Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

2017 r.

Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 26.09.2017 w sprawie zakończenia okresu akcji bezpośredniej w jednostkach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (ZO.0210.2.5.2017)

Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 21.09.2017 zmieniające zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania pomocy finansowej pracownikom RDLP w nabywaniu samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych oraz powołania Zespołu opiniującego wnioski o jej uzyskanie (EA.4001.7.2016)

Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 14.09.2017 w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i alarmowania o zdarzeniach niebezpiecznych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz współpracy z punktem alarmowym w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DS.2610.2.2017.KN)

Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 05.09.2017 w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i alarmowania o zdarzeniach niebezpiecznych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz współpracy z punktem alarmowym w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DS.2610.1.2017.KN)

Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 01.09.2017 w sprawie regulaminu organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (DO.0210.17.2017)

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 21.07.2017 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 04/2013 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 24 stycznia 2013 r. (DS.2601.3.2017.KN)

Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 29.06.2017 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (DO.0210.12.2017)

Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w nadleśnictwach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu za 2016 rok (EK.210.82.2017)

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 26.06.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów ze stażystami odbywającymi staż w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (DO.0210.11.2017)

Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 09.06.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego kandydatom na stanowiska w Służbie Leśnej (DO.0210.10.2017)

Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 09.05.2017 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (DO.0210.8.2017)

Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 08.05.2017 w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na 2017 r. (EP.0300.1.3.2017)

Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 21.04.2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji ochrony budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (EA.2110.6.2017)

Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 31.03.2017 w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. będącego załącznikiem nr 2 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych RDLP w Toruniu (DO.0210.5.2017)

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 29.03.2017 w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w 2017 roku (ZO.0210.2.4.2017)

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 10.03.2017 w sprawie powołania Komisji d/s weryfikacji wyników nadleśnictw na działalności podstawowej, administracyjnej i ubocznej oraz oceny działalności nadleśnictw w 2016 r. (EP.3501.3.2017)

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, budynków i budowli w jednostkach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (ZO.0210.2.1.2017)

Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 23.01.2017 w sprawie zmiany stawki odpisu na Fundusz Leśny za 2016 rok dla Nadleśnictw Solec Kujawski i Trzebciny, zawartej w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2016 Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 4 maja 2016 r. Znak spr.: EP.0300.1.3.2016 w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na 2016 r. (EP.0300.1.4.2016)

Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 11.01.2017 w sprawie powołania regionalnych instruktorów Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (EI.0412.1.1.2017)

 

 

Decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 

2017 r.

Decyzja nr 95/2017 z dnia 04.10.2017 w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych drewna w umowach sprzedaży realizowanych przez nadleśnictwa: Czersk, Miradz, Osie, Przymuszewo, Różanna, Rytel, Skwrilno, Żołędowo, Lutówko (ED.0210.32.2017)

Decyzja nr 94/2017 z dnia 04.10.2017 w sprawie utrzymywania do końca roku parametrów rozrachunków wewnątrzinstytucjonalnych z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, związanych z funduszem leśnym (EP.0210.1.2017)

Decyzja nr 93/2017 z dnia 29.09.2017 w sprawie terminu i warunków alokacji oraz oznaczania drewna szczególnego na potrzeby postępowania submisyjnego w 2017 r. (ED.0210.31.2017)

Decyzja nr 90/2017 z dnia 11.09.2017 w sprawie dopuszczenia stosowania zmian w klasyfikacji jakościowo-wymiarowej do ewidencjonowania drewna w nadleśnictwach klęskowych (ED.0210.29.2017)

Decyzja nr 89/2017 z dnia 11.09.2017 w sprawie ilości drewna poklęskowego do pozyskania w 2017 roku w nadleśnictwach RDLP w Toruniu, ujętych w Decyzji nr 211/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 roku w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP), stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (ED.0210.28.2017)

Decyzja nr 88/2017 z dnia 11.09.2017 w sprawie wyznaczenia nadleśniczego wiodącego na potrzeby postępowania submisyjnego w 2017 r. (ED.0210.27.2017)

Decyzja nr 87/2017 z dnia 08.09.2017 w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych drewna w umowie sprzedaży K171204073, K171218056, K171218121, K171218097, K1471220009, K171225053 realizowanej przez Nadleśnictwo Dąbrowa, Szubin, Włocławek, Woziwoda (ED.020.26.2017)

Decyzja nr 85/2017 z dnia 05.09.2017 w sprawie podziału środków scentralizowanych odpisów amortyzacyjnych z kwot zawartych w Prowizorium Planu na rok 2018 (ZR.0302.17.2017)

Decyzja nr 84/2017 z dnia 05.09.2017 w sprawie centralizacji, na szczeblu RDLP kwotowych odpisów amortyzacyjnych planowanych na 2018 rok z nadzorowanych nadleśnictw (ZR.0302.16.2017)

Decyzja nr 83/2017 z dnia 01.09.2017 zmieniająca "Decyzję 81/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przeprowadzenia działań interwencyjnych na terenie wybranych nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu w dniach 22.08-31.12.2017 r. (DS.2502.3.9.2017)

Decyzja nr 82/2017 z dnia 31.08.2017 w sprawie powołania Komisji do sprzedaży środka trwałego - samochodu osobowego Subaru Legacy o numerze inwentarzowym 741/1175 (EA.411.1.2017)

Decyzja nr 81/2017 z dnia 31.08.2017 w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przeprowadzenia działań interwencyjnych na terenie wybranych nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu w dniach 22.08-31.12.2017 r. (DS.2502.3.9.2017)

Decyzja nr 80/2017 z dnia 28.08.2017 w sprawie udziału pracowników RDLP w Toruniu w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę (DO.0210.16.2017)

Decyzja nr 79/2017 z dnia 24.08.2017 w sprawie zmiany Decyzji nr 65/2017 w sprawie "powołania Zespołu ds. analizy dostępności usług w zakresie zadań administratora bezpieczeństwa informacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu" (ABI.0171.2.2017)

Decyzja nr 78/2017 z dnia 23.08.2017 w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych drewna w umowie sprzedaży K171213086, P171220008, P171224009 realizowanej przez Nadleśnictwo Różanna, Włocławek, Toruń (ED.0210.24.2017)

Decyzja nr 77/2017 z dnia 22.08.2017 w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przeprowadzenia działań interwencyjnych na terenie wybranych nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu w dniach 22.08-31.12.2017 r. (DS.2502.3.9.2017)

Decyzja nr 76/2017 z dnia 24.08.2017 w sprawie uchylenia decyzji nr 72/2017 w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą "XXV Regionalne Zawody Strzeleckie Leśników RDLP w Toruniu", organizowanej przez Nadleśnictwo Tuchola (zn. spr.: DO.0210.14.2017)

Decyzja nr 75/2017 z dnia 18.08.2017 w sprawie powołania Zespołu d/s wyboru wykonawcy ortofotomapy w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Toruniu dla terenu poklęskowego, o którym mowa w Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. (ZS.6004.83.2017)

Decyzja nr 74/2017 z dnia 17.08.2017 w sprawie powołania na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Zespołu Kryzysowego do merytorycznej pomocy Nadleśnictwom: Bydgoszcz, Czersk, Gołąbki, Przymuszewo, Różanna, Runowo, Rytel, Solec Kujawski, Szubin, Tuchola, Woziwoda, Zamrzenica, Żołędowo podczas inwentaryzowania i usuwania szkód wyrządzonych w lasach przez wichury w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku (ZO.0210.2.5.2017)

Decyzja nr 73/2017 z dnia 11.08.2017 w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych drewna w umowie sprzedaży nr K171228020 realizowanej przez Nadleśnictwo Trzebciny (ED.0210.23.2017)

Decyzja nr 72/2017 z dnia 08.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą "XXV Regionalne Zawody Strzeleckie Leśników RDLP w Toruniu", organizowanej przez Nadleśnictwo Tuchola (DO.0210.14.2017)

Decyzja nr 71/2017 z dnia 25.07.2017 w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych drewna w umowie sprzedaży nr P171228002 realizowanej przez Nadleśnictwo Trzebciny (ED.0210.22.2017)

Decyzja nr 70/2017 z dnia 24.07.2017 w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych drewna w umowach sprzedaży nr P171228002, K171221018, K171216107 i K171215002 realizowanych przez Nadleśnictwa Trzebciny, Zamrzenica, Skrwilno i Rytel (ED.0210.21.2017)

Decyzja nr 69/2017 z dnia 21.07.2017 w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (DS.2601.2.2017.KN)

Decyzja nr 68/2017 z dnia 14.07.2017 w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrywania wniosków pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i nadleśniczych nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu o zaliczenie okresów pracy lub/i okresu studiów do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej (DO.0210.13.2017)

Decyzja nr 67/2017 z dnia 11.07.2017 w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych drewna w umowach sprzedaży nr K171228052, K171228048 i K171215066 realizowanych przez Nadleśnictwa Trzebciny i Rytel (ED.0210.19.2017)

Decyzja nr 66/2017 z dnia 04.07.2017 w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych drewna w umowach sprzedaży nr K171203064, K171211036 i K171216013 realizowanych przez Nadleśnictwa Czersk, Osie i Skrwilno (ED.0210.18.2017)

Decyzja nr 65/2017 z dnia 29.06.2017 w sprawie powołania Zespołu ds. analizy dostępności usług w zakresie zadań administratora bezpieczeństwa informacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (ABI.0171.1.2017)

Decyzja nr 64/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Trzebciny za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.27.2017)

Decyzja nr 63/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Cierpiszewo za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.26.2017)

Decyzja nr 62/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Woziwoda za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.25.2017)

Decyzja nr 61/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Toruń za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.24.2017)

Decyzja nr 60/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Lutówko za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.23.2017)

Decyzja nr 59/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Żołędowo za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.22.2017)

Decyzja nr 58/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Zamrzenica za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.21.2017)

Decyzja nr 57/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Włocławek za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.20.2017)

Decyzja nr 56/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Tuchola za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.19.2017)

Decyzja nr 55/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Szubin za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.18.2017)

Decyzja nr 54/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Solec Kujawski za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.17.2017)

Decyzja nr 53/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Skrwilno za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.16.2017)

Decyzja nr 52/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Rytel za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.15.2017)

Decyzja nr 51/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Runowo za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.14.2017)

Decyzja nr 50/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Różanna za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.13.2017)

Decyzja nr 49/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Przymuszewo za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.12.2017)

Decyzja nr 48/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Osie za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.11.2017)

Decyzja nr 47/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Miradz za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.10.2017)

Decyzja nr 46/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Jamy za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.9.2017)

Decyzja nr 45/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Gołąbki za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.8.2017)

Decyzja nr 44/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.7.2017)

Decyzja nr 43/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Gniewkowo za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.6.2017)

Decyzja nr 42/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Dobrzejewice za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.5.2017)

Decyzja nr 41/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Dąbrowa za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.4.2017)

Decyzja nr 40/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Czersk za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.3.2017)

Decyzja nr 39/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Bydgoszcz za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.2.2017)

Decyzja nr 38/2017 z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Brodnica za 2016 rok nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (EK.0210.1.2017)

Decyzja nr 37/2017 z dnia 19.06.2017 w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych drewna w umowach sprzedaży nr K171221018, K171226003 i K171226036 realizowanych przez Nadleśnictwa Zamrzenica i Cierpiszewo (ED.0210.14.2017)

Decyzja nr 35/2017 z dnia 05.06.2017 w sprawie organizacji jednodniowego wyjazdu edukacyjnego dla pracowników biura RDLP w Toruniu (wraz z rodzinami) (DO.0210.9.2017)

Decyzja nr 34/2017 z dnia 15.05.2017 w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży drewna nr K171217030 realizowanej przez Nadleśnictwo Solec Kujawski (ED.0210.14.2017)

Decyzja nr 33/2017 z dnia 08.05.2017 w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021 dla jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (ZR.0302.1.2017)

Decyzja nr 32/2017 z dnia 08.05.2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na 2017 r. (EP.0300.1.2.2017)

Decyzja nr 31/2017 z dnia 08.05.2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowo-Gospodarczego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu na 2017 r. (EP.0300.1.1.2017)

Decyzja nr 30/2017 z dnia 05.05.2017 w sprawie udziału pracowników RDLP w Toruniu w spotkaniu edukacyjno-promocyjnym połączonym z XII Turniejem Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu (DO.0210.7.2017)

Decyzja nr 29/2017 z dnia 05.05.2017 w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przeprowadzenia działań interwencyjnych na terenie wybranego nadleśnictwa nadzorowanego przez RDLP w Toruniu w dniach 06-10.05.2017 r. (DS.2502.3.5.2017)

Decyzja nr 28/2017 z dnia 05.05.2017 w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży drewna nr K171221042 realizowanej przez Nadleśnictwo Zamrzenica (ED.0210.13.2017)

Decyzja nr 27/2017 z dnia 27.04.2017 w sprawie zamian grup handlowo-gatunkowych w umowach sprzedaży drewna zawartych na szczeblu Dyrekcji Generalnej LP, realizowanych przez nadleśnictwa, nadzorowane przez RDLP w Toruniu (ED.0210.12.2017)

Decyzja nr 26/2017 z dnia 19.04.2017 w sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą "Regionalne Obchody Święta Lasu 2017 połączone z uroczystą naradą leśników" (DO.0210.6.2017)

Decyzja nr 25/2017 z dnia 19.04.2017 w sprawie zamian grup handlowo-gatunkowych w umowach sprzedaży drewna realizowanych przez nadleśnictwa, nadzorowane przez RDLP w Toruniu (ED.0210.11.2017)

Decyzja nr 24/2017 z dnia 13.04.2017 w sprawie powołania Zespołów kontroli pomiaru miąższości (ZS.6004.36.2017)

Decyzja nr 23/2017 z dnia 14.04.2017 w sprawie zamian grup handlowo-gatunkowych w umowach sprzedaży drewna realizowanych przez nadleśnictwa, nadzorowane przez RDLP w Toruniu (ED.0210.10.2017)

Decyzja nr 22/2017 z dnia 31.03.2017 w sprawie zamian grup handlowo-gatunkowych w umowach sprzedaży drewna realizowanych przez nadleśnictwa, nadzorowane przez RDLP w Toruniu (ED.0210.9.2017)

Decyzja nr 21/2017 z dnia 29.03.2017 w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przeprowadzenia działań interwencyjnych na terenie wybranych nadleśnictw nadzorowanego przez RDLP w Toruniu w dniach 1-2.04.2017 r. (DS.2502.3.1.2017)

Decyzja nr 20/2017 z dnia 29.03.2017 w sprawie realizacji zadań projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Zdrowa żywność z Polskich Lasów" (DR.011.2.10.2017)

Decyzja nr 19/2017 z dnia 29.03.2017 w sprawie realizacji zadań projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP" (DR.011.2.9.2017)

Decyzja nr 18/2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie powołania Sądu Konkursowego w Konkursie dotyczącym opracowania i druku albumu pt. "Lasy i ludzie lasów... dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (ZR.270.9.1.2071)

Decyzja nr 17/2017 z dnia 20.03.2017 w sprawie uruchomienia i funkcjonowania Regionalnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w RDLP oraz przeciwpożarowych dyżurów pełnomocników Dyrektora RDLP w Toruniu (ZO.0210.2.2.2017)

Decyzja nr 16/2017 z dnia 09.03.2017 w sprawie powołania Zespołu do organizacji Regionalnych Obchodów Święta Lasu 2017 połączonych z uroczystą naradą leśników, podsumowującą działalność Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za 2016 r. i 4 miesiące 2017 r. (DO.0210.4.2017)

Decyzja nr 15/2017 z dnia 06.03.2017 w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przeprowadzenia działań interwencyjnych na terenie wybranych nadleśnictw nadzorowanego przez RDLP w Toruniu w dniach 10-13.03.2017 r. (DS.2502.3.1.2017)

Decyzja nr 14/2017 z dnia 27.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą "Spotkanie edukacyjno-promocyjne połączone z XII Turniejem Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu" organizowanym przez Nadleśnictwo Lutówko (DO.0210.3.2017)

Decyzja nr 13/2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie realizacji zadań projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Rozwój łączności w Lasach Państwowych - modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej"  (DR.011.2.7.2017)

Decyzja nr 12/2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie realizacji zadań projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji"  (DR.011.2.6.2017)

Decyzja nr 11/2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie realizacji zadań projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Polskie Domy Drewniane - mieszkaj w zgodzie z Naturą"  (DR.011.2.5.2017)

Decyzja nr 10/2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie realizacji zadań projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Centrum szkolenia strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi"  (DR.011.1.2017)

Decyzja nr 9/2017 z dnia 26.01.2017 w sprawie realizacji zadań projektu rozwojowego Lasów Państwowych o charakterze pilotażowym pt. "Leśne Gospodarstwa Węglowe" (DR.011.2.4.2017)

Decyzja nr 8/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą "X Mistrzostwa w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu" organizowanej przez Nadleśnictwo Solec Kujawski (DO.0210.2.2017)

Decyzja nr 7/2017 z dnia 04.01.2017 w sprawie powołania Zespołu do ustalenia prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (DO.0210.1.2017)

Decyzja nr 6/2017 z dnia 04.01.2017 w sprawie powołania zespołu do spraw negocjacji dodatkowych warunków technicznych na drewno z odbiorcami, którzy zgłosili szczególne wymagania (ED.0210.1.2017)

Decyzja nr 5/2017 z dnia 04.01.2017 w sprawie zadań w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasu na rok 2017 dla Nadleśnictwa Trzebciny (ZS.6004.5.2017)

Decyzja nr 4/2017 z dnia 04.01.2017 w sprawie zadań w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasu na rok 2017 dla Nadleśnictwa Rytel (ZS.6004.4.2017)

Decyzja nr 3/2017 z dnia 04.01.2017 w sprawie zadań w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasu na rok 2017 dla Nadleśnictwa Osie (ZS.6004.3.2017)

Decyzja nr 2/2017 z dnia 04.01.2017 w sprawie zadań w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasu na rok 2017 dla Nadleśnictwa Jamy (ZS.6004.2.2017)

Decyzja nr 1/2017 z dnia 04.01.2017 w sprawie zadań w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasu na rok 2017 dla Nadleśnictwa Dąbrowa (ZS.6004.1.2017)

  

Informacja publiczna, która nie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Toruniu, jest udostępniana na wniosek.

Pliki do pobrania:
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2016 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2016 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2015 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2015 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2014 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2014 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2013 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2013 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2012 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2012 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2011 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2011 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2010 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2010 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2009 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2009 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2008 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2008 r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Toruniu z 2007 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Toruniu z 2007 r. pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Janusz Kaczmarek
Data modyfikacji: 2017/10/13 14:14:31
Redaktor zatwierdzający: Mateusz Stopiński
Wprowadzający: Mateusz Stopiński