Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Pułtusk

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Pułtusk >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług kominiarskich w Nadleśnictwie Pułtusk w roku 2018
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/01/31
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Grabowiec, Zatory, Wielgolas i Pniewo Nadleśnictwa Pułtusk w roku 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/16
więcej...
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/12/18
więcej...
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg i parkingów
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/11/17
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pułtusk w roku 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/11
więcej...
Zapytanie ofertowe na uzupełnienie ubytków w koleinach poprzez nawiezienie pospółki i wyrównanie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/10/05
więcej...
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie konserwaci i napraw sieci łączności radiotelefonicznej oraz zastawów - systemów telewizyjnych do wczesnego wykrywania pożarów w lasach
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/09/27
więcej...
Zapytanie ofertowe nieograniczone na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi leśnej Wielgolas w leśnictwie Wielgolas
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/31
więcej...
Zapytanie ofertowe nieograniczone na wykonanie oczyszczenia rowu melioracyjnego
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/31
więcej...
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych schodów zewnętrznych wejściowych i elewacji w podcieniu w budynku Nadleśnictwa Pułtusk w Rębkowie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/28
więcej...
Budowa drogi leśnej Wielgolas w leśnictwie Wielgolas
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/08
więcej...
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kory, torfu i ziemi ogrodowej do Szkółki Orzyc
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/07/25
więcej...
Wykonanie audytów energetycznych dla 16 budynków Nadleśnictwa Pułtusk
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/07/28
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk
mgr inż. Robert Wielkowski
Data modyfikacji: 2017/06/07 11:28:44
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Michalik
Wprowadzający: Andrzej Michalik