Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Bydgoszcz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Bydgoszcz >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego w osadzie leśnictwa Bielice
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/01
więcej...
Budowa wiat edukacyjnych w leśnictwach Żółwin i Nadkanale Nadleśnictwa Bydgoszcz.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/18
więcej...
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego w osadzie leśnictwa Bielice
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/16
więcej...
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego w osadzie leśnictwa Bielice
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/26
więcej...
Dostawa dziewięciu zestawów komputerowcyh.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/07/12
więcej...
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami na potrzeby zadania pn.: 'Budowa zbiornika małej retencji na terenie leśnictwa Białe Błota' oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniem.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/04
więcej...
Zaprojektowanie i budowa systemu monitoringu ppoż. w Nadleśnictwie Bydgoszcz w formule zaprojektuj i wybuduj
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/31 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Pozyskanie i zrywka drewna oraz usługi dodatkowe na potrzeby budowy lini energetycznej
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/18
więcej...
Remont dojazdu pozarowego nr 44
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/03/23
więcej...
Wykonanie otworu studziennego ujmującego poziom trzeciorzędowy na terenie szkółki leśnej w Białych Błotach.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/02/23
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Jacek Krzyżanowski
Data modyfikacji: 2014/03/19 12:52:52
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Lewicki
Wprowadzający: Tomasz Lewicki