedmiocie uchylenia Decyzji nr 33/2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie zasad wyliczania stawek bazowych oraz obliczania czynszów w jednostkach organizacyjnych RDLP Szczecin pobierz
      Decyzja nr 30/2014 Dyrektora RDLP w Szczecinie dotycząca zmiany Decyzji nr 1 Dyrektora RDLP z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wysokości wskaźnika krotności opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, celem ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów dla potrzeb eksploatacji kopalin pobierz
      Zarządzenie 6/14 Dyrektora RDLP w Szczecinie w sprawie zasad kontroli przeprowadzanych przez RDLP w Szczecinie w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych pobierz
      Zarządzenie nr 12/2011 Dyrektora RDLP w Szczecinie w sprawie zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w lasach RDLP w Szczecinie pobierz
      Zarządzenie Nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz trybu przeprowadzania egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego w Służbie Leśnej w biurze RDLP Szczecin i jednostkach organizacyjnych zgrupowanych w RDLP Szczecin pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2017/11/13 12:05:33
Redaktor zatwierdzający: Jolanta, Gaczyńska
Wprowadzający: Piotr Chylicki