Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

2018 r.

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 07.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji d/s weryfikacji wyników nadleśnictw na działalności podstawowej, administracyjnej i ubocznej oraz oceny działalności nadleśnictw w 2017 r. (EP.3501.3.2018)

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 15.02.2018 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, budynków i budowli w jednostkach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (ZO.0210.2.1.2018)

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 01.02.2018 r. w sprawie określenie zakresu zadań, okoliczności i sytuacji, w których wymagane będzie noszenie bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą Leśną oraz kierowców samochodów osobowych lub osobowo-terenowych (EA.241.1.2018)

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 19.01.2018 r. zmieniające zarządzenie nr 2/2018 w sprawie zmiany stawki odpisu na Fundusz Leśny za 2017 rok dla Nadleśnictw: Brodnica, Dąbrowa, Gołąbki, Miradz, Różanna, Skrwilno, Szubin, Żołędowo, zawartej w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 8 maja 2017 r. Znak spr.: EP.0300.1.3.2017 w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za 2017 r. (EP.0300.1.4.2017)

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 19.01.2018 r. w sprawie zmiany stawki odpisu na Fundusz Leśny za 2017 rok dla Nadleśnictw: Brodnica, Dąbrowa, Gołąbki, Miradz, Różanna, Skrwilno, Szubin, Żołędowo, zawartej w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 8 maja 2017 r. Znak spr.: EP.0300.1.3.2017 w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za 2017 r. (EP.0300.1.4.2017)

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie Zakładowego regulaminu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (DO.0210.1.2018)

 

 

Decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 

2018 r.

Decyzja nr 23/2018 z dnia 05.03.2018 r. w sprawie udziału pracowników biura RDLP w Toruniu w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą "XI Mistrzostwa w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu" organizowanej przez Nadleśnictwo Przymuszewo (DO.0210.7.2018)

Decyzja nr 22/2018 z dnia 05.03.2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wstępnego kwalifikowania kandydatów do odznaczeń państwowych i odznak resortowych (DO.0210.6.2018)

Decyzja nr 21/2018 z dnia 01.03.2018 r. w sprawie powołania Zespołu do organizacji Regionalnych Obchodów Święta Lasu 2018 połączonych z uroczystą naradą leśników (DO.0210.5.2018)

Decyzja nr 20/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych drewna w umowach sprzedaży realizowanych przez nadleśnictwa: Dobrzejewice, Osie, Różanna, Rytel, Skrwilno, Toruń (ED.0210.9.2018)

Decyzja nr 19/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie uruchomienia i funkcjonowania Regionalnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w RDLP w Toruniu oraz przeciwpożarowych dyżurów pełnomocników Dyrektora RDLP w Toruniu (ZO.0210.2.2.2018)

Decyzja nr 18/2018 z dnia 26.02.2018 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przeprowadzenia do przeprowadzenia działań interwencyjnych na terenie wybranych nadleśnictw klęskowych nadzorowanych przez RDLP w Toruniu w dniach 01.03.2018 r.-31.03.2018 r. (DS.2502.3.4.2018)

Decyzja nr 17/2018 z dnia 21.02.2018 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 16/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 12.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Nadleśnictwie Solec Kujawski (DK.092.3.2.2018)

Decyzja nr 16/2018 z dnia 22.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Nadleśnictwie Solec Kujawski (DK.092.3.2.2018)

Decyzja nr 15/2018 z dnia 01.02.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą "Spotkanie edukacyjno-promocyjne połączone z XIII Turniejem Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu" organizowanego przez Nadleśnictwo Lutówko (DO.0210.4.2018)

Decyzja nr 14/2018 z dnia 01.02.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą "XI Mistrzostwa w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu" organizowanej przez Nadleśnictwo Przymuszewo (DO.0210.3.2018)

Decyzja nr 13/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie listy nabywców, podpisujących umowy sprzedaży drewna na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (ED.0210.8.2018)

Decyzja nr 12/2018 z dnia 24.01.2018 r. w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych drewna w umowach sprzedaży realizowanych przez nadleśnictwa: Brodnica, Osie, Przymuszewo, Różanna, Rytel, Skrwilno, Zamrzenica (ED.0210.7.2018)

Decyzja nr 11/2018 z dnia 22.01.2018 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przeprowadzenia do przeprowadzenia działań interwencyjnych na terenie wybranych nadleśnictw klęskowych nadzorowanych przez RDLP w Toruniu w dniach 01.02.2018 r.-28.02.2018 r. (DS.2502.3.3.2018)

Decyzja nr 10/2018 z dnia 19.01.2018 r. w sprawie powołania regionalnych instruktorów Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (EI.0412.1.2018)

Decyzja nr 9/2018 z dnia 16.01.2018 r. w sprawie powołania na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Zespołu do wynegocjowania z wykonawcami projektów planu urządzenia lasu na lata 2019-2028 dla Nadleśnictw: Czersk i Przymuszewo, kosztów dodatkowych prac związanych z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 roku stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym oraz prac sporządzenia zakresu Planu Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 o zasięgu tych nadleśnictw (ZS.6004.12.2018)

Decyzja nr 8/2018 z dnia 09.01.2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw negocjacji dodatkowych warunków technicznych na drewno z odbiorcami, którzy zgłosili szczególne wymagania (ED.0210.2.2018)

Decyzja nr 7/2018 z dnia 09.01.2018 r. w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych drewna w umowach sprzedaży realizowanych przez nadleśnictwa: Osie, Żołędowo (ED.0210.1.2018)

Decyzja nr 6/2018 z dnia 09.01.2018 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przeprowadzenia do przeprowadzenia działań interwencyjnych na terenie wybranych nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu w terminie 09-31.01.2018 r. (DS.2502.3.1.2018)

Decyzja nr 5/2018 z dnia 09.01.2018 r. w sprawie powołania Zespołu do ustalenia prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (DO.0210.2.2018)

Decyzja nr 4/2018 z dnia 09.01.2018 r. w sprawie powołania regionalnych instruktorów Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (EI.0412.1.2018)

Decyzja nr 3/2018 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przeprowadzenia do przeprowadzenia kontroli na terenie wybranego nadleśnictwa z terenu RDLP w Toruniu w terminie 5-28 stycznia 2018 r. (DS.2502.3.1.2018)

Decyzja nr 2/2018 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przeprowadzenia działań interwencyjnych na terenie wybranych nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu w dniach 08-31.01.2017 r. (DS.2502.3.1.2018)

Decyzja nr 1/2018 z dnia 03.01.2018 r. w sprawie zadań w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasu na rok 2018 dla Nadleśnictwa Gniewkowo (ZS.6004.1.2018)

  

Informacja publiczna, która nie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Toruniu, jest udostępniana na wniosek.

Pliki do pobrania:
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2017 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2017 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2016 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2016 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2015 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2015 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2014 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2014 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2013 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2013 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2012 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2012 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2011 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2011 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2010 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2010 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2009 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2009 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2008 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2008 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2007 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2007 r. pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Janusz Kaczmarek
Data modyfikacji: 2018/03/13 08:35:55
Redaktor zatwierdzający: Mateusz Stopiński
Wprowadzający: Mateusz Stopiński