Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

W załącznikach znajdują się wykazy obowiązujących Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP
w Warszawie.

 

Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Warszawie jest udostępniana na wniosek.

 

Treść Zarządzeń i Decyzji udostępniana jest na wniosek, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
z obowiązujących przepisów. 


Informacji udziela:


Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr - Maryla Gadomska 
pokój 13 
tel. (22) 517-33-07
e-mail: maryla.gadomska@warszawa.lasy.gov.pl

 

Pliki do pobrania:
      Wykaz obowiązujących Zarządzeń dyrektora RDLP 11.2016 pobierz
      Wykaz obowiązujących Decyzji dyrektora RDLP 11.2016 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Roman - Dyrektor RDLP w Warszawie
Data modyfikacji: 2016/11/09 08:35:57
Redaktor zatwierdzający: Maciej Pawłowski
Wprowadzający: Dorota Muras