Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Miradz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Miradz >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Wykaz zarządzeń wewnętrznych Nadleśnictwa Miradz wydanych w 2017 roku:

 1. Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika na drewno opałowe pozyskane kosztem Skarbu Państwa oraz samowyrobem. Zn. spr. Z.805.1.2017 z dnia 5.01.2017 r.
 2. Zarządzenie nr 2/2017 zmieniające zarządzenie nr 26/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz w sprawie zmian do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej. Zn. spr. K.012.1.2017 z dnia 5.01.2017 r. 
 3. Zarządzenie nr 3/2017 wprowadzające do stosowania cennik na drewno oraz użytki uboczne pozyskane kosztem Skarbu Państwa oraz samowyrobem. Zn. spr. Z.805.2.2017  z dnia 11 stycznia 2017 r. Z dniem 11.01.2017 r. traci moc "Cennik na drewno opałowe pozyskane kosztem Skarbu Państwa oraz samowyrobem " wprowadzony zarządzeniem nr 1/2017 z dnia 5.01.2017, Zn. spr. Z.805.1.2017.
 4. Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr. NK.012.1.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
 5. Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie zmian do Regulaminu Pracy w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr. NK.101.1.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
 6. Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie wysokości stawek czynszowych za dzierżawę, najem i udostępnienie gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miradz. Zn. spr. ZG.2217.3.2017 z dnia 18.01.2017 r. Traci moc zarządzenie nr 36/2014 z dnia 28.10.2014 r.
 7. Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie wysokości stawek za ścieki. Zn. spr. SA.160.1.2017 z dnia 18.01.2017 r. Traci moc zarządzenie nr 12/2016 z dnia 8.04.2016 r.
 8. Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Nadleśnictwa Miradz na 2017 r. oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku. Zn. spr. Z.370.01.2017 z dnia 3 lutego 2017 r.
 9. Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie cennika na sprzedaż sadzonek. Zn. spr. ZG.0210.1.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
 10. Zarządzenie nr 10/2017 zmieniające zarządzenie nr 12/2014 z Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz z dnia 20.03.2014 r. w sprawie pełnienia domowych dyżurów przeciwpożarowych. Zn. spr. ZG.0210.3.2017 z dnia 7 marca 2017 r.
 11. Zarządzenie nr 11/2017 zmieniające zarządzenie nr 6/2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz z dnia 8.08.2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Nadleśniczego z zakresu ochrony ppoż. Zn. spr. ZG.0210.4.2017 z dnia 14 marca 2017 r.
 12. Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie powołania Komisji ds. kontroli realizacji umów dzierżawnych. Zn. spr. S.2217.8.2017 z dnia 14.03.2017 r. Traci moc decyzja nr 3/2014 z dnia 3.07.2014 r.
 13. Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień zmiany materialnie odpowiedzialnego. Zn. spr. Z.370.02.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
 14. Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne, budynki gospodarcze i garaże. Zn. spr. SA.2130.1.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
 15. Zarządzenie nr 15/2017 zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz z dnia 20.03.2014 r. w sprawie pełnienia domowych dyżurów przeciwpożarowych. Zn. spr. ZG.0210.6.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 16. Zarządzenie nr 16/2017 zmieniające zarządzenie nr 3/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz z dnia 11.01.2017 r. wprowadzające cennik detaliczny na drewno w 2017 r. Zn. spr. Zn. spr. Z.805.3.2017 z dnia 8 maja 2017 r.
 17. Zarządzenie nr 17/2017 zmieniające zarządzenie nr 22/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz z dnia 29.08.2017 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Biurze Nadleśnictwa Miradz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny. Zn. spr. NS.2601.2.2017.KN z dnia 8 maja 2017 r.
 18. Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie Regulaminu Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr. NK.361.2.2017 z dnia 11 maja 2017 r. Traci moc zarządzenie nr 25/98 z dnia 18.11.1998 r.
 19. Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarowania materiałami kancelaryjno-biurowymi w Nadleśnictwie Miradz". Zn. spr. SA.232.1.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
 20. Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr. NK.362.1.2017 z dnia 1 września 2017 r.
 21. Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr.  NK.012.5.2017 z dnia 1 września 2017 r.
 22. Zarządzenie nr 22/2017 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr.  NK.101.17.2017 z dnia 1 września 2017 r.
 23. Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie zmian do cennika na sprzedaż sadzonek. Zn. spr. ZG.0210.8.2017 z dnia 14 września 2017 r.
 24. Zarządzenie nr 24/2017 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr.  NK.101.118.2017 z dnia 9 października 2017 r.
 25. Zarządzenie nr 25/2017 zmieniające Zarządzenie nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Nadleśnictwa Miradz na 2017 rok oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku. Zn. spr. Z.370.3.2017 z dnia 23 października 2017 r.
 26. Zarządzenie nr 26/2017 zmieniające Zarządzenie nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Nadleśnictwa Miradz na 2017 rok oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku. Zn. spr. Z.370.4.2017 z dnia 23 października 2017 r.
 27. Zarządzenie nr 27/2017 zmieniające Zarządzenie nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Nadleśnictwa Miradz na 2017 rok oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku. Zn. spr. Z.370.5.2017 z dnia 23 października 2017 r.
 28. Zarządzenie nr 28/2017 w sprawie uaktualnienia wykazu stałych partii kontrolnych (PK) jesiennego poszukiwania szkodników pierwotnych sosny na terenie Nadleśnictwa Miradz oraz modyfikacji metody ich poszukiwania. Zn. spr. ZG.710.13.2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
 29. Zarządzenie nr 29/2017 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr.  NK.012.6.2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
 30. Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie oceny udatności upraw oraz uznawania odnowień naturalnych. Zn. spr. Z.7010.1.2017 z dnia 16 listopada 2017 r.
 31. Zarządzenie nr 31/2017 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr.  NK.101.19.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

 

 

Wykaz decyzji wewnętrznych Nadleśnictwa Miradz wydanych w 2017 roku:

 1. Decyzja nr 1/2017 w sprawie udziału pracowników w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą "Regionalne Obchody Święta Lasu 2017 połączone z uroczystą naradą leśników". Zn. spr. NK.0210.2.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
 2. Decyzja nr 2/2017 w sprawie powołania Komisji, w celu opracowania kosztorysu dla planowanych zadań ochronnych na siedliskach nieleśnych w ramach realizacji PZO do Obszaru N2000 Jezioro Gopło - finansowanie RPO Kuj.-Pom. 2014-2020. Zn. spr. ZG.080.5.2017 z dnia 10 maja 2017 r.
 3. Decyzja nr 3/2017 w sprawie specjalnych nagród uznaniowych. Zn. spr. NK.1150.12.2017 z dnia 11 maja 2017 r.
 4. Decyzja nr 4/2017 w sprawie imprezy pracowniczej Dni Lasu 2017 w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr. NK.166.15.2017 z dnia 11 maja 2017 r.
 5. Decyzja nr 5/2017 w sprawie przeprowadzenia przez inżyniera nadzoru kontroli doraźnej w Nadleśnictwie Miradz w zakresie przestrzegania postanowień instrukcji kancelaryjnej w zakresie druków ścisłego zarachowania.
 6. Decyzja nr 6/2017 w sprawie imprezy towarzyszącej Pielgrzymce Leśników ... Zn. spr. NK.166.16.2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
 7. Decyzja nr 7/2017 w sprawie zasad przydziału: odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej i napoi praktykantom Wydziałów Leśnych osbywających praktyki na terenie Nadleśnictwa Miradz. Zn. spr. ZG.0210.7.2017  z dnia 24 lipca 2017 r.
 8. Decyzja nr 8/2017 w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Nadleśnictwie Miradz. Zn. spr. NS.2601.6.2017 KN z dnia 7 sierpnia 2017 r.
 9. Decyzja nr 9/2017 w sprawie udziału pracowników w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą "XXV Regionalne Zawody Strzeleckie Leśników RDLP w Toruniu", organizowanej przez Nadleśnictwo Tuchola. Zn. spr. NK.166.40.2017 z dnia 17 października 2017 r.
 10. Decyzja nr 10/2017 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień publicznych. Zn. spr. ZG.0210.10.2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
 11. Decyzja nr 11/2017 w sprawie specjalnych nagród uznaniowych. Zn. spr. NK.1150.29.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

 

 

 

 • Poniżej zamieszczono w formie plików do pobrania listy zarządzeń i decyzji wewnętrznych Nadleśnictwa Miradz za lata:

             - 2007 - 2012;

             - 2013 - 2016.

 • Treści wymienionych powyżej oraz w załącznikach zarządzeń i decyzji dostępne w nadleśnictwie na wniosek (plik do pobrania). Forma udostępnienia: wgląd osobisty, kserokopia czarno - biała, skan zapisany w formie pliku JPEG.
 • Ponadto zamieszczony jest aktualny cennik na drewno obowiązujący w Nadleśnictwie Miradz (plik do pobrania).

Pliki do pobrania:
      zarzadzenia_i_decyzje__lata_2007_2012.doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_z_lat_2013_2016.docx pobierz
      wniosek_o_udostepnienie_danych.doc pobierz
      cennik_detal_1_kwartal_2017.xls pobierz
      oferta_na_sadzonki___wiosna_2017.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Andrzej Kaczmarek
Data modyfikacji: 2017/12/06 10:08:35
Redaktor zatwierdzający: Paweł Kaczorowski
Wprowadzający: Paweł Kaczorowski