Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Miradz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Miradz >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH EKOSYSTEMÓW REFERENCYJNYCH

 

                                                                                                                                                                                                                                                Miradz 25.08.2015 r.
 
Zn. spr. ZG.0152.2.2015
 

                                                                              Dot. Konsultacji społecznych w sprawie ekosystemów referencyjnych

 
 
 

       Nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz, w związku z zapisami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, ogłosił w dniu 27 lipca 2015 r. konsultacje społeczne dotyczące wyboru powierzchni ekosystemów referencyjnych (ostoje organizmów roślinnych i zwierzęcych objęte, ze względu na swą lokalną reprezentatywność, ochroną bierną lub inną określoną w odpowiednich Planach Ochrony).

 
 

      Konsultacje trwały 26 dni tj. od 27 lipca do 21 sierpnia 2015 roku. Informacja o konsultacjach zamieszczona była na stronie BIP Nadleśnictwa Miradz oraz na tablicy ogłoszeń w biurze siedzibie nadleśnictwa.

 
 

      W związku z brakiem wniosków ze strony zewnętrznych podmiotów w przedmiotowej sprawie nadleśnictwo przyjęło listę tzw. ekosystemów referencyjnych o łącznej powierzchni 472,73 ha. Lista powierzchni zbiorowisk leśnych spełniających kryteria ekosystemów referencyjnych została wyłoniona według kryteriów wskaźnika 6.4.1 Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zatwierdzonego w grudniu 2013 r. przez FSC International Center.

 
 

      Informacje w postaci: wykazu powierzchni oraz map z naniesionymi powierzchniami referencyjnymi dostępne są do wglądu w siedzibie nadleśnictwa.

 
 

                                                                                                                                                                                            z up. nadleśniczego 

                                                                                                                                                                                       zastępca nadleśniczego

                                                                                                                                                                                              Roman Pawlak

 

Pliki do pobrania:
      zakonczenie_konsultacji_spol_21.08.2015.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Andrzej Kaczmarek
Data modyfikacji: 2015/08/25 10:09:52
Redaktor zatwierdzający: Paweł Kaczorowski
Wprowadzający: Paweł Kaczorowski