Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

ul. Grochowska 273 nr 278, 03-841 Warszawa

tel. (22) 51 73 300

fax (22) 51 73 362

rdlp@warszawa.lasy.gov.pl

www.warszawa.lasy.gov.pl

Imię i

nazwisko

Wydział/
stanowisko

Czym zajmuje się wydział

Nr tel. / e-mail

Nr pokoju

 

Marek Roman

 

Dyrektor RDLP
w Warszawie

Kieruje całokształtem działalności RDLP i ponosi za nią odpowiedzialność,
a także reprezentuje
ją na zewnątrz.

(22) 517 33 03 marek.roman@warszawa.lasy.gov.pl

1

 Waldemar Magiera

Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Kieruje realizacją zadań z zakresu zagospodarowania lasu i stanu posiadania.

(22) 517 33 03 waldemar.magiera@warszawa.lasy.gov.pl

3

Robert Jaśkiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Kieruje realizacją zadań z zakresu spraw ekonomicznych.

(22) 517 33 02 robert.jaskiewicz@warszawa.lasy.gov.pl

2

Agnieszka

Banasik

Główny Księgowy

Kieruje całokształtem prac związanych z prowadzeniem

księgowości i spraw finansowych.

(22) 517 33 25 agnieszka.banasik@warszawa.lasy.gov.pl

14

Maryla Gadomska

Naczelnik Wydziału 
Organizacji

i Kadr

Prowadzi sprawy z zakresu kadr, organizacji i szkoleń.

(22) 517 33 07 maryla.gadomska@warszawa.lasy.gov.pl

13

Maciej Pawłowski 

 

 

 

Zbigniew Kamiński

Zespół ds. Promocji 
i Mediów

Prowadzi zadania w zakresie informacji i komunikacji społecznej, edukacji przyrodniczej i leśnej, współpracuje z mediami, organizacjami społecznymi.

 Popularyzuje wiedzę
o lasach i leśnictwie. Redaguje stronę internetową i BIP. 

 

(22) 517 33 34  kom. 698 994 789

maciej.pawlowski@warszawa.lasy.gov.pl

 

(22) 517 33 47  kom. 730 795 205

zbigniew.kaminski@warszawa.lasy.gov.pl

33

Piotr Odziemczyk

Naczelnik Wydziału Kontroli

i Audytu Wewnętrznego

Realizuje kontrolę instytucjonalną, koordynuje całokształt spraw związanych z obronnością, ochroną informacji niejawnych i kancelarią tajną.

(22) 517 33 14 piotr.odziemczyk@warszawa.lasy.gov.pl

7

Robert Filipczak

Naczelnik Wydziału Informatyki

Koordynuje utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w biurze i jednostkach organizacyjnych. Administruje siecią, Internetem i serwerem RDLP.

(22) 517 33 10

robert.filipczak@warszawa.lasy.gov.pl

22

Grzegorz Pawłowski

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami

Koordynuje realizację zadań w dziedzinie hodowli lasu, selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, odnowień, zalesień, pielęgnacji lasu, gospodarki wodnej, rolnej i rybackiej oraz nadzoru nad lasami innej własności.

(22) 517 33 38 grzegorz.pawlowski@warszawa.lasy.gov.pl

37

Andrzej Gutkowski

Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi

Prowadzi całokształt zagadnień z zakresu stanu posiadania, urządzenia lasu, geomatyki leśnej oraz Systemu Informacji Przestrzennej.

(22) 517 33 35 andrzej.gutkowski@warszawa.lasy.gov.pl

25

Katarzyna Jax

Naczelnik Wydziału Ochrony Gruntów Leśnych

Przygotowuje decyzje Dyrektora w sprawie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

(22) 517 33 20 katarzyna.jax@warszawa.lasy.gov.pl

10

Piotr

Lutyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów

Koordynuje zadania związane z zachowaniem wartości przyrodniczych ekosystemów leśnych, poprawą stanu zdrowotnego i zabezpieczenia lasu przed szkodami, w tym ochroną przeciwpożarową. Prowadzi sprawy związane z ochroną przyrody, udostępnieniem lasu dla ruchu turystycznego oraz gospodarką łowiecką.

(22) 517 33 19 piotr.lutyk@warszawa.lasy.gov.pl

35

Beata Łagowska

Naczelnik Wydziału  Gospodarki Drewnem

Koordynuje merytoryczne przygotowanie i realizację zadań w skali RDLP w dziedzinie użytkowania lasu i stworzenia warunków do racjonalnego i efektywnego zagospodarowania pozyskanego drewna i produktów ubocznego użytkowania lasu oraz działalności marketingowej.

(22) 517 33 28 beata.lagowska@warszawa.lasy.gov.pl

28

Anna Dawidziuk

Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania

Koordynuje sporządzanie i realizację planów finansowo-gospodarczych, sprawozdawczość, analizy z wnioskami dotyczącymi realizacji zadań wynikających z planów, prognozowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej RDLP oraz całokształt spraw związanych z bhp. Nadzoruje hurtownię danych.

(22) 517 33 24 anna.dawidziuk@warszawa.lasy.gov.pl

4

Andrzej

Kur

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji

Koordynuje i nadzoruje jednostki w zakresie inwestycji, postępu techniczno-­technologicznego, transportu, pozyskania zewnętrznych środków pomocowych, prywatyzacji prac leśnych,  zamawiania robót, dostaw i usług. Ustala jednolite procedury przetargowe związane z wyborem dostawców i wykonawców zadań.

(22) 517 33 31 andrzej.kur@warszawa.lasy.gov.pl

27

Danuta Bartosz-Czuba

Kierownik Wydziału Administracji

Prowadzi całokształt spraw związanych z obsługą administracyjną RDLP. Koordynuje sprawy związane z obsługą kancelarii, sekretariatu i archiwum.

(22) 517 33 32

danuta.bartosz-czuba@warszawa.lasy.gov.pl 

20

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Roman - Dyrektor RDLP w Warszawie
Data modyfikacji: 2017/03/28 09:03:04
Redaktor zatwierdzający: Maciej Pawłowski
Wprowadzający: Dorota Muras