Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Oleśnica Śląska

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Oleśnica Śląska >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

 

 

 

 

 

Oferta handlowa - sprzedamy - drewno, choinki

 


 

 

 

 

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ


 

 

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Dostawa paliw dla Nadleśnictwa Oleśnica Śląska
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/05
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska w latach 2018 -2020.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/15
więcej...
Wycinka drzew niebezpiecznych oraz cięcia sanitarne w obrębie koron drzew w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/10/31
więcej...
Rewitalizacja nawierzchni drogi leśnej w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska, leśnictwo Kątna, droga nr 45
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/10/27
więcej...
Budowa budynku usługowego z jedną kancelarią administracji leśnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Sokołowicach, gm. Oleśnica, dz. nr 519 obręb Sokołowice
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/10/19
więcej...
Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego dla zadania: Budowa budynku siedziby Nadleśnictwa Oleśnica Śląska wraz infrastrukturą towarzyszącą
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/10/02
więcej...
Wycinka drzew niebezpiecznych oraz cięcia sanitarne w obrębie koron drzew w nadleśnictwie Oleśnica Śląska
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/30
więcej...
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i kart SIM dla Nadleśnictwa Oleśnica Śl.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/16 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Dostawa sprzętu do lokalizacji pożarów
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/12
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jarosław Kałuża - Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śl.
Data modyfikacji: 2015/06/30 22:26:14
Redaktor zatwierdzający: Piotr Bazan
Wprowadzający: Piotr Bazan