Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

szukaj >
>> Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep

Aktualne informacje i ogłoszenia naszej jednostki są również publikowane na stronie internetowej pod adresem http://zslp.warszawa.lasy.gov.pl/ w menu Aktualności.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowiska :
operator walca, operator koparki, operator koparko-ładowarki, pracownik fizyczny
w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska, zostały zatrudnione następujące osoby :
Paweł Kowalik, Łukasz Śliwka, Bartłomiej Kamiński, Marcin Kamiński.
 
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
operator równiarki
w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
kierowca samochodu ciężarowego
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został zatrudniony
Pan Paweł Ksok

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko:
głównego księgowego
 
Wymagania:
-        wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
-        minimum 3 lata stażu pracy w dziale finansowo – księgowym,
-        znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów, prawa podatkowego oraz ustawy o lasach,
-        umiejętność planowania, organizowania i kontrolowania prac działu,
-        umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia,
-        biegła umiejętność obsługi komputera, m.in. Pakiet Office (Word, Excel).
-        umiejętność pracy w zespole pod presją czasu,
-        odporność na stres.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
-          sporządzanie planów finansowo – gospodarczych jednostki,
-          opracowanie prognoz ekonomicznych Zespołu,
-          prowadzenie bieżącej analizy finansowej działalności Zespołu,
-          sporządzanie obowiązujących sprawozdań rocznych i okresowych dla odbiorców zewnętrznych oraz RDLP Warszawa i DGLP,
-          sporządzanie deklaracji podatkowych, statystycznych,
-          kontrola wstępnej, bieżącej i następcze dokumentów takich jak: pisma, zamówienia, faktury, umowy, itp.,
-          kierowanie pracą działu finansowo – księgowego, opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności dla pracowników działu,
-          wykonywanie czynności kontrolnych określonych w regulaminie kontroli wewnętrznej obowiązującym w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 30.03.2018 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
 
 
Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Głównego Księgowego
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Specjalista ds. transportu i maszyn
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że procedura naboru na w/w stanowisko została anulowana.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko:

głównego księgowego
 
Wymagania:
-        wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
-        minimum 3 lata stażu pracy w dziale finansowo – księgowym,
-        znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów, prawa podatkowego oraz ustawy o lasach,
-        umiejętność planowania, organizowania i kontrolowania prac działu,
-        umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia,
-        biegła umiejętność obsługi komputera, m.in. Pakiet Office (Word, Excel).
-        umiejętność pracy w zespole pod presją czasu,
-        odporność na stres.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
-          sporządzanie planów finansowo – gospodarczych jednostki,
-          opracowanie prognoz ekonomicznych Zespołu,
-          prowadzenie bieżącej analizy finansowej działalności Zespołu,
-          sporządzanie obowiązujących sprawozdań rocznych i okresowych dla odbiorców zewnętrznych oraz RDLP Warszawa i DGLP,
-          sporządzanie deklaracji podatkowych, statystycznych,
-          kontrola wstępnej, bieżącej i następcze dokumentów takich jak: pisma, zamówienia, faktury, umowy, itp.,
-          kierowanie pracą działu finansowo – księgowego, opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności dla pracowników działu,
-          wykonywanie czynności kontrolnych określonych w regulaminie kontroli wewnętrznej obowiązującym w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 15.02.2018 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
 
 
Pozostałe informacje:  
1)      przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2)      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3)      osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko:

 

 kierowca samochodu ciężarowego

 
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Prawo jazdy kat. C + E
 3. Karta do tachografu cyfrowego
 4. Ukończony kurs na przewóz rzeczy.
 5. Doświadczenie na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego.
 6. Mile widziane uprawnienia do obsługi innych maszyn i urządzeń
 7. Dyspozycyjność
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  praca w terenie przy remontach i budowach dróg leśnych oraz innych elementów infrastruktury leśnej
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 31 stycznia 2018 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata
bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
 
Pozostałe informacje:  
1)    przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2)    osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3)    osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko:

głównego księgowego
 
Wymagania:
-        wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
-        minimum 3 lata stażu pracy w dziale finansowo – księgowym,
-        znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów, prawa podatkowego oraz ustawy o lasach,
-        umiejętność planowania, organizowania i kontrolowania prac działu,
-        umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia,
-        biegła umiejętność obsługi komputera, m.in. Pakiet Office (Word, Excel).
-        umiejętność pracy w zespole pod presją czasu,
-        odporność na stres.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
-          sporządzanie planów finansowo – gospodarczych jednostki,
-          opracowanie prognoz ekonomicznych Zespołu,
-          prowadzenie bieżącej analizy finansowej działalności Zespołu,
-          sporządzanie obowiązujących sprawozdań rocznych i okresowych dla odbiorców zewnętrznych oraz RDLP Warszawa i DGLP,
-          sporządzanie deklaracji podatkowych, statystycznych,
-          kontrola wstępnej, bieżącej i następcze dokumentów takich jak: pisma, zamówienia, faktury, umowy, itp.,
-          kierowanie pracą działu finansowo – księgowego, opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności dla pracowników działu,
-          wykonywanie czynności kontrolnych określonych w regulaminie kontroli wewnętrznej obowiązującym w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

  Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 26 stycznia 2018 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

  Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

  Pozostałe informacje:  

1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pracownik fizyczny

 
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Doświadczenie w pracy fizycznej
 4. Wytrzymałość
 5. Odpowiedzialność i rzetelność
 6. Mile widziane uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych
 7. Dyspozycyjność
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  praca w terenie przy remontach i budowach dróg leśnych oraz innych elementów infrastruktury leśnej
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 26 stycznia 2018 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
 
Pozostałe informacje:  
1)    przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2)    osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3)    osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Operator równiarki

 
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Uprawnienia do obsługi równiarki
 4. Doświadczenie na stanowisku operatora równiarki min. 2 lata
 5. Mile widziane uprawnienia do obsługi innych maszyn i urządzeń
 6. Dyspozycyjność
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  praca w terenie przy remontach i budowach dróg leśnych oraz innych elementów infrastruktury leśnej
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 26 stycznia 2018 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
 
Pozostałe informacje:  
1)    przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2)    osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3)    osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Operator walca

 
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Uprawnienia do obsługi walca
 4. Doświadczenie na stanowisku operatora walca min. 2 lata
 5. Mile widziane uprawnienia do obsługi innych maszyn i urządzeń
 6. Dyspozycyjność
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  praca w terenie przy remontach i budowach dróg leśnych oraz innych elementów infrastruktury leśnej
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 26 stycznia 2018 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.   

Pozostałe informacje:  
1)    przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2)    osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3)    osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Operator koparko-ładowarki

 
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Uprawnienia do obsługi koparko – ładowarki
 4. Doświadczenie na stanowisku operatora koparko – ładowarki
 5. Mile widziane uprawnienia do obsługi innych maszyn i urządzeń
 6. Dyspozycyjność
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  praca w terenie przy remontach i budowach dróg leśnych oraz innych elementów infrastruktury leśnej
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 26 stycznia 2018 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

 
Pozostałe informacje:  
1)    przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2)    osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3)    osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Operator koparki

Wymagania:
 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Uprawnienia do obsługi koparki
 4. Doświadczenie na stanowisku operatora koparki min. 2 lata
 5. Mile widziane uprawnienia do obsługi innych maszyn i urządzeń
 6. Dyspozycyjność
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  praca w terenie przy remontach i budowach dróg leśnych oraz innych elementów infrastruktury leśnej
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 26 stycznia 2018 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata
bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
 
Pozostałe informacje:  
1)    przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2)    osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3)    osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Specjalista ds. transportu i maszyn

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne.
 2. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy World i Excel.
 3. Umiejętność samodzielnego pisania pism.
 4. Rzetelność w prowadzeniu dokumentacji.
 5. Umiejętność szybkiego uczenia się.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata.
 8. Mile widziana znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

1.      Prowadzi ewidencję ilościową środków transportowych, maszyn i urządzeń;
2.      Wystawia i kontroluje karty pracy pojazdów, maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenie działania Zespołu;
3.      Wystawia karty drogowe dla pojazdów, maszyn i urządzeń;
4.      Prowadzi całokształt prac związanych z gospodarką paliwową;
5.      Prowadzi kontrolki zakupionego paliwa i comiesięczne rozliczanie zużycie paliwa pojazdów, maszyn i urządzeń;
6.      Sporządza harmonogramy obsługi technicznej wszystkich pojazdów;
7.      Prowadzi całokształt spraw związanych z Dozorem Technicznym w zakresie eksploatacji urządzeń dźwigowych, maszyn i innych urządzeń;
8.      Prowadzi całość spraw związanych z naprawami pojazdów, maszyn i urządzeń i zakupem części zamiennych;
9.      Nalicza terminowo podatek od środków transportowych;
10.   Sporządza obowiązujące sprawozdania statystyczne dotyczące środków transportowych, maszyn i urządzeń;
11.   Prowadzi całokształt spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów, maszyn
i urządzeń;
12.   Przygotowywanie raportów i statystyk w zakresie wykorzystania pojazdów, maszyn i urządzeń.
  

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną lub e-mailem do dnia  23 stycznia 2018r. na adres:

 
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

 Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Kierownik działu marketingu
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została zatrudniona
Pani Aneta Kłos

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Referent ds. marketingu - sprzedawca
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została zatrudniona
Pani Ewelina Kinga Giereło

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Księgowa/księgowy
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została zatrudniona
Pani Małgorzata Pachecka

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Referent ds. marketingu - sprzedawca

Wymagania:
 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe.
 2. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy World i Excel.
 3. Umiejętność samodzielnego pisania pism.
 4. Mile widziana znajomość gospodarki magazynowej i programów obrotu materiałowego.
 5. Rzetelność w prowadzeniu dokumentacji magazynowej.
 6. Umiejętność szybkiego uczenia się.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
1.    Obsługa magazynu zakupów centralnych wraz z odpowiedzialnością materialną.
2.    Prowadzenie dokumentacji w zakresie obrotu magazynowego.

3.    Współpraca z dostawcami tj. składanie zamówień, przyjmowanie towaru na stan magazynu.

4.    Współpraca z odbiorcami tj. kompletowanie, wydawanie towaru w sklepie
i wysyłka towarów do klienta.
5.    Praca w systemie informatycznym Lasów Państwowych oraz w programach wspomagających gospodarkę magazynową.
6.    Obsługa sklepu internetowego.
7.    Sporządzanie zestawień i analiz.
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną lub e-mailem do dnia  20 grudnia 2017 r. na adres:
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 __________________________________________________________________________________________________________

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko:
                                        Księgowa/Księgowy

Wymagania:
-        wykształcenie średnie/wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
-        minimum 1 rok stażu pracy w dziale finansowo – księgowym,
-        znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
-        umiejętność uzgadniania kont analitycznych i syntetycznych,
-        znajomość bankowości elektronicznej,
-        umiejętności organizacyjne i analityczne,
-        biegła umiejętność obsługi komputera, m.in. Pakiet Office (Word, Excel).
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
-        dekretacja i księgowanie dokumentów,
-        kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
-        analiza rozrachunków i innych dokumentów finansowo – księgowych,
-        sporządzanie przelewów w systemie elektronicznym,
-        prowadzenie rejestrów zakupu materiałów i usług,
-        rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i niskocennych,
-        wystawianie faktury z zakresu działalności jednostki,
-        znajomość zasad gospodarki magazynowej - prowadzenie dokumentów obrotu magazynowego.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 08.12.2017 r. na adres:
 
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

 
Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Kierownik działu marketingu

 
Wymagania podstawowe:
1.     Wykształcenie wyższe;
2.     Umiejętność kierowania zespołem pracowniczym;
3.     Umiejętność planowania, organizowania i kontrolowania prac działu;
4.     Operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność;
5.     Umiejętność samodzielnej pracy;
6.     Znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” ;
7.     Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu OFFICE;
8.     Umiejętność budowania dobrych relacji interpersonalnych;
9.     Doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym min. 2 lata;
 
Wymagania dodatkowe:
1.     Umiejętność analitycznego myślenia;
2.     Mile widziane doświadczenie informatyczne;
3.     Odporność na stres;
4.     Praca pod presją czasu;
5.     Znajomość zasad kosztorysowania;
6.     Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
1.     Planuje, organizuje i kontroluje pracę działu marketingu;
2.     Planuje, organizuje, nadzoruje zadania inwestycyjne i remontowe Zakładu;
3.     Koordynuje działania w zakresie prawidłowego wykorzystania środków transportowych, maszyn i urządzeń Zakładu;
4.     Planuje, organizuje i koordynuje spedycję na terenie działania Zakładu;
5.     Przygotowuje postępowania z zakresu zamówień publicznych działu marketingu;
6.     Współpracuje z dostawcami, odbiorcami i klientami Zakładu;
7.     Ustala szczegółowe zakresy czynności dla pracowników działu marketingu;
8.     Sporządza zestawienia i analizy dotyczące działu marketingu;
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia  06 grudnia 2017 r. na adres:
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone

 _________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Kierownik działu marketingu
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat  

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik działu marketingu

 
Wymagania podstawowe:
1.     Wykształcenie wyższe.
2.     Znajomość aktów prawnych regulujących działalność jednostek LP.
3.     Znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
4.     Umiejętność planowania, organizowania i nadzorowania pracy zespołu pracowniczego.
5.     Wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office.
6.     Umiejętność budowania dobrych relacji interpersonalnych.
7.     Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata.
 
Wymagania dodatkowe:
1.     Umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów w zakresie budowy dróg leśnych.
2.     Umiejętność analitycznego myślenia.
3.     Mile widziane doświadczenie informatyczne.
4.     Odporność na stres.
5.     Praca pod presją czasu
6.     Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
1.     Planuje, organizuje, nadzoruje i kontroluje pracę działu marketingu.
2.     Ustala szczegółowe zakresy czynności dla pracowników działu marketingu.
3.     Zapewnia prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań działu marketingu.
4.     Pełni nadzór i kontrolę nad realizacją zadań Zespołu Składnic LP wraz
z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i procedur.
5.     Planuje, organizuje, nadzoruje i kontroluje przebieg wykonywania zadań inwestycyjnych i remontowych dróg leśnych.
6.     Umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów w zakresie budowy dróg leśnych.
7.     Koordynuje działania w zakresie prawidłowego wykorzystania środków transportowych, maszyn i urządzeń Zespołu Składnic LP.
8.     Koordynuje całość działań w zakresie przygotowania, organizacji postepowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
9.     Kompleksowo planuje, organizuje i kontroluje spedycję na terenie działania Zespołu Składnic LP wraz z cała gospodarką surowcem drzewnym.
10. Współpracuje z dostawcami, odbiorcami i klientami zakładu.
11. Ustala szczegółowe zakresy czynności dla pracowników działu marketingu.
12. Sporządza zestawienia i analizy dotyczące działu marketingu.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia  24 października 2017 r. na adres:
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
 
Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Referent ds. marketingu
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Celej  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko:

referent/specjalista ds. marketingu
 
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane ekonomiczne, handlowe.
 2. Znajomość zasad gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa, dokumentacji magazynowej i programów obrotu materiałowego.
 3. Znajomość zasad rachunkowości.
 4. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy World i Excel.
 5. Znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 6. Umiejętność samodzielnego pisania pism.
 7. Umiejętność szybkiego uczenia się
 8. Prawo jazdy kat. B.
 9. Doświadczenie w pracy  na podobnym stanowisku min. 1 rok.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
- Obsługa magazynu zakupów centralnych i sklepu internetowego.
- Współpraca z dostawcami i odbiorcami zakładu.
- Praca w systemie informatycznym Lasów Państwowych.
- Prowadzenie spraw z zakresu realizacji umów oraz realizacji zamówień.
- Sporządzanie dokumentacji przychodowo-rozchodowej.
- Sporządzanie zestawień i analiz

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia  30 sierpnia 2017 r. na adres:
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
 
Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
                                

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Referent ds. marketingu
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 

Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Michał Gregorczuk  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik budowy ½ etatu

 

Wymagania:

1.    Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek budownictwo.

2.    5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych.

3.    Uprawnienia budowlane pozwalające na kierowanie budową w zakresie drogownictwa.

4.    Mile widziane uprawnienia projektowe.

 1. Mile widziana znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

6.    Prawo jazdy kategorii B.

7.    Zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

1.      Nadzór przy budowie i remontach dróg leśnych.

2.      Przygotowywanie projektów budowy i modernizacji dróg, parkingów leśnych i miejsc postojowych.

3.      Przygotowywanie ofert, kosztorysów dotyczących budowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg, parkingów leśnych i miejsc postojowych.

4.      Planowanie i organizowanie prac związanych z budową, remontem dróg leśnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 26 czerwca 2017 r. na adres:

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

 

Pozostałe informacje:  

1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

referent/specjalista ds. marketingu

Wymagania:
 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe informatyczne
 2. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy World i Excel, mile widziana znajomość budowy sprzętu informatycznego i sieci logicznych
 3. Znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 4.  Umiejętność samodzielnego pisania pism, w tym urzędowych
 5. Mile widziana znajomość gospodarki magazynowej i programów obrotu materiałowego
 6. Umiejętność szybkiego uczenia się
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Doświadczenie w pracy  na podobnym stanowisku min. 1 rok.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

- Współpraca z dostawcami i odbiorcami zakładu,
- Praca w systemie informatycznym Lasów Państwowych.
- Obsługa sklepu internetowego
- Prowadzenie spraw z zakresu realizacji umów oraz realizacji zamówień,
- Sporządzanie zestawień i analiz
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia  10 czerwca 2017 r. na adres:

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

Pozostałe informacje:  

1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Referent ds. marketingu
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Referent ds. marketingu
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe informatyczne
 2. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy World i Excel, mile widziana znajomość budowy sprzętu informatycznego i sieci logicznych
 3. Znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 4.  Umiejętność samodzielnego pisania pism, w tym urzędowych
 5. Mile widziana znajomość gospodarki magazynowej i programów obrotu materiałowego
 6. Umiejętność szybkiego uczenia się
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Doświadczenie w pracy  na podobnym stanowisku min. 1 rok.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

- Współpraca z dostawcami i odbiorcami zakładu,
- Praca w systemie informatycznym Lasów Państwowych.
- Obsługa sklepu internetowego
- Prowadzenie spraw z zakresu realizacji umów oraz realizacji zamówień,
- Sporządzanie zestawień i analiz
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia  08 maja 2017 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zostaną zniszczone

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
kierownik działu administracyjno - pracowniczego
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została zatrudniona
Pani Anna Wardulińska

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowiska :
Operator koparko – ładowarki, Operator walca, Pracownik fizyczny
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska, zostały zatrudnione następujące osoby :
Pan Kobyliński Krzysztof, Pietrak Marek, Wakulicz Piotr

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik działu administracyjno - pracowniczego

Wymagania:

 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe kierunkowe
 2. Prawo jazdy kat. B.- mile widziane
 3.  Doświadczenie w pracy  na podobnym stanowisku min.  2 lata.
 4. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy  World i Excel.
 5. Znajomość ustaw : Kodeks Pracy,  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz  przepisów wykonawczych do tych ustaw.
 6. Znajomość obsługi programu Płatnik, mile widziana znajomość obsługi systemu SILP
 7.  Umiejętność samodzielnego pisania pism, w tym urzędowych
 8. Umiejętność szybkiego uczenia się
 9.  Komunikatywność

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 1. Kierowanie administrowaniem budynków, obiektów i innymi nieruchomościami Zespołu.
 2. Prowadzenie spraw związanych z umowami cywilnoprawnymi, itp.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie inwestycji i remontów Zespołu.
 4. Prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu.
 5. Przygotowanie, organizowanie i koordynacja całości działań i dokumentacji zgodnie z ustawą  Prawo Zamówień Publicznych .
 6. Prowadzenie dokumentacji i spraw w zakresie zakupu i eksploatacji urządzeń, środków  biurowych, sprzętu, wyposażenia Zespołu.
 7. Prowadzenie spraw i dokumentacji kadrowej, w tym akta osobowe pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Kontrola czasu pracy i dyscypliny pracy.
 9. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z informacjami niejawnymi oraz sprawy i dokumentację związaną z ochroną danych osobowych.
 10. Opracowanie, uaktualnianie i wdrażanie w Zespole Regulaminów tj. Organizacyjny, Pracy, ZFŚS, Nagradzania i  Premiowania.
 11. Terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
 12. Prowadzenie całości dokumentacji i spraw emerytalno – rentowych pracowników Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
 13. Kontrola danych wprowadzanych do SILP przez pracowników działu administracyjno-pracowniczego.
 14. Przygotowywanie danych do sporządzenia planu finansowo-gospodarczego Zespołu.
 15. Aktualizacja danych z działu do publikacji na stronę BIP oraz na stronę internetową Zespołu.
 16. Sporządzanie i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych.
 17. Sporządzanie  miesięcznej dokumentacji płac w pełnym zakresie.
 18. Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz dokumentacji związanej z przyznawaniem nagród jubileuszowych pracownikom w danym roku.
 19. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych oraz przekazywanie do ZUS za pośrednictwem programu „PŁATNIK”.

       20.       Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów oraz deklaracji do ZUS oraz sprawozdań GUS z zakresu Kadrowo - płacowego.

 1. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 4, PIT 4R).
 2. Sporządzanie ZUS Rp -7
 3. Wystawianie na pisemny wniosek pracownika zaświadczenia o zatrudnieniu
  i wynagrodzeniu.
 4. Prowadzenie całości dokumentacji związanej z obecnością pracowników w pracy 
 5. Prowadzenie ewidencji i rozliczenia czasu pracy pracowników.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 14 kwietnia 2017r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

 

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

 

Pozostałe informacje:  

1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Operator koparko-ładowarki

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Uprawnienia do obsługi koparko – ładowarki
 4. Doświadczenie na stanowisku operatora koparko – ładowarki
 5. Dyspozycyjność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  praca w terenie przy remontach i budowach dróg oraz innych elementów infrastruktury leśnej 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych ub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 31 marca 2017 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

Pozostałe informacje:  

1)      przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2)      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3)      osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Pracownik fizyczny

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Doświadczenie w pracy fizycznej
 4. Wytrzymałość
 5. Odpowiedzialność i rzetelność
 6. Mile widzane uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych
 7. Dyspozycyjność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  praca w terenie przy remontach i budowach dróg oraz innych elementów infrastruktury leśnej 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 31 marca 2017 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

 

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

Pozostałe informacje:  

1)      przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2)      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3)      osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Operator walca

Wymagania:

 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Uprawnienia do obsługi walca
 4. Doświadczenie na stanowisku operatora walca min. 2 lata
 5. Dyspozycyjność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  praca w terenie przy remontach i budowach dróg oraz innych elementów infrastruktury leśnej

 Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 31 marca 2017 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

 

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.      

 

Pozostałe informacje:  

1)      przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2)      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3)      osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko referenta ds. marketingu w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca  osoba:

Pani Anna Wardulińska

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko: referent ds. marketingu

 
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe kierunkowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3.  Doświadczenie w pracy min. ok 1 roku.
 4. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy World i Excel, mile widziana znajomość budowy sprzętu informatycznego i sieci logicznych
 5. Mile widziana znajomość gospodarki magazynowej
 6. Znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 7.  Umiejętność samodzielnego pisania pism, w tym urzędowych
 8. Umiejętność szybkiego uczenia się
 9.  Komunikatywność
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
- Współpraca z kontrahentami i odbiorcami,
- Praca w systemie SILP.
- Obsługa sklepu internetowego
- Prowadzenie spraw z zakresu realizacji umów oraz realizacji zamówień,
- Sporządzanie zestawień i analiz
  
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 24 lutego 2017r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
 
Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko referenta ds.  administracyjno - gospodarczych w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca  osoba:

Pan Łukasz Jąg

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referent ds. administracyjno - gospodarczych

Wymagania:

 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe kierunkowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3.  Doświadczenie w pracy  min. ok 1 roku.
 4. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy  World i Excel.
 5. Znajomość ustawy „ Prawo budowlane” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 6.  Umiejętność samodzielnego pisania pism, w tym urzędowych
 7. Umiejętność szybkiego uczenia się
 8.  Komunikatywność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

- Sporządzanie planów remontów,

- Administrowanie budynkami, obiektami i innymi nieruchomościami Zespołu wraz z prowadzeniem całości dokumentacji i spraw w tym zakresie, m.in. przeglądy techniczne , budowlane, konserwacja itp.

- Praca w systemie SILP.

- Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych,

- Współpraca z instytucjami i innymi jednostkami w sprawach pozwoleń, uzgodnień, opinii itp.

- Organizacja i prowadzenie spraw remontowych, sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań remontowych,

- Bieżąca analiza kosztów eksploatacji i robót remontowych.

- Utrzymywanie budynków i lokali w należytym stanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Prace gospodarcze w budynku biura i innych obiektach ZSLP.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 05 stycznia 2017 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

 

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

 

Pozostałe informacje:  

1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

                                  

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko księgowego w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca  osoba:

Pani Sylwia Szyc

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko referenta ds.  zamówień publicznych i projektów rozwojowych w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca  osoba:

Pani Monika Chromińska

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Mateusz Grutzmacher
Data modyfikacji: 2018/03/08 13:46:57
Redaktor zatwierdzający: Aneta Kłos
Wprowadzający: Aneta Kłos