Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Miradz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Miradz >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Wykaz zarządzeń wewnętrznych Nadleśnictwa Miradz wydanych w 2018 roku:

  1. Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika detalicznego na drewno pozyskane kosztem Skarbu Państwa oraz samowyrobem. Zn. spr. Z.805.1.2018 z dnia 2.01.2018 r.
  2. Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień zmiany materialnie odpowiedzialnego. Zn. spr. Z.370.2.2018 z dnia 4.01.2018 r. 
  3. Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie wysokości stawki za ścieki. Zn. spr. SA.160.1.2018 z dnia 18.01.2018 r.
  4. Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie cennika na sprzedaż sadzonek. Zn. spr. ZG.0210.2.2018 z dnia 7.03.2018 r.
  5. Zarządzenie nr 5/2018 zmieniające Zarządzenie nr 12/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz z dnia 20.03.2014 r. w sprawie pełnienia domowych dyżurów przeciwpożarowych. Zn. spr. ZG.0210.3.2018 z dnia 20.03.2018 r.
  6. Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie zapasu gotówki w kasie Nadleśnictwa Miradz. Zn. spr. K.021.1.2018 z dnia 8.03.2018 r.

 

 

Wykaz decyzji wewnętrznych Nadleśnictwa Miradz wydanych w 2018 roku:

  1. Decyzja nr 1/2018 w sprawie powołania komisji ds. przeglądu leśnego materiału podstawowego przeznaczonego do produkcji materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii ze zindentyfikowanego źródła. Zn. spr. ZG.0210.1.2018 z dnia 2.02.2018 r.

 

 

 

  • Poniżej zamieszczono w formie plików do pobrania listy zarządzeń i decyzji wewnętrznych Nadleśnictwa Miradz za lata:

             - 2007 - 2012;

             - 2013 - 2017.

  • Treści wymienionych powyżej oraz w załącznikach zarządzeń i decyzji dostępne w nadleśnictwie na wniosek (plik do pobrania). Forma udostępnienia: wgląd osobisty, kserokopia czarno - biała, skan zapisany w formie pliku JPEG.
  • Ponadto zamieszczony jest aktualny cennik na drewno obowiązujący w Nadleśnictwie Miradz (plik do pobrania).

Pliki do pobrania:
      zarzadzenia_i_decyzje__lata_2007_2012.doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_z_lat_2013_2017.docx pobierz
      wniosek_o_udostepnienie_danych.doc pobierz
      cennik_detal_2018.xls pobierz
      oferta_na_sadzonki___wiosna_2017.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Andrzej Kaczmarek
Data modyfikacji: 2018/04/10 12:38:59
Redaktor zatwierdzający: Paweł Kaczorowski
Wprowadzający: Paweł Kaczorowski