Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Siedlce

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Siedlce

bip_logo_pl
odstep
Adres:
Kazimierzowska 9
08-110 Siedlce

tel: (25) 632 84 31
fax: (25) 632 59 57
www: www.warszawa.lasy.gov.pl/web/siedlce
e-mail: siedlce@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
mgr inż. Jerzy Osiak

Nadleśnictwo Siedlce w granicach zbliżonych do obecnych zostało utworzone w 1945 roku. Obecnie powierzchnia ogólna wynosi 7416 ha. Położone jest na Nizinie Podlaskiej i Wysoczyźnie Siedleckiej, we wschodniej części województwa mazowieckiego.
Lasy Nadleśnictwa Siedlce są bardzo rozdrobnione i rozmieszczone na terenie 11 gmin Powiatu Siedleckiego, 2 gmin powiatu Węgrowskiego, części 1 gminy Powiatu Mińskiego oraz miasta Siedlce. Podzielone zostały na 8 leśnictw, zajmują w większości siedliska żyzne tzw. „lasowe”. Słabsze siedliska tzw. „borowe” zajmują  tylko 39 % powierzchni.

Udział procentowy gatunków głównych przedstawia się następująco: So-54%, Db-22%, Brz-11%, Ol-9%, pozostałe-4%. Lasy gospodarcze zajmują 49% powierzchni, lasy rezerwatowe - 12%, natomiast lasy ochronne 39%. W skład powierzchni lasów ochronnych – 2719 ha, wchodzą lasy wokół miast (1629 ha), lasy wodochronne (895 ha), lasy wodochronne wokół miast (175 ha) oraz drzewostany nasienne wyłączone (20 ha). 
Na mocy stosownych porozumień sprawujemy również  nadzór nad gospodarką leśną  w lasach prywatnych o powierzchni 26 179  ha.

Siedziba Nadleśnictwa Siedlce

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jerzy Osiak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce
Data modyfikacji: 2017/03/28 14:59:16
Redaktor zatwierdzający: Michał Dziedzic
Wprowadzający: Marta Szymańska-Rychlik