Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1249)

Pliki do pobrania:
      Karty informacyjne Planów Urządzenia Lasu wszystkich nadleśnictw RDLP we Wrocławiu pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Adam Płaksej - Dyrektor RDLP w Wrocławiu
Data modyfikacji: 2017/09/25 10:51:46
Redaktor zatwierdzający: Marek Zięba
Wprowadzający: Marek Zięba