Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Celestynów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Celestynów >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dwóch zbiorników retencyjnych oraz obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Celestynów.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/25
więcej...
Wybór najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do składania ofert na stałą obsługę geodezyjna w Nadleśnictwie Celestynów w 2017/2018r.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/07/07
więcej...
Zaproszenie do składania ofert na stałą obsługę geodezyjną świadczoną na rzecz Nadleśnictwa Celestynów.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/06/29
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Artur Dawidziuk
Data modyfikacji: 2015/02/11 19:58:56
Redaktor zatwierdzający: Dorota Celińska-Szol
Wprowadzający: Dorota Celińska-Szol