Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Gniewkowo

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Gniewkowo >> Zamówienia publiczne >> wybór Wykonawcy pracy projektowej

bip_logo_pl
odstep
wybór Wykonawcy pracy projektowej

Data opublikowania: 2011/03/22
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2011/04/22
 
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE WYKONAWCY DOKUMENTACJI, S-2717-9/11
1.Nazwa i adres Zamawiającego :Nadleśnictwo Gniewkowo ul.Dworcowa 10 , Gniewkowo 88-140 woj.kujawsko-pomorskie,tel/fax 0523510259, e-mail gniewkowo@torun.lasy.gov.pl
2.Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami : Pani Katarzyna Sołtys ,w dni robocze w godz.7.15 do 15.15;
3.Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4.Przedmiot zamówienia: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinkowego remontu dróg leśnych.
5.Wymagany termin wykonania zamówienia : 21 dni kalendarzowych, liczone od daty podpisania umowy
6.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego(sekretariat)do
22kwietnia  2011r  godz. 8.00
7.Termin związania ofertą- 7 dni od upływu terminu składania ofert.
Nadleśniczy
inż. Stanisław Słomiński
                                                      

Pliki do pobrania:
      siwz.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Stanisław Słomiński
Data modyfikacji: 2011/04/14 12:38:48
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: