Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Treść poszczególnych aktów dostępna jest na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dostępny poniżej w "Plikach do pobrania".

  DECYZJE DYREKTORA RDLP W SZCZECINIE WYDANE W 2018 ROKU

Decyzja nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 02.01.2018 r. w sprawie ustalenia wskaźnika korekty ceny średnioważonej, obowiązującego przy ustalaniu ceny sprzedaży drewna na rynku detalicznym (znak sprawy: EM.805.1.2018)

Decyzja nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 05.01.2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do koordynowania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowej siedziby RDLP w Szczecinie (znak sprawy: OL.270.1.2.8.2017.BK)

Decyzja nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 5.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Regionalny Turniej Bowlingowy o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie” (znak sprawy: OR.166.1.2018)

Decyzja nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 09.01.2018 r. w sprawie ustalenia cen rozilczeniowych stosowanych pomiędzy nadleśnictwami i Zakładami Lasów Państwowych przy sprzedaży surowca drzewnego w 2018 roku (znak sprawy: EM.805.2.2018)

Decyzja nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 12.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia submisyjnej sprzedaży cennego surowca drzewnego, uzyskanego w ramach planowego pozyskania w nadlesnictwach RDLP w Szczecinie (znak sprawy: EM.802.4.1.2018)

Decyzja nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie aneksowania umów kupna- sprzedaży surowca drzewnego (znak sprawy: EM.800.1.2018)

Decyzja nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 06.02.2018 r. w sprawie wyrażania zgody na zmianę grup handlowo- gatunkowych w umowach kpuna- sprzedaży drewna (znak sprawy: EM.800.1.2018)

Aneks nr 1 z dnia 06.02.2018 r. do Decyzji nr 92 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obsady stanowiska pracy brakarza regionalnego i podziału RDLP na obwody nadzoru brakarskiego (EU.012.1.2017)

 Decyzja nr 8 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Regionalny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie” (Znak sprawy: OR.166.4.2018)

Decyzja nr 9 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Regionalny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie” (Znak sprawy: OR.166.3.2018)

Decyzja nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie zasad noszenia umundurowania leśnika przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach poza Służbą Leśną oraz kierowców samochodów osobowych lub osobowo-terneowych (Znak sprawy: EA.241.1.2018)

Decyzja nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej pn.: " Spotkanie integracyjne pracowników biura RDLP w Szczecinie z okazji Dnia Kobiet"  ( Znak sprawy: DO.166.1.2018)

Decyzja nr 12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie utworzenia łowieckich rejonów hodowlanych (Znak sprawy: ZO.7301.3.2018)

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA RDLP W SZCZECINIE WYDANE W 2018 ROKU 

 Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 11.01.2018r. w sprawie kategoryzacji nadleśnictw i leśnictw  znak spr. DO.014.1.2018

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 12.01.2018r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy: EA.270.2.1.2018)

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 15.01.2018r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie

Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 22.01.2018r. w sprawie zmiany Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na 2017 rok wprowadzonego zarządzeniem nr 51 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2017r. (znak sprawy: EP.300.15.2017)

 Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26.01.2018r. w sprawie struktury organizacyjnej, zadań 
i funkcjonowania instruktorów regionalnych SILP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. (znak sprawy: OI.0412.1.2018)

Zarządzenia nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (znak sprawy: EK.0210.1.2018).

Zarządzenia nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na rok 2017 wprowadzonego zarządzeniem nr 51 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2017r (znak sprawy: EP.0300.15.2017).

Pliki do pobrania:
      Decyzja nr 92 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obsady stanowiska pracy brakarza regionalnego i podziału RDLP na obwody nadzoru brakarskiego pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Szczecinie z 2017roku pobierz
      Aneks do Zarządzenia nr 59 z dnia 23 listopada 2016r. pobierz
      Decyzja nr 101 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w sprawie określenie kryteriów kwalifikacyjnych odbiorców surowca drzewnego do obsługi na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na 2016 rok pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Szczecinie z 2014 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Szczecinie z 2013 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Szczecinie z lat 2007 - 2012 pobierz
      Decyzja nr 35/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w sprawie określenie kryteriów kwalifikacyjnych odbiorców surowca drzewnego do obsługi na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na 2015 rok pobierz
      Decyzja nr 32/2014 Dyrektora RDLP w Szczecinie w przedmiocie uchylenia Decyzji nr 33/2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie zasad wyliczania stawek bazowych oraz obliczania czynszów w jednostkach organizacyjnych RDLP Szczecin pobierz
      Decyzja nr 30/2014 Dyrektora RDLP w Szczecinie dotycząca zmiany Decyzji nr 1 Dyrektora RDLP z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wysokości wskaźnika krotności opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, celem ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów dla potrzeb eksploatacji kopalin pobierz
      Zarządzenie 6/14 Dyrektora RDLP w Szczecinie w sprawie zasad kontroli przeprowadzanych przez RDLP w Szczecinie w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych pobierz
      Zarządzenie nr 12/2011 Dyrektora RDLP w Szczecinie w sprawie zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w lasach RDLP w Szczecinie pobierz
      Zarządzenie Nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz trybu przeprowadzania egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego w Służbie Leśnej w biurze RDLP Szczecin i jednostkach organizacyjnych zgrupowanych w RDLP Szczecin pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2018/02/14 12:02:27
Redaktor zatwierdzający: Jolanta, Gaczyńska
Wprowadzający: Michał, Czuliński