Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie >> Finanse i majątek

bip_logo_pl
odstep
Finanse

Bilans oraz Rachunek zysków i strat dostępny jest na wniosek

 

W zakładkach tego rozdziału znajdują się sprawy związane z finansami i majątkiem RDLP w Warszawie.

 

Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Warszawie jest udostępniana na wniosek.

 

Informacji na temat finansów udziela:

 

Główna Księgowa RDLP w Warszawie -  Agnieszka Banasik

pokój 14
tel. 22 517-33-25 
e-mail: agnieszka.banasik@warszawa.lasy.gov.pl

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Roman - Dyrektor RDLP w Warszawie
Data modyfikacji: 2013/02/14 10:43:31
Redaktor zatwierdzający: Zbigniew Kamiński
Wprowadzający: Zbigniew Kamiński