Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Informacji na temat kontroli udziela Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego mgr inż.. Wojciech Dąbkiewicz, pokój 306, tel. 91 43 28 760, e-mail: wojciech.dabkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji znajduje się w zakładce „Informacje nie publikowane w BIP”.

 

Działalność kontrolna RDLP w roku 2016

 

    W ramach  sprawowania kontroli instytucjonalnej pracownicy merytoryczni Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Szczecinie przeprowadzili w nadzorowanych jednostkach:

I. 3 kontrole okresowe

II.1 kontrolę problemową

III.2 kontrole sprawdzające realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora RDLP w Szczecinie po wcześniejszych kontrolach

IV.8 kontroli doraźnych mających na celu wyjaśnienie bieżących wątpliwości wynikających z analiz oraz zbadanie skarg i wniosków

 

   

    Wszystkie postępowania zostały podsumowane pismami pokontrolnymi skierowanymi do kierowników jednostek kontrolowanych.

 

       

Zakończone kontrole wewnętrzne w biurze RDLP w Szczecinie

(stan na 31 grudnia 2016 r)

 

L.p.

Termin kontroli

Organ kontrolujący

Rodzaj kontroli

Zakres kontroli

1

16.06.2016-05.07.2016

Inspekcja Lasów

Państwowych

problemowa

Prawidłowość naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowanie środkami tego funduszu w latach  2014- 2015

2

24.10.2016-14.11.2017

Inspekcja Lasów

Państwowych

problemowa

Realizacja imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych LP w latach 2015-2016

 

 

Analiza przyjmowania , rozpatrywania oraz załatwiania skarg

i wniosków w 2016 roku

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Ilość skarg

 

Sposób załatwienia

 

 

 

 

Pozytywny

Negatywny

Inny

1

Ochrona przyrody

2

-

2

-

2

Sprawy leśnictwa

9

3

6

-

3

Sprawy łowieckie

1

-

1

-

4

Sprawy pracownicze

-

-

-

-

5

Sprawy mieszkaniowe

-

-

-

-

6

Sprawy różne

29

5

22

2

 

Ogółem

41

8

31

2

Pliki do pobrania:
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2013 roku pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2012 roku pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2011 roku pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2010 roku pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2009 roku - [121 KB] pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2008 roku - [61 KB] pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2007 roku - [24 KB] pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2006 roku - [72 KB] pobierz
      Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2013 - [784 KB] pobierz
      Informacja pokontrolna nr 47/13/INT-IV dla projektu nr INT-09-0039 pobierz
      Informacja pokontrolna nr 15/14/INT-IV dla projektu nr INT-09-0039 pobierz
      informacja_o_kontrolach_w_2014.docx pobierz
      informacja_o_kontrolach_prowadzonych_w_2015_roku.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2017/02/23 11:22:08
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna, Kośka
Wprowadzający: Katarzyna, Kośka