Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Białogard

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Białogard >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

DANE TELEADRESOWE BIURA

NADLEŚNICTWA BIAŁOGARD

IRENEUSZ STYPUŁA

  NADLEŚNICZY

Sekretariat: 94 312 11 12; 94 312 0710; kom.: 600 029 627

Nr pokoju: 16

WODZISŁAW ZIĘTEK

  ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

Telefon bezpośredni:  94 312 0712;  kom.: 535 970 260

Sekretariat: 94 312 11 12; 94 312 0710; kom.: 600 029 627

Nr pokoju: 17

Grażyna Tamioła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Telefon bezpośredni: 94 312 0713

e-mail: grazyna.tamiola@szczecinek.lasy.gov.pl

Nr pokoju: 14

 

Imię nazwisko

stanowisko

Dział
(symbol)
Zadania
  1. Telefon
  2. e-mail

Nr

pokoju
Donata Iwaniuk- instruktor techniczny /ochrony lasu/
 

 

Łukasz Nikonowicz- stanowisko ds. użytkowania lasu


Józefa Resiak- specjalista S.L. ds. stanu posiadania

 

Agnieszka Wrzesień- starszy specjalista  S.L.
ds. hodowli lasu
 
Anna Kaszycka- starszy specjalista ds. marketingu


Gospodarka Leśna
 
(ZG)

Planowanie, organizacja, nadzorowanie prac z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu,

łowiectwa, pozyskania drewna, sprzedaży drewna oraz użytków ubocznych.

Sprawy z zakresu stanu posiadania i ewidencji gruntów.

94 312 0730   kom.: 608383968

 

94 312 0731 kom: 608383968

 

94 312 0729  kom.: 608383968

 
 

94 312 0728  kom.: 608383968

agnieszka.wrzesien@szczecinek.lasy.gov.pl

 

94 312 0726; 943121113   kom.:608418389

 
5
 
 
 
6
 
 

 

7

 
 
7
 
 
 

 

 
6
Grażyna Szczygielska- specjalista ds finansowo- księgowych i rozliczeń podatku vat
 
Ewa Pawłowska- specjalista ds finansowo-księgowych i rozliczeń zfśs.
 
Danuta Młynarska- specjalista ds płac
 

 

Magdalena Rożek- księgowy

 
Finansowo-Księgowy
 
(KF)
 

Prowadzenie ewidencji i kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych, sporządzanie planów finansowych, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej, egzekwowanie należności, regulowanie zobowiązań, obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac pracowników , prowadzenie sprawozdawczości finansowej.

 

94 312 0716

 

94 312 0717

 

94 312 0718

 

94 312 0727

magdalena.rozek@szczecinek.lasy.gov.pl

 

 
12
 
 
 
12
 
 
 

  2

 

12

Krzysztof Żak- kierownik działu administracyjno-gospodarczego

 
Grażyna Krupa- specjalista ds. administracji


 
Rafał Lipczyński-  starszy specjalista ds. remontowo-budowlanych


Małgorzata Żakowska -
sekretarka

 

Marta Przyjemska- Werner-specjalista ds informatyki i zamówien publicznych

Administracyjno-Gospodarczy
 
 
 
(SA)

Prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną, w tym:

Sekretariat , zaopatrzenie, remonty, zakupy, budowa środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, transport, umowy dzierżawy, najmu mieszkań, budynków i budowli, podatki lokalne, składnica akt, utrzymanie obiektów , udostępnianie BIP.

prowadzenie w nadleśnictwie spraw

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Administrowanie SILP, administrowanie i redagowanie strony korporacyjnej Nadleśnictwa Białogard www.bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl, prowadzenie spraw z zakresu PZP, administrowanie Lesną Mapą Numeryczną( LMN).

 

94 312 0720   kom.: 608383727

 
94 312 0721 kom.: 608383727

 grazyna.krupa@szczecinek.lasy.gov.pl

 

94 312 0723   kom.: 608383727

 
 

94 312 0710; 94 312 11 12;  

FAX: 94 312 1115;  kom: 600 029 627

 

94 312 0732 kom.: 602603575

m.przyjemska-werner@szczecinek.lasy.gov.pl

 

3
 
 
 
3
 
 

 

3

 
 
 
 15
 
 
 

 

5

Adam Drop - inżynier nadzoru
 
 
 

Jacek Rożek - inżynier nadzoru

Stanowisko ds. kontroli

 
(NN)

Kontrola funkcjonalna , współpraca w sprawach planowania zadań gospodarki leśnej, koordynacja, realizacja i rozliczanie prac gospodarczych. Inicjowanie i wdrażanie innowacji.

94 312 0715   kom.: 606613381

 
 

94 312 0714    kom: 608383952

 
11
 
 

 

11

Kwiatkowski Adam-starszaznik leśnyy strażnik leśny pełniący funkcję komendanta Posterunku Straży Leśnej.

 
Spychalski Jacek- strażnik leśny
 
Andrzej Rychter- strażnik leśny oraz prowadzacy sprawy z zakresu obronności i ochrony informacji niejawnych

Posterunek Straży Leśnej

 
 
(NS)

Zwalczanie szkodnictwa leśnego, ochrona mienia nadleśnictwa.

 

 

 

Sprawy obronne i ochrona informacji niejawnych.

 94 312 0724  kom: 600219277

 
 

94 312 0725 kom.: 608384079

 

94 312 0725, kom.: 696436566

 
9
 
 
 
 
4
 
 

 

4

Barbara Wierzbińska-specjalista ds. pracowniczych


Stanowisko ds. pracowniczych

 
(NK)

Sprawy kadrowe, szkolenia,  odznaczenia pracowników, przekazywanie i przyjmowanie majątku, umowy cywilno-prawne, ochrona danych osobowych,  

rejestr skarg i wniosków,

sprawy emerytalne pracowników i byłych pracowników, dokumenty zgłoszeniowe do ZUS, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników, FSS.

94 312 0719; kom.:  887371112

 
 
2
 
 
 
 
 
 
DANE TELEADRESOWE LEŚNICTW
I
JEDNOSTEK DO ZADAŃ SZCZEGÓLNYCH
 
 

Leśnictwo

Imię i nazwisko

Adres kancelarii

Telefon, komórka

NOSOWO

Krzysztof Piotrowski

Nosowo 8,76-039 Biesiekierz

943180399; 509550310

BIAŁOGÓRZYNO

Marcin Pender

Białogórzyno 67,78-200 Białogard

943111190; 608383969

REDLINO

Paweł Wąsacz

Kołobrzeska 42, 78-200 Białogard

943127102; 698687521

SŁONINO

Aneta Chilmańska

Buczek 44, 78-200 Białogard

943129676; 696431453

DARGIKOWO

Sławomir Witkowski

Buczek 44, 78-200 Białogard

943129676; 608384113

MODROLAS

Andrzej Stosio

Borzysław 24, 78-220 Tychowo

943115002; 514957030

DOBROWO

Paweł Adamowicz

Dobrówko 13A, 78-220 Tychowo

Kom.: 781616423

PODBORSKO

Andrzej Lubiniecki

Podborsko 9, 78-220 Tychowo

943115575; 608383757

PRZEGONIA

Marek Hordyński

Przegonia 2B , 78-200 Białogard

943111885; 534550301

STANOMINO

Krzysztof Szymański

78-217 Stanomino 19A/2

943112307; 608383987

CZARNOWĘSY

Andrzej Borowski

Biała Góra 25, 78-331 Rąbino

943643481; 608383760

GĄSKÓW

Tomasz Lewandowski

Gruszewo 14A, 78-200 Białogard

Kom.: 608383909

ZBYTKI

Andrzej Stranc

78-217 Stanomino 19A/1

943112281; 608383970

ŚWIERZNICA

Marek Frymer

Biała Góra 33B, 78-331 Rąbino

Kom.: 608383975

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE BIAŁOGÓRZYNO

Katarzyna Stypuła- leśniczy ds. szkółkarskich

Koszalińska 3; 78-200 Białogard


943112656; 606124397

REGIONALNY BANK GENÓW - STACJA NASIENNICTWA LEŚNEGO

Grażyna Piwowarczyk – starszy specjalista SL ds. nasiennictwa

 

Koszalińska 3, 78-200 Białogard


943121242
 
REGIONALNY BANK GENÓW - WYŁUSZCZARNIA NASION Anna Jodłowska - specjalista SL ds. nasiennictwa Kołobrzeska 42, 78-200 Białogard 943121241
 
 
 
 

 

 

 Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy
Ireneusz Stypuła
Data modyfikacji: 2017/09/25 07:42:09
Redaktor zatwierdzający: Rafał Lipczyński
Wprowadzający: Barbara Wierzbińska