Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Tuchola

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Tuchola >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Nadleśnictwo Tuchola

Gołąbek 4

89 - 511 Cekcyn

tel. 052 3348005, 052 3348073

fax 052 3348004

www.tuchola.torun.lasy.gov.pl

tuchola@torun.lasy.gov.pl

NIP: 561-000-32-58

REGON: 090550779

godziny urzędowania nadleśnictwa 700 - 1500.

 

 

Nadleśniczy

Jarosław Łyskawa

52 334 80 05 w. 236

tuchola@torun.lasy.gov.pl

pok. nr 13

Nadleśniczy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek od godz. 1000 do 1600.

W przypadku, gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, następnego dnia.   

 

Zastępca nadleśniczego

Stefan Konczal 

52 334 80 05 w. 232

tuchola@torun.lasy.gov.pl

pok. nr 13

 

Stanowisko pracy ds. kontroli

Inżynier nadzoru

Stanisław Śpica

Do zadań stanowiska należy sprawowanie kontroli funkcjonalnej w nadleśnictwie.

52 334 80 05 w. 226

stanislaw.spica@torun.lasy.gov.pl

pok. nr 14

 

Stanowisko pracy ds. pracowniczych

Starszy specjalista ds. pracowniczych

Magdalena Piesik

Do zadań stanowiska należy prowadzenie całokształtu zagadnień kadrowych i socjalnych oraz sekretariatu nadleśniczego.

52 334 80 05 w. 233

magdalena.piesik@torun.lasy.gov.pl

pok. nr 13

 

Dział Gospodarki Leśnej

Specjalista Służby Leśnej ds.ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej

Dorota Piątkowska 

Do zadan stanowiska należy prowadzenie zagadnień z zakresu ochrony lasu, ochrony przyrody, zagospodarowania turystycznego i edukacji leśnej.

52 334 80 05 w. 244

 

pok. nr 17

 

Starszy specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania

Małgorzata Kletkiewicz

Do zadań stanowiska należy prowadzenie zagadnień z zakresu stanu posiadania, urządzania lasu, systemu informacji przestrzennej (SIP) oraz gospodarki rolnej i rybackiej.

52 334 80 05 w. 234

malgorzata.kletkiewicz@torun.lasy.gov.pl

pok. nr 4

 

Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu, bhp i ochrony p.poż. lasu

Paweł Bauza

Do zadań stanowiska należy prowadzenie zagadnień z zakresu hodowli lasu, bhp i ochrony p.poż. lasu; pelni funkcje administratora SILP.

52 334 80 05 w. 241

pawel.bauza@torun.lasy.gov.pl

pok. nr 17

 

Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i łowiectwa

Rafał Pruss

Do zadań stanowiska należy prowadzenie zagadnień głównego i ubocznego użytkowania lasu, melioracji wodnych oraz całokształtu zagadnień dotyczących gospodarki łowieckiej; pełni funkcję administratora SILP.

52 334 80 05 w.  243

rafal.pruss@torun.lasy.gov.pl

pok. nr 2

 

Specjalista Służby Leśnej ds. lasów niepaństwowych

Zbigniew Wegner

Do zadań stanowiska należy nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa  - w zakresie powierzonym przez Starostę Tucholskiego.

52 334 80 05 w. 234 

pok.nr 4

 

Specjalista ds. marketingu i sprzedaży

Teresa Kozłowska

Do zadań stanowiska należy prowadzenie zagadnień  z zakresu sprzedaży drewna na umowy i w portalu leśno-drzewnym oraz działań marketingowych w nadleśnictwie.

52 334 80 05 w. 235

teresa.kozlowska@torun.lasy.gov.pl

pok. nr 8

 

Dział Finansowo-Księgowy

Główny księgowy nadleśnictwa

Adam Szwemin

Do zadań działu należy prowadzenie i koordynowanie całokształtu zagadnien z zakresu planowania i księgowości, stosowania cen i cenników, opracowywania analiz ekonomicznych, dokonywania rozliczeń finansowych, koordynacja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.

52 334 80 05 w. 223

adam.szwemin@torun.lasy.gov.pl

pok. nr 5

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Sekretarz

Mirosław Gniot

Do zadań działu nalezy całokształt spraw związanych z obsługą administracyjną nadleśnictwa, prowadzenie spraw inwestycyjno-remontorych, gospodarki mieszkaniowej  oraz gospodarki transportowej.

52 334 80 05 w. 242

miroslaw.gniot@torun.lasy.gov.pl

pok. nr 12

 

Posterunek Straży Leśnej

Starszy strażnik leśny p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej

Mariusz Woźniak

Do zadań posterunku należy całokształt zagadnień dotyczących szkodnictwa leśnego i ochrony mienia oraz spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.

52 334 80 05 w. 250

mariusz.wozniak@torun.lasy.gov.pl

pok. nr 20

 

 

Pliki do pobrania:
      Wykaz telefonów biura pobierz
      Wykaz telefonów leśnictw pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Jarosław Łyskawa
Data modyfikacji: 2016/05/02 11:54:16
Redaktor zatwierdzający: Magdalena Piesik
Wprowadzający: Magdalena Piesik