Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Informacji na temat kontroli udziela Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego mgr inż.. Wojciech Dąbkiewicz, pokój 306, tel. 91 43 28 760, e-mail: wojciech.dabkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji znajduje się w zakładce „Informacje nie publikowane w BIP”.

 

Działalność kontrolna RDLP w roku 2017

    W ramach  sprawowania kontroli instytucjonalnej pracownicy merytoryczni Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Szczecinie przeprowadzili w nadzorowanych jednostkach:

I. 4 kontrole okresowe, z których 2 będą kontynuowane nadal w I kwartale 2018

II.4 kontrole problemowe w 11 nadzorowanych jednostkach

III.5 kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora RDLP w Szczecinie po wcześniejszych kontrolach

IV.21 kontroli doraźnych mających na celu wyjaśnienie bieżących wątpliwości wynikających z przeprowadzonych analiz oraz dot. badania skarg

       Wszystkie postępowania zostały podsumowane pismami pokontrolnymi skierowanymi do kierowników jednostek kontrolowanych.

       

Zakończone kontrole wewnętrzne w biurze RDLP w Szczecinie

(stan na 31 grudnia 2017 r)

 

L.p.

Termin kontroli

Organ kontrolujący

Rodzaj kontroli

Zakres kontroli

1

 

Inspekcja Lasów

Państwowych

problemowa

Poprawność awansowania, premiowania i nagradzania w wybranych jednostkach LP za lata 2012-2015

2

26.06.2017-30.06.2017

Prezes Rady Ministrów

problemowa

Wykonanie zadań obronnych w działach administracji rządowej środowisko i gospodarka wodna

3

 

Inspekcja Lasów

Państwowych

problemowa

Przygotowanie i realizacja umów na sporządzanie PUL przez wybrane RDLP w okresie obejmującym lata od 2014 do 2016

4

 

Zespół Kontrolingu Terenowego

doraźna

Badanie skargi

 

Analiza przyjmowania , rozpatrywania oraz załatwiania skarg

i wniosków w 2017 roku

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Ilość skarg

 

Sposób załatwienia

 

 

 

 

Pozytywny

Negatywny

Inny

1

Ochrona przyrody

3

1

2

 

2

Sprawy leśnictwa

10

1

6

3

3

Sprawy łowieckie

1

1

 

 

4

Sprawy pracownicze

1-

-

1-

-

5

Sprawy mieszkaniowe

1

-

-

1-

6

Sprawy różne

2

 

1

1

 

Ogółem

18

3

10

5

 

Pliki do pobrania:
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2013 roku pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2012 roku pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2011 roku pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2010 roku pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2009 roku - [121 KB] pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2008 roku - [61 KB] pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2007 roku - [24 KB] pobierz
      Informacja o kontrolach prowadzonych w 2006 roku - [72 KB] pobierz
      Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2013 - [784 KB] pobierz
      Informacja pokontrolna nr 47/13/INT-IV dla projektu nr INT-09-0039 pobierz
      Informacja pokontrolna nr 15/14/INT-IV dla projektu nr INT-09-0039 pobierz
      informacja_o_kontrolach_w_2014.docx pobierz
      informacja_o_kontrolach_prowadzonych_w_2015_roku.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2018/02/28 09:02:50
Redaktor zatwierdzający: Jolanta, Gaczyńska
Wprowadzający: Jolanta, Gaczyńska