Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Bolesławiec

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Bolesławiec >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Sprzedaż drewna i użytków ubocznych prowadzona jest:

- w siedzibie nadleśnictwa w dni robocze w godzinach: 07: 00 -14: 00

- w kancelariach poszczególnych leśnictw

Sprzedaż sadzonek w szkółce leśnej w Osieczowie

prowadzona jest w dni robocze od 07: 00 -14: 00

Cenniki znajdują się poniżej w plikach do pobrania - lista załączników

********************************************************************************************************* ********************************************************************************************************* <
W plikach do pobrania umieszczono CENNIK NA SADZONKI obowiązujący w Nadleśnictwie Bolesławiec w 2018r. , wraz z Decyzją Nr 4/2018 z dnia 01.03.2018r.

********************************************************************************************************* *********************************************************************************************************__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<
OFERTA NA UŻYWANĄ SIATKĘ LEŚNĄ i słupki grodzeniowe z demontażu upraw leśnych. Cena za 100 metrów bieżących materiałów z demontażu, wykonanego przez nabywcę na gruncie leśnym wynosi -14,00 zł netto. Informacje o lokalizacji grodzeń przeznaczonych do rozbiórki uzyskać można u miejscowych leśniczych ( nr telefonów umieszczone są w zakładce /Dane teleadresowe/ na stronie internetowej Nadleśnictwa Bolesławiec) Szczegóły oferty znajdują się w pliku pn. SIATKA z demontażu.

********************************************************************************************************* ********************************************************************************************************* <
W plikach do pobrania umieszczono CENNIK NA DREWNO obowiązujący w Nadleśnictwie Bolesławiec w 2018r. , wraz z Decyzją Nr 2/2018 z dnia 16.01.2018r.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETRAGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ PRZEZ NADLEŚNICTWO BOLESŁAWIEC NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W M. DOBRA

Ogłoszenie o wynikach - plik do pobrania********************************************************************************************************** ********************************************************************************************************** """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETRAGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH RUCHMOMYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Nadleśnictwo Bolesławiec ,59-700 Bolesławiec ul. Mikołaja Brody 2A tel.075 732-3616,ogłasza 2 przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert, na sprzedaż zbędnych ruchomych środków trwałych.

Ogłoszenie o przetargu - plik do pobrania********************************************************************************************************** ********************************************************************************************************** """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <

OGŁOSZENIE O PRZETRAGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRZEZ NADLEŚNICTWO BOLESŁAWIEC NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Na podstawie art.38 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991r.o lasach (Dz. U. z 2017r.poz.788 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr.78 poz.532) Nadleśnictwo Bolesławiec w Bolesławcu ul.Mikołaja Brody 2 A ogłasza przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dobra , gmina Bolesławiec, działka nr 356/2 o pow. 1869 m2, udział w wysokości 194/10000 stanowiący własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bolesławiec, dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział V Sądu Rejonowego w Bolesławcu księga wieczysta JG1B/00027360/6

Ogłoszenie o przetargu - plik do pobrania******************************************************************************************************************************************************************************************************************** ******************************************************************************************************************************************************************************************************************** """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY PRZEZ NADLEŚNICTWO BOLESŁAWIEC NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Na podstawie art.38 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991r.o lasach (Dz. U. z 2017r.poz.788 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr.78 poz.532) Nadleśnictwo Bolesławiec w Bolesławcu ul.Mikołaja Brody 2 A ogłasza że zamierza sprzedać nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra , gmina Bolesławiec, działka nr 356/2 o pow. 1869 m2, udział w wysokości 194/10000 stanowiący własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bolesławiec, dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział V Sądu Rejonowego w Bolesławcu księga wieczysta JG1B/00027360/6

Informacja o zamiarze sprzedaży z dnia 19 września 2017 r. - plik do pobrania******************************************************************************************************************************************************************************************************************** ******************************************************************************************************************************************************************************************************************** """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadleśnictwo Bolesławiec ,59-700 Bolesławiec ul. Mikołaja Brody 2A tel.075 732-3616,ogłasza przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert, na sprzedaż zbędnych ruchomych środków trwałych Szczegółowe informacje można uzyskać w pliku umieszczonym poniżej w załączniku.

========================================================================================================== **********************************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec ,59-700 Bolesławiec ul. Mikołaja Brody 2A tel.075 732-3616,ogłasza 2 przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert, na sprzedaż zbędnych ruchomych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. szczegółowe informacje można uzyskać w pliku umieszczonym poniżej w załączniku.plik do pobrania

******************************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec ,59-700 Bolesławiec ul. Mikołaja Brody 2A tel.075 732-3616,ogłasza I przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert, na dzierżawę gruntów rolnych w 2017r. - przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec. UWAGA! - II Termin.Szczegółowe informacje można uzyskać w pliku umieszczonym poniżej w załączniku.

plik do pobrania

szczegółowe informacje na stronie Nadleśnictwa Bolesławiec

.............
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w „I” w 2017 roku nieograniczonym, ofertowym, pisemnym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec, znajduje się w poniższym linku:

plik do pobrania

**********************************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec ,59-700 Bolesławiec ul. Mikołaja Brody 2A tel.075 732-3616,ogłasza I przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert, na dzierżawę gruntów rolnych w 2017r. - przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec. Szczegółowe informacje można uzyskać w pliku umieszczonym poniżej w załączniku.

plik do pobrania

szczegółowe informacje na stronie Nadleśnictwa Bolesławiec

**********************************************************************************************************
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w „I” w 2017 roku nieograniczonym, ofertowym, pisemnym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec.Szczegółowe informacje można uzyskać w pliku umieszczonym poniżej w załączniku.

plik do pobrania

szczegółowe informacje na stronie Nadleśnictwa Bolesławiec

**********************************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec ,59-700 Bolesławiec ul. Mikołaja Brody 2A tel.075 732-3616,ogłasza przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert, na sprzedaż zbędnych ruchomych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. szczegółowe informacje można uzyskać w pliku umieszczonym poniżej w załączniku.plik do pobrania

************************************************************************************************************************************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec w Bolesławcu , ul. Mikołaja Brody 2A zawiadamia o wynikach prztargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dobra, gmina Bolesławiec, działka nr 361 o pow. 516 m2.- plik do pobrania

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dobra

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r.o lasach (Dz. U. z 2015r. , poz. 2100 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007r, Nr.78 poz.532) Nadleśnictwo Bolesławiec w Bolesławcu ul.Mikołaja Brody 2A ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dobra, gmina Bolesławiec, działka nr 361 o pow. 516 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bolesławiec, dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział V Sądu Rejonowego w Bolesławcu księga wieczysta JG1B/00024280/O

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dobra - plik do pobrania

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY PRZEZ NADLEŚNICTWO BOLESŁAWIEC NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Na podstawie art.38 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991r.o lasach (Dz. U. z 2011r.Nr.12,poz.59 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr.78 poz.532) Nadleśnictwo Bolesławiec w Bolesławcu ul.Mikołaja Brody 2 A ogłasza że zamierza sprzedać nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra , gmina Bolesławiec, działka nr 361 o pow. 0,0516 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bolesławiec, dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział V Sądu Rejonowego w Bolesławcu księga wieczysta JG1B/00024280/O

Informacja o zamiarze transakcji sprzedaży z dnia 02 sierpnia 2016 r. - plik do pobrania

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo DGLP z dnia 12 grudnia 2012 r. znak sprawy ZS-D-2141-11-2/12), dotyczącymi zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2015, poz. 2161 ze zm.), Nadleśnictwo Bolesławiec informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Na zamianę nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec uzyskał zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (pismo z dnia 30.05.2016 r., znak sprawy DZ.2261.24.2016).

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 13 czerwca 2016 r. - plik do pobrania

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
„INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU postępowania zapytanie ofertowe na dostawę sortów mundurowych dla pracowników Służby Leśnej w Nadleśnictwie Bolesławiec znajduje się w plikach do pobrania - lista załączników

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** INFORMACJA o zamiarze dokonania transakcji zamiany.
„Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo DGLP z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr. ZS-D-2141-11-2/12), Nadleśnictwo Bolesławiec informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Na zamianę Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec uzyskał zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (pismo z dnia 03.11.2015 r., zn. spr. ZS.2261.19.2015). Zamiar przeprowadzenia transakcji zamiany został upubliczniony w zakresie określonym w załączniku nr 1 do „Ramowych Wytycznych…” w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych nr 12(276) – GRUDZIEŃ 2015 w dniu 10.12.2015 r.”

Informacje szczegółowe zamieszczone zostały poniżej w załączniku do pobrania.

*******************************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec ogłasza 2 przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert, na sprzedaż przyczepy - cysterny Meprozet Kościan Typ - T-528/1 o pojemności 9 tyś. litrów, wyprodukowanej w 1994r.

Więcj informacji znajduje się w pliku zamieszczonym poniżej(pliki do pobrania)

*******************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec ogłasza przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert, na sprzedaż przyczepy - cysterny Meprozet Kościan Typ - T-528/1 o pojemności 9 tyś. litrów, wyprodukowanej w 1994r.

Więcj informacji znajduje się w pliku zamieszczonym poniżej(pliki do pobrania)

*******************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec w Bolesławcu , ul. Mikołaja Brody 2A zawiadamia o wyborze ofert najkorzystniejszych w pierwszym w 2015 roku nieograniczonym, ofertowym, pisemnym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec. Stosowna informacja została zamieszczona w linku zamieszczonym poniżej(Pliki do pobrania)

*****************************************************************************************************

Pierwszy w 2015 roku nieograniczony, ofertowy, pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec ogłasza przetarg na dzierżawę gruntów rolnych.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu proszone są o zapoznanie się z całością dokumentacji

dostępnej do pobrania w plikach zamieszczonych poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Bolesławiec u Pana Macieja Krzak

lub telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.

+48 75 732 36 16 lub +48 531 630 480

Link do mapy : https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zBNveuR8uEYk.k3t6EO_DVyw8

Informacja o przetargu znajduje się również na stronie Nadleśnictwa Bolesławiec   http://www.boleslawiec.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualności

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

CENNIK DETALICZNY NA SADZONKI na 2015 rok znajduje się w pliku umieszczonym poniżej

******************************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec w Bolesławcu , ul. Mikołaja Brody 2A zawiadamia o wynikach prztargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ulicy Wróblewskiego 8A działka nr 231/2 o pow.2394 m2. Stosowna informacja została zamieszczona w linku zamieszczonym poniżej(Pliki do pobrania)

******************************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec w Bolesławcu , ul. Mikołaja Brody 2A ogłasza nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ulicy Wróblewskiego 8A działka nr 231/2 o pow.2394 m2. Stosowna informacja o przetargu i nieruchomości została zamieszczona w linku zamieszczonym poniżej i na stronie Nadleśnictwa Bolesławiec   http://www.boleslawiec.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualności

*******************************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec zaprasza do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawę sortów mundurowych dla pracowników Służby Leśnej w nadleśnictwie Bolesławiec” Szczegółowe informacje znajdują się w linku zamieszczonym poniżej i na stronie Nadleśnictwa Bolesławiec   http://www.boleslawiec.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualności

UWAGA!Informacje o wyborze oferty znajdują się w linku poniżej ******************************************************************************************************* *******************************************************************************************************
Poniżej do pobrania cennik na drewno na I półrocze 2015r.

 

************************************************************************************************** **************************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec informuje o naborze na stanowisko podleśniczego. UWAGA! ZAKOŃCZONO NABÓR. Szczegółowe informacje znajdują się w linku zamieszczonym poniżej i na stronie Nadleśnictwa Bolesławiec   http://www.boleslawiec.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualności

*************************************************************************************************

Nadleśnictwo Bolesławiec uczestniczy w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”

Więcj informacji znajduje się w linku zamieszczonym poniżej

************************************************************************************************* *************************************************************************************************

Nadleśnictwo Bolesławiec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchmości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Kraśnik Górny, oraz przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchmości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Kliczków

Więcj informacji znajduje się w linku zamieszczonym poniżej

Nadleśnictwo Bolesławiec informuje, że w wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który został rozstrzygnięty w dniu 10.09.2014r. w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r., na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kliczków gmina Osiecznica, działka nr 120/459 o pow. 6979 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec, nabywcą w/w nieruchomości została Pani Magdalena Emilia Piasecka-Ludwin zamieszkała 51-152 Wrocław ul.Berenta 33.

Nadleśnictwo Bolesławiec informuje, że w wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który został rozstrzygnięty w dniu 11.09.2014r. w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r., na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kraśnik Górny gmina Warta Bolesławiecka działka nr 470/754 o pow. 726 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec, nabywcą w/w nieruchomości został Pan Jan Roman Ferlewicz zam. Kraśnik Górny 21A 59-700 Bolesławiec.

*******************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec zawiadamia o zamiarze sprzedaży nieruchmości gruntowej zabudowanej, położnej w miejscowości Bolesławiec przy ulicy Wróblewskiego 8A.

Więcj informacji znajduje się w linku zamieszczonym poniżej

*******************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec ogłasza przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert, na sprzedaż agregatu gaśniczego "Fire Skid" wyprodukowanego w 1999r.

Więcj informacji znajduje się w linku zamieszczonym poniżej

Nadleśnictwo Bolesławiec ogłasza II przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert, na sprzedaż agregatu gaśniczego "Fire Skid" wyprodukowanego w 1999r.

Więcj informacji znajduje się w linku zamieszczonym poniżej

*******************************************************************************************
Nadleśnictwo Bolesławiec ogłasza przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert, na sprzedaż samochodu ciężarowego Toyota Hilux wyprodukowanego w 1998r.

Więcj informacji znajduje się w linku zamieszczonym poniżej

Nadleśnictwo Bolesławiec zawiadamia o wynikach II przetargu nieograniczonego w formie pisemnych ofert, na sprzedaż agregatu gaśniczego "Fire Skid" wyprodukowanego w 1999r.

Więcj informacji znajduje się w linku zamieszczonym poniżej

Nadleśnictwo Bolesławiec zawiadamia o wynikach przetargu nieograniczonego w formie pisemnych ofert, na sprzedaż samochodu ciężarowego Toyota Hilux wyprodukowanego w 1998r.

Więcj informacji znajduje się w linku zamieszczonym poniżej

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *******************************************************************************************
Poniżej do pobrania CENNIK NA CHOINKI w 2015r.

Więcj informacji znajduje się w pliku zamieszczonym poniżej(pliki do pobrania)

*******************************************************************************************

Pliki do pobrania:
      cennik_na_sadzonki_2018.pdf pobierz
      SIATKA z demontażu pobierz
      CENNIK DETALICZNY NA DREWNO na 2018 r. pobierz
      informacja_o_wyniku_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_w_m._dobra_06.12.2017r..pdf pobierz
      ogloszenie_o_przetragu_nieograniczonym_na_sprzedaz_zbednych_srodkow_trwalych_02.11.2017r..pdf pobierz
      ogloszenie_o_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_niezabudowanej_polozonej_w_m._dobra_31.10.2017r..pdf pobierz
      ogloszenie_o_zamiarze_sprzedazy_nieruchmosci_gruntowej_w_m._dobra_19.09.2017r.pdf pobierz
      Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych ruchomych środków trwałych. (Pług odśniezny i siewnik do nasion drzew liściastych agregowany z pługiem LPZ) pobierz
      Ogłoszenie/Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w „I” w 2017 roku nieograniczonym, ofertowym, pisemnym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec. pobierz
      ogloszenie_o_2_przetargu_nieograniczonym_na_sprzedaz_zbednych_ruchomych_srodkow_trwalych_i_przedmiotow_nietrwalych_25.04.2017r..pdf pobierz
      Ogłoszenie o przetargu na DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH w 2017r. w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec. II Termin. pobierz
      CENNIK DETALICZNY NA SADZONKI w 2017r. pobierz
      Ogłoszenie o przetargu na DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH w 2017r. w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec pobierz
      Ogłoszenie o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT w przetargu na DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH w 2017r. w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec. pobierz
      Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych ruchomych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych pobierz
      CENNIK DETALICZNY NA DREWNO I INNE PRODUKTY POZYSKANE KOSZTEM NADLEŚNICTWA na 2017r. wraz z Decyzją Nadleśniczego nr 3/2017 z dnia 16.01.2017r. pobierz
      ogloszenie_o_wyniku_przetargu_nieograniczonego_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_niezabudowanej_polozonej_w_miejscowosci_dobra.pdf pobierz
      ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dobra pobierz
      160803_ogloszenie_o_zamiarze_sprzedazy_nier._gruntowej.pdf pobierz
      INFORMACJA O ZAMIARZE TRANSAKCJI ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI Z DNIA 13.06.2016 R. pobierz
      INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU postępowania zapytanie ofertowe na dostawę sortów mundurowych dla pracowników Służby Leśnej w Nadleśnictwie Bolesławiec pobierz
      INFORMACJA O ZAMIARZE TRANSAKCJI ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI pobierz
      CENNIK NA DREWNO NA 2016 r. wraz z Decyzją Nadleśniczego nr 1/2016 z dn.05.01.2016r. pobierz
      CENNIK NA CHOINKI w 2015r. pobierz
      ogloszenie_o_2_przetargu_na_sprzedaz_przyczepy_cysterny_meprozet_koscian_typ_t_528_20.10.2015r..pdf pobierz
      ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_przyczepy___cysterny_meprozet_koscian_typ_t_528_18.09.2015r..pdf pobierz
      CENNIK DETALICZNY NA DREWNO na II PÓŁROCZE 2015r. wraz z Decyzją Nadleśniczego NR 21/2015 z dnia 01.07.2015r. pobierz
      przetrarg_na_dzierzawe_gruntow__ogloszenie_o_wyborze_ofert_najkorzystniejszych_01.04.2015r..pdf pobierz
      OGŁOSZENIE o przetargu ma dzierżawę gruntów rolnych w 2015r. pobierz
      regulamin przetargu ma dzierżawę gruntów rolnych w 2015r. pobierz
      formularz ofertowy do przetargu ma dzierżawę gruntów rolnych w 2015r. pobierz
      informacja_o_wyniku_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_zabudowanej_polozonej_w_boleslawcu_przy_ulicy_wroblewskiego_8a_dzialka_nr_2312_o_pow.2394_m2_11.03.2015r..pdf pobierz
      CENNIK detaliczny na SADZONKI pobierz
      informacja o wyborze_oferty najkorzystniejszej na dostawę sortów mundurowych pobierz
      zaproszenie do składania ofert na dostawę sortów mundurowych pobierz
      Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w Bolesławcu pobierz
      Ogłoszenie o naborze na stanowisko podleśniczego- KOREKTA pobierz
      Ogłoszenie o naborze na stanowisko podleśniczego pobierz
      regulamin naboru na stanowisko podleśniczego pobierz
      CENNIK DETALICZNY NA DREWNO na I PÓŁROCZE 2015r. wraz z DECYZJĄ NADLEŚNICZEGO NR 1/2015 z dnia 05.01.2015r. pobierz
      informacja_o_wyniku_przetargu__agregat_gasniczy_fire_skid_09.12.2014r..pdf pobierz
      informacja_o_wyniku_przetargu__toyota_09.12.2014r..pdf pobierz
      ogloszenie_i_regulamin__przetargu_na_sprzedaz_samochodu_ciezarowego_toyota_hilux_rok_produkcji_1998._19.11.2014r..pdf pobierz
      ogloszenie_i_regulamin_2_przetargu_na_sprzedaz_agregatu_gasniczego_fire_skid_18.11.2014r..pdf pobierz
      ogloszenie_i_regulamin_przetargu_na_sprzedaz_agregatu_gasniczego_fire_skid_29.10.2014r..pdf pobierz
      ogloszenie_o_zamiarze_sprzedazy_nieruchomosci_zabudowanej_poloznej_w_boleslawcu_przy_ulicy_wroblewskiego_8a__16.10.2014r.pdf pobierz
      ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kraśnik pobierz
      ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kliczków pobierz
      ogloszenie_o_przetargu__ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_niezabudowanej_poloznej_w_miejscowosci_krasnik_gorny_06.08.2014r..pdf pobierz
      ogloszenie_o_przetargu__ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_niezabudowanej_poloznej_w_miejscowosci_kliczkow__06.08.2014r..pdf pobierz
      ogloszenie_o_zamiarze_sprzedazy_nieruchomosci_gruntowej___w_miejscowosci_krasnik_gorny_23.05.2014r..pdf pobierz
      ogloszenie_o_zamiarze_sprzedazy_nieruchomosci_gruntowej___w_miejscowosci_kliczkow_23.05.2014r..pdf pobierz
      Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP pobierz
      Cennik detaliczny na drewno na I półrocze 2013r. wraz z decyzją pobierz
      Aneks do cennika na drewno na I półrocze 2013r. pobierz
      Cennik detaliczny na drewno na II półrocze 2013r. wraz z decyzją pobierz
      Ceny detaliczne drewna na I półrocze 2014r. - Decyzja Nadleśniczego pobierz
      Ceny detaliczne drewna na I półrocze 2014r. NETTO pobierz
      Ceny detaliczne drewna na I półrocze 2014r. BRUTTO pobierz
      Ceny detaliczne drewna na II półrocze 2014r. BRUTTO pobierz
      Ceny detaliczne drewna na II półrocze 2014r.NETTO pobierz
      Decyzja Nadleśniczego dotycząca cennika detalicznego drewna na II półrocze 2014r. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Sudoł - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec
Data modyfikacji: 2018/03/28 13:09:29
Redaktor zatwierdzający: Anna Makielska
Wprowadzający: Anna Makielska