Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

 

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Termomodernizacja siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu - I etap
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/21
więcej...
Dostawa i montaż na wybudowanych dostrzegalniach ppoż. i w dostosowanym stanowisku PAD specjalistycznych urządzeń, służących do wykrywania pożarów lasu w dziewięciu nadleśnictwach RDLP w Toruniu
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/30
więcej...
Opracowanie i druk Albumu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu pt. 'Lasy i ludzie lasów'
konkurs, data składania: 2017/04/10
więcej...
OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW URZĄDZENIA LASU DLA NADLEŚNICTW: CZERSK i PRZYMUSZEWO oraz PROGNOZAMI ODDZIAŁYWANIA TYCH PLANÓW NA ŚRODOWISKO
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/25
więcej...
Wykonanie Studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/03/17
więcej...
OPRACOWANIE GLEBOWO - SIEDLISKOWE DLA NADLEŚNICTWA BYDGOSZCZ I NADLEŚNICTWA SOLEC KUJAWSKI OBRĘB LESZYCE
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/20
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Janusz Kaczmarek
Data modyfikacji: 2009/12/30 13:50:30
Redaktor zatwierdzający: Mateusz Stopiński
Wprowadzający: Mateusz Stopiński