Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Świeradów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Świeradów >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Zamówienia publiczne ogłoszone przed 01.05.2013 r.

Osoba kontaktowa:  Bogusław Hadam - specjalista ds. zamówień publicznych i administracji

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonanie usług z zakresu projektowania zadań inwestycyjnych w Nadleśnictwie Świeradów w ramach projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich' (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/19
więcej...
Dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/07
więcej...
Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzanie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej jarzębu brekinii'
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/06
więcej...
Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzanie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej jarzębu brekinii'
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/25
więcej...
Roboty budowlane w zakresie rozbiórki obiektów ośrodka wypoczynkowego Świętouść
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/22
więcej...
Usługi transportowe świadczone pojazdami ciężarowymi
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/05/05
więcej...
Sukcesywna dostawa kamienia drogowego do remontu dróg w roku 2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/18
więcej...
Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów na terenie Nadleśnictwa Świeradów w roku 2017
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/02/27
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świeradów w roku 2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/12/20 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Lubomir Leszczyński
Data modyfikacji: 2017/05/26 09:03:31
Redaktor zatwierdzający: Bogusław Hadam
Wprowadzający: Bogusław Hadam